Baggrundskilder

Originalkilder

Danmarks nye sundhedsvæsen. 2019-01-16.
Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Gældende fra den 1. juli 2019.
Tidsskrift for Sygepleje nr. 3, 1901. Elisif Fiedler, tidligere sygeplejeelev ved Frederiks Hospital i København, afviser, at hun skulle være den første uddannede kvindelige sygeplejerske i Danmark.

Hjemmesider

Det Etiske Råd.

Podcast

Altinget.dk, 2019-02-18. Hvordan hænger det sammen, at sundhedsvæsenet får flere og flere penge, men at der ofte dukker historier op om et presset personale?