Litterære tendenser for børn

Hvor finder børn inspiration til at læse i fritiden?

Det er primært vennerne, der er inspirationskilde til børns læsning. Det kan man læse i undersøgelsen Børns læsning 2017 (se kilder). 32 procent svarer, at de bliver inspireret til at læse af deres venner. Dernæst er film, de har set, en afgørende inspirationskilde. 31 procent svarer, at det er her, de henter inspiration. Andre inspirationskilder er: hos min mor (29 procent), fra mine fritidsinteresser (26 procent), hos bibliotekaren på min skole (23 procent), fra nettet (22 procent), hos min far (20 procent), hos en af mine lærere (18 procent), hos mine søskende (16 procent), hos andre i familien (14 procent) og hos bibliotekaren på et bibliotek uden for skolen (13 procent).

Hvilke slags læsning er mest populært?

Både drenge og piger bruger mest tid på at læse undertekster på tv – det gør 40 procent af drengene og 37 procent af pigerne dagligt. Næstmest tid bruger både drenge og piger på historier og romaner: 34 procent af pigerne og 25 procent af drengene læser historier og romaner mindst flere gange om ugen. Der er en tendens til, at drenge lidt oftere end piger læser faktabøger: 22 procent af drengene læser dem mindst flere gange om ugen, mens det er 18 procent af pigerne. Digte, aviser og religiøse tekster læses meget lidt af begge køn, hvor pigerne dog bruger mere tid på at læse digte, mens drenge oftere læser aviser end piger. Drenge læser oftere tegneserier end piger: 17 procent af drengene gør det mindst flere gange om ugen over for otte procent af pigerne. Det samme gælder instruktioner og manualer, som 16 procent af drengene læser mindst flere gange om ugen, mens det er seks procent af pigerne. 90 procent af både drenge og piger læser sjældent eller aldrig religiøse tekster. I undersøgelsen er børnene også blevet spurgt om, hvilken type bøger de bedst kan lide at læse. Den mest populære genre er humor og sjove bøger (46 procent). Herefter kommer seriebøger (44 procent), fantasy/science fiction (40 procent), faktabøger (38 procent), eventyr (38 procent) og gyser/spøgelses- og horrorbøger (31 procent), krimi-/detektivbøger (29 procent), historier om børn og unges liv (29 procent), krigs- og spionbøger (18 procent), engelske bøger (16 procent) og digte (fire procent). Det kan man læse i undersøgelsen Børns læsning 2017 (se kilder).

Hvor meget og hvad læser børn digitalt?

I undersøgelsen Børns læsning 2017 er børnene blevet spurgt, hvor ofte de læser forskellige tekster på digitale medier. Den type tekster, de oftest læser, er beskeder på telefon, PC og tablet. 70 procent af både drenge og piger læser den type tekster hver dag. Websider fundet via søgetjenester som Google, Wikipedia eller f.eks. Facebook læses også ofte. 50 procent af alle læser sådanne tekster næsten hver dag, og 71 procent mindst flere gange om ugen. Lydbøger og netaviser høres/læses af de færreste. Henholdsvis 83 procent og 84 procent hører eller læser sjældent eller aldrig denne type tekster. E-bøger og blogs er heller ikke så populære. 79 procent af alle børn svarer, at de sjældent eller aldrig læser e-bøger, mens ti procent læser e-bøger mindst flere gange om ugen. Sangtekster er en populær genre. 29 procent af alle læser denne type tekster mindst flere gange om ugen.

Hvor meget læser børn trykte tekster?

49 procent af pigerne og 36 procent af drengene læser historier og tekster i bøger og blade i op til en time om dagen. Ti procent af pigerne og seks procent af drengene bruger en-tre timer om dagen på at læse trykte tekster, mens 39 procent af pigerne og 55 procent af drengene svarer, at de slet ikke bruger tid på at læse trykte tekster. Bogen er det medie, der prioriteres højest, når børn vil lære eller vide noget. Og bogen prioriteres i højere grad som kilde til viden end som underholdning. Det fremgår af undersøgelsen Børns læsning 2017 (se kilder).

Hvor meget deler børn deres læseoplevelser?

Børn snakker ikke så meget med deres venner og klassekammerater om det, de læser. Kun otte procent svarer, at de gør det flere gange om ugen, 14 procent svarer flere gange om måneden, mens 43 procent svarer, at de sjældent deler deres læseoplevelser med andre, og 32 procent svarer aldrig. Det fremgår af undersøgelsen Børns læsning 2017 (se kilder). Flere piger end drenge snakker mere med deres venner om det, de læser. 15 procent af pigerne gør det mindst flere gange om ugen, mens det kun gælder syv procent af drengene. Det hænger godt sammen med, at flere piger end drenge er enige i, at læsning er cool (56 procent over for 42 procent), og at piger generelt læser mere end drenge.  

Hvad er multimodalitet?

Multimodalitet er et begreb, der dækker over, at tekster i dag ofte består af andet end trykte ord. Tekster på digitale medier består oftest af en kombination af udtryksformer som billeder, video, tale og tekst. Eksperter, der forsker i børns læsning, taler om multimodale tekstlandskaber og argumenterer for, at der ligger et stort potentiale i at bruge børns evner som digitalt indfødte i disse multimodale tekster til at styrke deres motivation for at læse og styrke deres læsefærdigheder. Som Marianne Würtz, lektor i dansk og pædagogisk IT ved University College Nord beskriver det i artiklen “Børns multimodale tekstverden som potentiale i undervisningen” i tidsskriftet Viden om læsning (se kilder): “Blyanterne er blevet suppleret med tastatur, mus og mikrofon, og papiret er suppleret med skærm og programmer til billedredigering, videoredigering og multimedieredigering. Disse digitale redskaber giver adgang til at skrive med et større repertoire af udtryksformer” (se kilder).