Baggrundskilder

Originalkilder

Socialdemokratiets første politiske program.
Her anerkendte arbejderne arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, mens arbejdergiverne anerkendte arbejdernes ret til at organisere sig.
Artikel i ugeavisen Klassekampen, 1918-11-10.

Essay

Arbejderhistorie nr. 1, 2018. Essayet er baseret på afhandlingen ”Arbejderbegrebets politiske historie 1750-2019”, der udkom som bog på SFAH, 2019. Teksten diskuterer spørgsmål som, hvem er arbejderen i dag og har været gennem historien, og de politiske partiers måde at bruge arbejderbegrebet på.

Bøger

Thing, Morten: Marie Nielsen og revolutionen. En biografi. Selskabet for Arbejderhistorie, 2020.

Biografi om en af de kvindelige revolutionære i den tidlige arbejderbevægelse, Marie Nielsen. Hun var aktiv i bl.a. Socialdemokratiet, siden DKP og trotskistiske organisationer samt i kvindebevægelsen.
Sørensen, Astrid Elkjær: Pæne pigers oprør. Ligestillingsprojekter i de kvindedominerede fagforbund 1985-2010, Aarhus Universitetsforlag, 2018.

En bog om, hvordan kvindedominerede fagforbund har kæmpet for lige økonomiske forhold mellem mænd og kvinder og for sammenhæng mellem familie og arbejde. Bogen diskuterer også fagforbundenes strategier, succeser og fiaskoer og trækker tråde tilbage til 1900-tallets ligestillingsdebatter.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på arbejderbevægelsen