Kilder citeret i artiklen

Hjemmesider og opslagsværker

Den Store Danske: Opslagene 'Andelsbevægelse', 'Kooperation' og 'Andelsbolig'.
Re:Imagining Democracy (blog): Opslag om 'Cooperatives in the 21st century'
Bruun, Maja Hojer: Andelsboligen mellem marked og fællesskab. Interview under forskningsprojektet Leje, eje, andel – om at praktisere ejerskab og ejendom (se kilden: Center for Boligforskning).
Worker Cooperatives for the 21st Century', 2010.

Bøger

Bloomsbury, 2018. Citatet i artiklen er fra uddrag, der er oversat til norsk i Morgenbladet.
Skytte, Claus: Den nye andelsbevægelse. Forlaget Skytsengel, 2016.
Strange Petersen, Erik: Den økonomiske og sociale udvikling – 1848-1914, i bogen: Danmarks historie i grundtræk. Aarhus Universitetsforlag, 2002.
Den Store Danske: Opslagene 'Andelsbevægelse', 'Kooperation' og 'Andelsbolig'.
Christiansen, Niels Finn og Morten Thing: Fagbevægelsen som demokratisk folkebevægelse. Arbejderhistorie 1997, nr. 4.