Religiøse symboler
De fem verdensreligioner.
Foto: Marcus Trappaud Bjørn / Ritzau Scanpix

Verdensreligioner

jorunalist Malene Fenger Grøndal, maj 2024
Top image group
Religiøse symboler
De fem verdensreligioner.
Foto: Marcus Trappaud Bjørn / Ritzau Scanpix

Buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam er fem religioner, som alle kaldes verdensreligioner, idet de har tilhængere over stort set hele verden. De fem religioner er meget forskellige og kommer med hvert deres bud på en forståelse af verden og meningen med menneskets liv. Mens jødedom, kristendom og islam har fælles rødder i Mellemøsten og i stamfaderen Abraham, der bliver beskrevet som den første monoteist, er buddhisme og hinduisme vokset ud af gamle religiøse traditioner i Indien og har blandt andet forestillingen om karmaloven (om individets handlinger og konsekvenserne heraf) og de gentagne genfødsler (samsara) til fælles.

Selv om religionernes verdensforståelse for længst har fået konkurrence fra andre paradigmer som kilde til forståelse af verden og til etik, moral og politik, så spiller religionerne fortsat en stor rolle, både på det individuelle og samfundsmæssige plan, og flere af verdensreligionerne er i betydelig vækst. I en del lande er én bestemt religion den officielle religion, og i en del lande bliver tilhængere af religiøse mindretal udsat for forfølgelse. Visse steder bliver religion brugt som politisk magtmiddel til at mobilisere mod mindretal, for eksempel i Indien, hvor hindunationalismen spiller en stor rolle. Samtidig er der eksempler på, at religiøse ledere, munke og nonner inden for forskellige religioner bidrager til at skabe fred og forsoning med afsæt i deres religiøse ståsted.

Globaliseringen betyder, at religioner ofte lever side om side, og at religiøse retninger påvirker hinanden. Det er også blevet mere almindeligt, at individer vælger en religion til eller fra i løbet af deres liv, ligesom både i nogle vestlige lande og mange steder i Asien er almindeligt at bekende sig til flere livsfilosofier samtidig eller praktisere elementer fra flere forskellige religioner. Man kan for eksempel praktisere yoga, som har rødder i hinduisme, og bekende sig til kristendommen, eller praktisere buddhistisk inspirere meditation og samtidig være medlem af et kristent kirkesamfund.
Religionerne er med andre ord i fortsat bevægelse, både på individ-, samfunds- og globalt niveau.

Læs mere i Faktalinks artikler om de fem store veredensreligioner.

Faktalink-artikler

Verdensreligioner - Kristendom

Verdensreligioner - Buddhisme

Verdensreligioner - Jødedom

Verdensreligioner - Islam

Verdensreligioner - Hinduisme

 

Bøger 

Danske verdensreligioner – jødedom.
Heidi Laura og Sara Kviat. Gyldendal, 2009.
Beskrivelse af jødedommens historie, praksis og nutidige udbredelse.
Bibliotek.dk

Kristendom.
Helle Hinge. Gyldendal Uddannelse, 2012.
Beskriver kristendommens begyndelse og udbredelse i verden, Jesu liv og kristnes praksis til hverdag og fest.

Bibliotek.dk

Hvad er islam
Jørgen Bæk Simonsen. Akademisk Forlag, 2008.
Bogen introducerer til islam som religion og det verdensbillede, som fremgår af islams hellige skrift Koranen. Introducerer også til islamisk dogmatik, filosofi og ret og tegner et nuanceret billede af islam i Europa i dag.
Bibliotek.dk

Hinduisme i Danmark og i verden
Marianne Qvortrup Fibiger. Aarhus Universitetsforlag, 2022.
En fagbog om hinduisme, skrevet af en forsker, som beskriver hinduismen, som den udleves i hverdagen både i Danmark og ude i verden. Giver indtryk af hinduismen som en tradition, der forandrer sig over tid og i nye kontekster, samtidig med at de kulturelle og religiøse rødder bevares.
Bibliotek.dk

Buddhismen. Introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder
Esben Andreasen. Systime, 2013.
Beskriver buddhismens baggrund, den historiske Buddha, læren, etikken, ritualer, bygningsværker med mere. Desuden er udbredelsen i Østen og Vestens opdagelse af religionen beskrevet. Fokus på er buddhismens tidlige historie.
Bibliotek.dk

Hjemmesider

Verdensreligioner
Leksikonartikel. Den Store Danske – Lex.dk. Senest opdateret 13-10-2023.
Med link til leksikonartikler om jødedom, kristendom, islam, hinduisme, buddhisme.


Verdens religioner
DR’s temaside med materiale om jødedom, kristendom, islam, hinduisme, buddhisme samt religion i medierne og religion på tværs.

Mystik i de 5 verdensreligioner
Baggrundsartikel
Camilla Lenti. Religion.dk, 30-04-2009.


 

Artikel type
News Item