karrikaturtegning
Det menneskefjendske ved den moderne velfærd.
Tegning: Jens Hage / Scanpix

Velfærdsstaten

Artikel type
faktalink
cand.scient.soc. Kristoffer Granov, iBureauet/Dagbladet Information. November, 2013.
Top image group
karrikaturtegning
Det menneskefjendske ved den moderne velfærd.
Tegning: Jens Hage / Scanpix
Main image
Margrethe Vestager på besøg på Ørestadens Plejecenter i København.
Margrethe Vestager på besøg på Ørestadens Plejecenter i København.
Foto: Søren Bidstrup / Scanpix

De moderne velfærdsstaters historie går tilbage til den sidste halvdel af 1800-tallet. Dengang blev det en almindelig opfattelse, at staten skal spille en rolle for at sikre borgerne fundamentale sociale vilkår. På samme tid voksede presset fra den nye klasse af arbejdere for at få grundlæggende sociale rettigheder og sikring af ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet. Fremkomsten af de moderne velfærdsstater kan ses som et kompromis mellem den liberale markedsøkonomi og den socialistiske lighedstanke. I Danmark er velfærdsstaten betydeligt mere udbygget end i de fleste andre lande – med en omfattende social sikring og en mindre grad af ulighed i indkomstfordelingen. Størstedelen af velfærdsstatens opgaver finansieres over skatten, og da det danske velfærdssystem er karakteriseret af høj omfordeling, er skattetrykket ligeledes højere end i andre lande. Fordelingen af goderne er en af de primære politiske skillelinjer i den politiske debat i velfærdsstaten.