Unges seksuelle debut og vaner

Hvornår begynder unge at have sex?

Gennemsnitsalderen for de unges seksuelle debut har ikke ændret sig siden1950’erne og ligger fortsat på omkring 16 år for både kvinder og mænd. På Sexlinien.dk kan man læse, at omkring halvdelen af danske unge har prøvet at have sex første gang, når de er cirka 16 år (se kilder).
I offentligheden er der måske et indtryk af, at den seksualiserede verden, vi lever i, påvirker unge til at være vilde og uansvarlige på det seksuelle område. Men sådan er det ikke, siger Christian Graugaard, professor i sexologi på Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet, i artiklen “Unge får sex-debut som 16-årige – sådan har det været i 50 år” på DR.dk (se kilder). Han og en kollega har gennemgået en række undersøgelse om den seksuelle lavalder fra 1950’erne og frem til i dag, og konklusionen er, at den både for drenge og piger har ligget relativt stabilt de sidste knap 60 år.

Hvad får unge til at have sex første gang?

Af undersøgelsen området UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2007 (se kilder) fremgår det, at langt de fleste har deres seksuelle debut, fordi de føler lyst. Det er overvejende mændene (83,5 procent), der svarer, at det var lyst, der ansporede deres seksuelle debut. Lidt færre kvinder (73,1 procent) svarer i undersøgelsen, at det var lysten, der drev dem. Der er tilsvarende flere kvinder end mænd, der svarer, at de følte sig presset af deres partner. Det svarer 7,9 procent af kvinderne og 2,4 procent af mændene. Mens 8,7 procent af mændene og 8,1 procent af kvinderne svarer, at det var venners/veninders seksuelle debut, der fik dem til at have sex for første gang. 14,5 procent af mændene og 1,3 procent af kvinderne svarer, at de havde deres første samleje, fordi de var fulde eller skæve. I rapporten Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet fra VIVE fra 2018 (se kilder) fortæller både unge piger og drenge, at de har oplevet, at seksuel debut har været væsentlig for at føle sig inkluderet blandt kammeraterne, og at man bliver mere attraktiv, når man har haft sin seksuelle debut. Både piger og drenge har oplevet et pres for at debutere seksuelt, men de fleste er enige om, at presset er lidt større, hvis man er dreng, kan man læse i undersøgelsen.

Hvad er de unges forhold til gråzoneprostitution?

Fra 2014 til 2018 skete der en stor stigning af antallet af profiler på såkaldte sugardating-sider på nettet – sider, hvor man kan møde partnere, der betaler for seksuelle ydelser med materielle goder. Forskningsrapporten Unges udveksling af intimitet for materielle goder udgivet af VIVE i 2021 (se kilder) afdækker og kortlægger de unges brug af og motiver for at kaste sig ud i sugardating eller anden gråzoneprostitution. Knap fem procent af de 18-30-årige har mindst én gang i deres liv prøvet at kysse, udveksle billeder af seksuel karakter eller dyrke sex til gengæld for materielle goder. Og knap halvdelen af de 18-30-årige, der har udvekslet intimitet til gengæld for materielle goder, angiver, at det skete, fordi de følte sig forpligtede til at kysse eller dyrke sex efter at have modtaget denne form for betaling. De kvinder, der har erfaringer med denne form for gråzoneprostitution, er socialt udsatte med øget risiko for psykisk sygdom og seksuelle overgreb, kan man læse i undersøgelsen Unges udveksling af intimitet for materielle goder fra 2021 (se kilder). Undersøgelsen viser også, at mænd er lidt mere positivt indstillede over for sugardating end kvinder, og at de 18-21-årige i mindre grad end de 26-30-årige mener, at sugardating er en form for prostitution.