kampagne
Kampagnen Uge Sex er med til at sætte fokus på grænser.
Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix

Unge og sex

journalist og cand.com Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet Information, juni 2017.
Top image group
kampagne
Kampagnen Uge Sex er med til at sætte fokus på grænser.
Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix
Unge og sex. Unge på en bænk i en park. Foto: Scanpix Danmark
Unge på en bænk i en park.
Foto: Scanpix Danmark

Indledning
Trods talrige ’Sikker-sex’-kampagner, som opfordrer unge til at dyrke beskyttet sex, brugte kun halvdelen af de danske unge mellem 18 og 23 år kondom, sidst de havde en ny partner med i seng, viser en undersøgelse, som Megafon lavede for Sundhedsstyrelsen i 2016. De færreste unge er bekymrede for at få en sexsygdom, men hver fjerde har haft en sexsygdom, når de fylder 26 år. I 2015 blev der diagnosticeret næsten 32.000 tilfælde af klamydia, langt hovedparten blandt unge. Mens de unge bliver eksponeret for stadigt mere sex og porno via medierne, advarer nogle psykologer og rådgivere om, at det skader deres selvværd. Andre mener, at de unge sagtens kan distancere sig fra urealistiske rollemodeller, og at det er befriende, at de unge får udvidet deres horisonter seksuelt. De unge er ligefrem begyndt at bruge deres seksualitet strategisk, lyder vurderingen fra psykologer.

Artikel type
faktalink

Unges seksuelle debut og vaner

Hvornår begynder unge at have sex?

Gennemsnitsalderen for de unges seksuelle debut har ikke ændret sig siden1950’erne og ligger fortsat på omkring 16 år for både kvinder og mænd.
I offentligheden er der måske et indtryk af, at den seksualiserede verden, vi lever i, påvirker unge til at være vilde og uansvarlige. Men sådan er det ikke, siger Christian Graugaard, professor i sexologi på Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet i artiklen "Unge får sex-debut som 16-årige – sådan har det været i 50 år" på Dr.dk (se kilder). Han og en kollega har gennemgået en række undersøgelse om den seksuelle lavalder fra 1950’erne og frem til i dag. Og konklusionen er, at den både for drenge og piger har ligget relativt stabilt de sidste knap 60 år.

Hvad får unge til at have sex første gang?

Af den nyeste danske undersøgelse på området "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2007 fremgår det, at langt de fleste har deres seksuelle debut, fordi de føler lyst. Det er overvejende mændene (83,5%), der svarer, at det var lyst, der ansporede deres seksuelle debut. Lidt færre kvinder (73,1%) svarer i undersøgelsen, at det var lysten, der drev dem. Der er tilsvarende flere kvinder end mænd, der svarer, at de følte sig presset af deres partner. Det svarer 7,9% af kvinderne og 2,4% af mændene. Mens 8,7% af mændene og 8,1% af kvinderne svarer, at det var venners/veninders seksuelle debut, der fik dem til at have sex for første gang. 14,5% af mændene og 1,3% af kvinderne svarer, at de havde deres første samleje, fordi de var fulde eller skæve.

Hvad er holdningen til sex og parforhold blandt de unge?

Undersøgelsen "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" viser, at de unge primært har seksuelle relationer med den, de er i et kæresteforhold med. Langt de fleste (90%), der svarer, at de har en kæreste, svarer også, at de kun har haft en seksuel partner de sidste tre måneder. Men 24% af mændene og 27% af kvinderne har på et tidspunkt prøvet at være deres kæreste utro. UNG2006 undersøgelsen spørger også til, om de unge har prøvet at have sex med en, de ”ikke elsker”. Det svarer omkring halvdelen af begge køn ja til.

Hvad mener unge om købesex?

Ifølge undersøgelsen "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" er der relativt flere unge mænd end kvinder, der mener, at det er okay at betale og tage betaling for sex. 30-33% af de unge mænd mener, at det er ok at betale for eller sælge sex. For kvinderne gælder det 8-10%.

Prævention og seksuel sundhed

Hvor bekymrede er unge for at få en sexsygdom?

Megafon foretog i 2016 en undersøgelse for Sundhedsstyrelsen, som viser, at langt de fleste unge ikke bekymrer sig om at få en sexsygdom. 84% af de unge mellem 18 og 23 vurderer, at deres risiko for at få en sexsygdom er enten lille, meget lille, eller at der slet ikke er nogen risiko. Det på trods af at hver fjerde har haft en sexsygdom, når de fylder 26 år. I 2015 fik 32.000 danskere stillet diagnosen klamydia, og langt hovedparten var unge mennesker, fremgår det af pressemeddelelsen "Unge fejlvurderer risikoen for kønssygdomme" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (se kilder).

Hvor gode er unge til at beskytte sig?

Trods massive præventionskampagner er der stadig mange unge, der dyrker ubeskyttet sex. Kun halvdelen af de danske unge mellem 18 og 23 år brugte kondom eller anden beskyttelse, sidst de havde en ny partner med i seng. Det viser undersøgelsen, som Megafon har lavet for Sundhedsstyrelsen i 2016. Megafons undersøgelse spørger udelukkende til heteroseksuel praksis, og den afdækker derfor ikke hvordan f.eks. unge kvinder beskytter sig, når de har sex med hinanden. Årsagerne til, at unge med heteroseksuel praksis ikke altid bruger kondom, er blandt andet, at det kan være svært at bringe spørgsmålet om kondom på banen. Sådan lyder svaret fra 26% af de unge i undersøgelsen (se kilder). Undersøgelsen "Sex, kondomer og sådan" udgivet af RSFU viser, at de danske unge er de dårligste i Norden til at huske kondomet (se kilder).

En undersøgelsen foretaget af Sex&Samfund i 2015 viser, at der er stor forskel på unges holdning til sikker sex. 63% af de 15-19 årige siger, at de vil afbryde et begyndende samleje eller foreslå for eksempel håndsex, hvis de er sammen med en ny partner og ikke har kondom med. Det vil kun 44% af de 20-24 årige. De 20-24 årige er altså i højere grad parate til at gennemføre samleje uden kondom. Det kan man læse I analysepapiret "Unge og sikker sex" fra september 2015 (se kilder).

Hvilke former for prævention bruger de?

De unges foretrukne præventionsmidler er P-piller/minipiller og kondom. I de faste forhold er kondom især anvendt af de yngste, mens P-piller/minipillerne anvendes af de lidt ældre. 3% af både kvinder og mænd svarer, at de bruger afbrudt samleje, kun 1% bruger spiral. Også i samvær med en ny partner, er det kondom og P-piller/minipiller, der er mest udbredt. Næsten halvdelen af de 20-24-årige mænd beskytter sig ikke konsekvent, hver gang de er seksuelt sammen med en ny partner, mens det kun gælder 1/3 af kvinderne i samme aldersgruppe. Begge køn har oplevet problemer ved at anvende kondomer: Det går let i stykker, kan afbryde det hele, er besværligt at sætte på eller glider let af er de unge kvinder

og mænd enige om. Flere af de unge kvinder, der har oplevet kondomproblemer, har prøvet at bruge nødprævention også kaldet fortrydelsespiller. I undersøgelsen "Ungdomsprofilen 2014" foretaget af Statens Institut for Folkesundhed svarer 7,3% af de adspurgte gymnasieelever og 14% af erhvervsskoleeleverne ’ingen prævention’ når de bliver spurgt til, hvilken prævention de typisk bruger. 26% af gymnasiepigerne og 7% af pigerne på erhvervsskolerne har inden for det seneste år taget en eller flere fortrydelsespiller (se kilder). Samtidig viser en ny undersøgelse fra YouGov, at næsten hver anden kvinde mellem 18 og 30 år har gjort brug af fortrydelsespille, kan man læse i artiklen "Unge skal blive bedre til at bruge kondom" i Apotekerforeningens blad Farmaci (se kilder).

Hvilke seksuelt overførte sygdomme er mest udbredte?

I undersøgelsen "Ungdomsprofilen 2014", foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, svarer 6% af gymnasieeleverne og 15% af erhvervsskoleeleverne, at de har haft en sexsygdom (se kilder).
Den mest udbredte sexsygdom i Danmark er klamydia. I 2014 fik i alt 30.881 danskere ifølge Statens Serum Institut konstateret klamydia. Det er det højeste antal om året, der hidtil er registreret, kan man læse i artiklen "Unge skal blive bedre til at bruge kondom" (se kilder). Mere end 4/5 af de smittede var mellem 15 og 29 år. Samtidig er antallet af smittede steget fra 2013 til 2014, og stigningen er størst blandt de 20-29 årige, fremgår det af Sex&Samfunds analysepapir "Unge og sikker sex" (se kilder). Ifølge Sundhedsstyrelsen er i alt cirka 50.000 danskere smittet med klamydia. Herudover er kønsvorter (13.817 tilfælde i 2015), herpes, syfilis (530 tilfælde i 2014), gonoré (3.478 tilfælde i 2016) og HIV (273 tilfælde i 2015) de mest almindelige sexsygdomme i Danmark, fremgår det på Statens Serums Instituts hjemmeside (se kilder).

Hvor meget ved de unge om de forskellige sexsygdomme?

Ifølge informations- og rådgivningsportalen Sexlinien er de 15-17-åriges primære kilde til viden om sexsygdomme lærere eller andre undervisere. 84% af unge er opmærksomme på, at svie kan være symptom på en sexsygdom. 3675 unge deltog i 2006 i en større kortlægning af de unges seksuelle adfærd samt viden og holdninger. Undersøgelsen viser, at de fleste unge har forstået budskabet om at visse former for beskyttelse mod sexsygdomme også er en beskyttelse mod uønsket graviditet. De unge mener overvejende ikke (71% til 92%), at det er acceptabelt at have sex og undlade at beskytte sig mod sexsygdomme eller mod graviditet, men der er dog 23% af de unge mænd, der synes det er ok ikke at beskytte sig mod kønssygdomme (mod 10% af kvinderne). Det viser undersøgelsen "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2007 (se kilder).

Hvordan har ’sikker-sex’-kampagner virket på de unge?

Noget tyder på at kampagner, der opfordrer til sikker sex, virker på de unge, når det kommer til af advare om uønsket graviditet. For antallet af teenagepiger, der får foretaget aborter er faldende. Mens 2.895 piger mellem 15 og 19 år i 2008 fik foretaget abort, fik 2.051 i samme aldersgruppe ifølge Danmarks Statistik foretaget en abort i 2014. Det er det næstlaveste antal, siden aborten blev fri i 1973. Det kan man læse i artiklen "Sex&Samfund om abortfald: Seksualundervisningen virker" på b.dk. Om dette skyldes, at de unge i højere grad tager fortrydelsespiller eller føler et øget pres for at få barnet, siger tallene i sig selv naturligvis ikke noget om (se kilder).