kampagne
Uge sex sætter i år fokus på grænser.
Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix

Unge og sex

journalist og cand.com Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet Information, juni 2017.
Top image group
kampagne
Uge sex sætter i år fokus på grænser.
Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix
Unge og sex. Unge på en bænk i en park. Foto: Scanpix Danmark
Unge på en bænk i en park.
Foto: Scanpix Danmark

Indledning
Trods talrige ’Sikker-sex’-kampagner, som opfordrer unge til at dyrke beskyttet sex, brugte kun halvdelen af de danske unge mellem 18 og 23 år kondom, sidst de havde en ny partner med i seng, viser en undersøgelse, som Megafon lavede for Sundhedsstyrelsen i 2016. De færreste unge er bekymrede for at få en sexsygdom, men hver fjerde har haft en sexsygdom, når de fylder 26 år. I 2015 blev der diagnosticeret næsten 32.000 tilfælde af klamydia, langt hovedparten blandt unge. Mens de unge bliver eksponeret for stadigt mere sex og porno via medierne, advarer nogle psykologer og rådgivere om, at det skader deres selvværd. Andre mener, at de unge sagtens kan distancere sig fra urealistiske rollemodeller, og at det er befriende, at de unge får udvidet deres horisonter seksuelt. De unge er ligefrem begyndt at bruge deres seksualitet strategisk, lyder vurderingen fra psykologer.

Artikel type
faktalink

Unges seksuelle debut og vaner

Hvornår begynder unge at have sex?

Gennemsnitsalderen for de unges seksuelle debut har ikke ændret sig siden1950’erne og ligger fortsat på omkring 16 år for både kvinder og mænd.
I offentligheden er der måske et indtryk af, at den seksualiserede verden, vi lever i, påvirker unge til at være vilde og uansvarlige. Men sådan er det ikke, siger Christian Graugaard, professor i sexologi på Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet i artiklen "Unge får sex-debut som 16-årige – sådan har det været i 50 år" på Dr.dk (se kilder). Han og en kollega har gennemgået en række undersøgelse om den seksuelle lavalder fra 1950’erne og frem til i dag. Og konklusionen er, at den både for drenge og piger har ligget relativt stabilt de sidste knap 60 år.

Hvad får unge til at have sex første gang?

Af den nyeste danske undersøgelse på området "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2007 fremgår det, at langt de fleste har deres seksuelle debut, fordi de føler lyst. Det er overvejende mændene (83,5%), der svarer, at det var lyst, der ansporede deres seksuelle debut. Lidt færre kvinder (73,1%) svarer i undersøgelsen, at det var lysten, der drev dem. Der er tilsvarende flere kvinder end mænd, der svarer, at de følte sig presset af deres partner. Det svarer 7,9% af kvinderne og 2,4% af mændene. Mens 8,7% af mændene og 8,1% af kvinderne svarer, at det var venners/veninders seksuelle debut, der fik dem til at have sex for første gang. 14,5% af mændene og 1,3% af kvinderne svarer, at de havde deres første samleje, fordi de var fulde eller skæve.

Hvad er holdningen til sex og parforhold blandt de unge?

Undersøgelsen "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" viser, at de unge primært har seksuelle relationer med den, de er i et kæresteforhold med. Langt de fleste (90%), der svarer, at de har en kæreste, svarer også, at de kun har haft en seksuel partner de sidste tre måneder. Men 24% af mændene og 27% af kvinderne har på et tidspunkt prøvet at være deres kæreste utro. UNG2006 undersøgelsen spørger også til, om de unge har prøvet at have sex med en, de ”ikke elsker”. Det svarer omkring halvdelen af begge køn ja til.

Hvad mener unge om købesex?

Ifølge undersøgelsen "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" er der relativt flere unge mænd end kvinder, der mener, at det er okay at betale og tage betaling for sex. 30-33% af de unge mænd mener, at det er ok at betale for eller sælge sex. For kvinderne gælder det 8-10%.

Prævention og seksuel sundhed

Hvor bekymrede er unge for at få en sexsygdom?

Megafon foretog i 2016 en undersøgelse for Sundhedsstyrelsen, som viser, at langt de fleste unge ikke bekymrer sig om at få en sexsygdom. 84% af de unge mellem 18 og 23 vurderer, at deres risiko for at få en sexsygdom er enten lille, meget lille, eller at der slet ikke er nogen risiko. Det på trods af at hver fjerde har haft en sexsygdom, når de fylder 26 år. I 2015 fik 32.000 danskere stillet diagnosen klamydia, og langt hovedparten var unge mennesker, fremgår det af pressemeddelelsen "Unge fejlvurderer risikoen for kønssygdomme" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (se kilder).

Hvor gode er unge til at beskytte sig?

Trods massive præventionskampagner er der stadig mange unge, der dyrker ubeskyttet sex. Kun halvdelen af de danske unge mellem 18 og 23 år brugte kondom eller anden beskyttelse, sidst de havde en ny partner med i seng. Det viser undersøgelsen, som Megafon har lavet for Sundhedsstyrelsen i 2016. Megafons undersøgelse spørger udelukkende til heteroseksuel praksis, og den afdækker derfor ikke hvordan f.eks. unge kvinder beskytter sig, når de har sex med hinanden. Årsagerne til, at unge med heteroseksuel praksis ikke altid bruger kondom, er blandt andet, at det kan være svært at bringe spørgsmålet om kondom på banen. Sådan lyder svaret fra 26% af de unge i undersøgelsen (se kilder). Undersøgelsen "Sex, kondomer og sådan" udgivet af RSFU viser, at de danske unge er de dårligste i Norden til at huske kondomet (se kilder).

En undersøgelsen foretaget af Sex&Samfund i 2015 viser, at der er stor forskel på unges holdning til sikker sex. 63% af de 15-19 årige siger, at de vil afbryde et begyndende samleje eller foreslå for eksempel håndsex, hvis de er sammen med en ny partner og ikke har kondom med. Det vil kun 44% af de 20-24 årige. De 20-24 årige er altså i højere grad parate til at gennemføre samleje uden kondom. Det kan man læse I analysepapiret "Unge og sikker sex" fra september 2015 (se kilder).

Hvilke former for prævention bruger de?

De unges foretrukne præventionsmidler er P-piller/minipiller og kondom. I de faste forhold er kondom især anvendt af de yngste, mens P-piller/minipillerne anvendes af de lidt ældre. 3% af både kvinder og mænd svarer, at de bruger afbrudt samleje, kun 1% bruger spiral. Også i samvær med en ny partner, er det kondom og P-piller/minipiller, der er mest udbredt. Næsten halvdelen af de 20-24-årige mænd beskytter sig ikke konsekvent, hver gang de er seksuelt sammen med en ny partner, mens det kun gælder 1/3 af kvinderne i samme aldersgruppe. Begge køn har oplevet problemer ved at anvende kondomer: Det går let i stykker, kan afbryde det hele, er besværligt at sætte på eller glider let af er de unge kvinder

og mænd enige om. Flere af de unge kvinder, der har oplevet kondomproblemer, har prøvet at bruge nødprævention også kaldet fortrydelsespiller. I undersøgelsen "Ungdomsprofilen 2014" foretaget af Statens Institut for Folkesundhed svarer 7,3% af de adspurgte gymnasieelever og 14% af erhvervsskoleeleverne ’ingen prævention’ når de bliver spurgt til, hvilken prævention de typisk bruger. 26% af gymnasiepigerne og 7% af pigerne på erhvervsskolerne har inden for det seneste år taget en eller flere fortrydelsespiller (se kilder). Samtidig viser en ny undersøgelse fra YouGov, at næsten hver anden kvinde mellem 18 og 30 år har gjort brug af fortrydelsespille, kan man læse i artiklen "Unge skal blive bedre til at bruge kondom" i Apotekerforeningens blad Farmaci (se kilder).

Hvilke seksuelt overførte sygdomme er mest udbredte?

I undersøgelsen "Ungdomsprofilen 2014", foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, svarer 6% af gymnasieeleverne og 15% af erhvervsskoleeleverne, at de har haft en sexsygdom (se kilder).
Den mest udbredte sexsygdom i Danmark er klamydia. I 2014 fik i alt 30.881 danskere ifølge Statens Serum Institut konstateret klamydia. Det er det højeste antal om året, der hidtil er registreret, kan man læse i artiklen "Unge skal blive bedre til at bruge kondom" (se kilder). Mere end 4/5 af de smittede var mellem 15 og 29 år. Samtidig er antallet af smittede steget fra 2013 til 2014, og stigningen er størst blandt de 20-29 årige, fremgår det af Sex&Samfunds analysepapir "Unge og sikker sex" (se kilder). Ifølge Sundhedsstyrelsen er i alt cirka 50.000 danskere smittet med klamydia. Herudover er kønsvorter (13.817 tilfælde i 2015), herpes, syfilis (530 tilfælde i 2014), gonoré (3.478 tilfælde i 2016) og HIV (273 tilfælde i 2015) de mest almindelige sexsygdomme i Danmark, fremgår det på Statens Serums Instituts hjemmeside (se kilder).

Hvor meget ved de unge om de forskellige sexsygdomme?

Ifølge informations- og rådgivningsportalen Sexlinien er de 15-17-åriges primære kilde til viden om sexsygdomme lærere eller andre undervisere. 84% af unge er opmærksomme på, at svie kan være symptom på en sexsygdom. 3675 unge deltog i 2006 i en større kortlægning af de unges seksuelle adfærd samt viden og holdninger. Undersøgelsen viser, at de fleste unge har forstået budskabet om at visse former for beskyttelse mod sexsygdomme også er en beskyttelse mod uønsket graviditet. De unge mener overvejende ikke (71% til 92%), at det er acceptabelt at have sex og undlade at beskytte sig mod sexsygdomme eller mod graviditet, men der er dog 23% af de unge mænd, der synes det er ok ikke at beskytte sig mod kønssygdomme (mod 10% af kvinderne). Det viser undersøgelsen "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd" udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2007 (se kilder).

Hvordan har ’sikker-sex’-kampagner virket på de unge?

Noget tyder på at kampagner, der opfordrer til sikker sex, virker på de unge, når det kommer til af advare om uønsket graviditet. For antallet af teenagepiger, der får foretaget aborter er faldende. Mens 2.895 piger mellem 15 og 19 år i 2008 fik foretaget abort, fik 2.051 i samme aldersgruppe ifølge Danmarks Statistik foretaget en abort i 2014. Det er det næstlaveste antal, siden aborten blev fri i 1973. Det kan man læse i artiklen "Sex&Samfund om abortfald: Seksualundervisningen virker" på b.dk. Om dette skyldes, at de unge i højere grad tager fortrydelsespiller eller føler et øget pres for at få barnet, siger tallene i sig selv naturligvis ikke noget om (se kilder).

Porno og seksuelt selvværd

Hvad viser undersøgelser om unges forbrug af porno?

Ifølge bedreseksualundervisning.dk har langt de fleste unge set porno enten i tv, på nettet eller i pornoblade, inden de er fyldt 14 år. 99 procent af drengene, og 86 procent af pigerne mellem 15 og 17 år. En undersøgelse blandt 18-29-årige foretaget af YouGov for MetroXpress viste i 2016, at 28% af de unge kvinder og 71% af de unge mænd brugte porno. Blandt mændene så 46% porno to til seks gange om ugen, mens 13% af kvinderne gjorde. Det kan man læse i artiklen "Uhyggelige konsekvenser: porno smadrer unges sexliv" på mx.dk (se kilder).

Hvordan påvirker porno de unges forhold til sex og krop?

Ifølge undersøgelsen, som YouGov lavede for Metroxpress, siger 12% af de unge mandlige pornobrugere og 7% af de unge kvinder, at porno blandt andet har skadet deres sexliv, sociale liv og selvværd. I artiklen "Uhyggelige konsekvenser: porno smadrer unges sexliv" på mx.dk kalder sexolog Paprika Noel undersøgelsesresultaterne for ‘uhyggelige og triste’.
"Pornoen ødelægger deres grænser over for andre og dem selv, deres selvtillid og selvværd samt forringer deres forhold til kærlighed, nærvær og intimitet. Skaderne går værst ud over de yngste. Men fælles og rigtigt alvorligt er, at de ofte selv slet ikke er klar over skadernes omfang og årsag," siger hun i artiklen (se kilder).

Også socialrådgiver Karen Sundtoft er bekymret for de unges brug af pornografi.

"Selv 11-12-årige bruger masser af tid på det. Selvfølgelig har det enorm betydning for deres seksualitet," siger hun i artiklen "Porno er ved at smadre en hel generation af unge drenge" i Politiken. Hun har siden 2012 holdt foredrag for folkeskoleelever, gymnasieelever og højskole-elever om sex og ungdomsliv og undersøgt de unges forhold til porno ved at spørge 300 drenge og piger på 12-13 år af, hvor meget porno de ser. Undersøgelsen viser, at langt de fleste af 7.-klasse-drengene har set porno. En stor del af dem ser det hver dag, og de drenge, der ser mest porno i 7. klasse, er dem, der er startet tidligst med at se det (se kilder). Også seksualrådgiver ved Rådgivningscentret Lysthuset i Århus Helge Myrup oplever, at det er tydeligt, at de unges brug af porno har indflydelse på deres forestillinger om sex. De seneste 15 år har han undervist unge om sex og seksualitet.

"For det første har nogle unge i dag den forståelse, at et samleje altid begynder med et blowjob. For det andet tror nogen, at analsex er helt almindeligt, selvom undersøgelser viser, at under fem procent dyrker analsex jævnligt. Og for det tredje er hårfjerning blevet et must. Drengene bliver jo nærmest forbavset, når de ser en pige med hår i skridtet. Selv drengene er begyndt at fjerne hår omkring penis og pungen. De fleste unge kan dog godt skelne mellem pornoens fantasier og virkeligheden," siger han i artiklen "Porno påvirker vores syn på sex" på b.dk (se kilder).

Hvordan påvirker sociale medier de unges sexliv?

De unges selvfølgelige brug af sociale medier påvirker også deres sexliv. Artiklen "Gymnasieelevers sexliv udstilles på sociale medier – og de unge må bare bide det i sig" på b.dk, beskriver, hvordan meget intime billeder og videoer bliver delt via de sociale medier og dermed eksponeret for offentligheden, og hvordan det i kommentarspor fremgår, hvem opslagene på medierne afbilleder. Fænomenet er ikke nyt, mener psykolog og direktør for organisationen Girltalk.dk Anna Bjerre. Der er adskillige eksempler på unge, der hænger hinanden sexliv ud online, forklarer hun i artiklen. Hun oplever ofte, at de unge vælger at tie episoderne ihjel, fordi de er bange for at virke snerpede, og fordi der eksisterer nogle uskrevne regler om, hvad man er nødt til at bide i sig.

"For dem, jeg taler med, har det stor indflydelse på deres liv. Der er piger, der fortæller om, at de føler sig krænket, misbrugt og nogle af de bliver halvparanoide, fordi de tror, at folk vil dokumentere alt, hvad de laver på gaden. De mister deres selvværd, selvtillid og troen på andre mennesker," siger Anna Bjerre i artiklen (se kilder).

Hvor tilfredse er unge med deres sexliv?

I undersøgelsen "UNG2006: 15-24-åriges seksualitet, viden, holdninger og adfærd" svarer lidt over halvdelen, at de har et godt eller virkelig godt sexliv. Mens kun 4% af mændene og under 2% af kvinderne svarer, at de har et dårligt eller rigtig dårligt sexliv (se kilder).

Hvordan har de unges seksuelle grænser flyttet sig?

Spørger man projektleder i Sex og Samfund og på Sexlinien for Unge Jeppe Hald, lyder meldingen, at unges sexliv er blevet mere avanceret. Han har i knap 20 år arbejdet med rådgivningen, der hvert år har 11.000 samtaler med unge mellem 12 og 25 år, som ringer ind for at få råd om sex.
"Jeg oplever, at flere unge er meget åbne over for seksualitet. Både over for forskellig seksuel orientering, men også over for seksuelle praktikker. Der er flere unge, der viser en større grad af eksperimentering inden for eksempel analsex og sexlegetøj," siger Jeppe Hald i artiklen "Sex og sammenhold" på b.dk.

Også faglig leder af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet, Christian Graugaard argumenterer i artiklen for, at de unges seksuelle grænser og åbenhed i forhold til forskellige former for seksuel orientering har rykket sig ret markant. De unge har adgang til et langt mere seksualiseret medieunivers, end deres forældre og bedsteforældre havde. Men de er også langt bedre til at navigere i det, end vi voksne ofte tror, forklarer han.

"Dagens unge lever i en udpræget frisindskultur, som indebærer, at de forholder sig åbent over for eksperimenter. Af samme grund har ganske mange prøvet oral- og analsex eller forskellige typer sexlegetøj. Seksualiteten er blevet mere legende og flydende end for blot en eller to generationer siden. Og så længe de unge passer på sig selv og hinanden, er det for mig at se en glædelig udvikling," siger Christian Graugaard, der mener, at vi bør slå koldt vand i blodet, når vi rynker panden over unge og deres forhold til sex (se kilder).

Hvordan bruger de unge sex?

I artiklen "Sex er blevet en væsentlig del af unges cv" på b.dk argumenterer blandt andre ph.d. og forsker i psykologi ved Københavns Universitet Torben Bechmann Jensen for, at unges forhold til sex er blevet distanceret fra følelser og i højere grad blevet et middel til at opnå noget andet end oplevelsen i sig selv.

"Unge ser sig selv og hinanden som en vare, der skal markedsføres, og her udgør seksualiteten en ikke ubetydelig del af CV’et. Grænserne for, hvad man vil vise af sin seksualitet, er rykket, og mange unge gør det til en del af deres image," forklarer han i artiklen. Det er blandt andet datingsider som Sugardating.dk hvor det er muligt at bytte seksuelle ydelser med materielle goder, eller hjemmesider, hvor man kan finde en seksuel partner, selv om man er i et parforhold, der er med til at gøre de unges forhold til sex mere strategisk. Den vurdering deler han med psykolog Ulla Dyrløv. I sin praksis møder hun jævnligt unge kvinder, der har brugt sex som et middel til at højne deres popularitet, forklarer hun.

"Pigerne forsøger at fange de mest populære drenges opmærksomhed ved at have sex med dem, men det virker ikke. Samtidig føler drengene, jeg møder, at sex bliver uden følelser, og det har også drengene det svært ved," siger Ulla Dyrløv.

Tilsvarende billede af, hvordan unge drenge bruger deres seksualitet strategisk tegner resultaterne af undersøgelsen "Ungdomsprofil 2016 – Gentofte Kommune". Her svarer hver femte unge, at de har sendt eller postet et seksuelt billede af dem selv. Samtidig svarer hver syvende, at andre har sendt et seksuelt billede af dem rundt på sociale medier. Undersøgelsen bygger på interviews med de unge samt spørgeskemaer, som er sendt ud til alle unge mellem 15 og 25 år i Gentofte Kommune, hvoraf 1490 unge har svaret.

"Vi kan se, at det ikke bare er nogle få gymnasiedrenge, der deler nøgenbilleder af piger på sociale medier. Det er en kultur, hvor man bruger sin krop som et symbol på popularitet. Kulturen har taget overhånd, og de unge kan ikke selv styre, hvad der bliver delt af billeder," siger lektor ved Center for Ungdomsforskning, Niels-Henrik Møller Hansen i artiklen "Overraskede forskere: Alarmerende mange velstillede unge sender sexbilleder af sig selv" på jp.dk (se kilder).

Baggrundskilder

Originalkilder

Sandra fandt nøgenbilleder af sig selv på nettet. Hør hende fortælle om oplevelsen i videoen.
Se kampagnefilmen, instrueret af to unge gymnasieelever fra Øregård Gymnasium og læs mere her.

Undersøgelser

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på sex og unge