Unge og sex

Artikel type
faktalink
journalist Camilla Mehlsen Sørensen, iBureauet/Dagbladet Information. 2002
Unge og sex. Unge på en bænk i en park. Foto: Scanpix Danmark
Unge og sex
Unge på en bænk i en park.
Foto: Scanpix Danmark

Trods de massive 'sikker sex'-kampagner op igennem 1980’erne og 1990’erne har en fjerdedel af unge danskere i dag deres seksuelle debut uden prævention. Det skyldes, at unge finder brug af kondomer besværlig. Ikke desto mindre er de unge blevet bedre til at beskytte sig mod graviditet, og antallet af aborter i Danmark er svagt faldende. Samtidig slår undersøgelser fast, at viden er en nødvendig, men absolut ikke tilstrækkelig betingelse for at ændre de unges seksuelle adfærd.

Indledning

Trods de massive 'sikker sex'-kampagner op igennem 1980'erne og 1990'erne har en fjerdedel af unge danskere i dag deres seksuelle debut uden prævention. Det skyldes, at unge finder brug af kondomer besværlig. Ikke desto mindre er de unge blevet bedre til at beskytte sig mod graviditet, og antallet af aborter i Danmark er svagt faldende. Samtidig slår undersøgelser fast, at viden er en nødvendig, men absolut ikke tilstrækkelig betingelse for at ændre de unges seksuelle adfærd. Selv om medier og reklamer i stigende grad sætter fokus på sex og forsøger at få de helt unge i tale ved at spille på seksuelle undertoner, har den seksuelle debutalder stort set ikke ændret sig i de sidste 20 år. Faktisk har de unge i dag færre skiftende partnere og søger mere efter kvalitet end kvantitet.

Hvornår begynder unge at have sex?

Ifølge den omfattende undersøgelse Ung 99 - en seksuel profil (se kildeliste), som bygger på svar fra 7.355 13-25-årige i 1997-98 og er den hidtil største undersøgelse i Europa af sin art, debuterer de unge i gennemsnit som 16-årige. Faktisk har debutalderen ændret sig minimalt i de sidste 20 år. Der er dog sket den ændring, at forskellen på pigers og drenges debut i dag er ved at være udlignet. Pigerne debuterer stadig en smule tidligere end drengene, da de ofte er sammen med en ældre partner, mens drengene vælger en jævnaldrende. Når de unge er 20 år, har 13 procent af drengene og 8 procent af pigerne stadig deres seksuelle debut til gode.

Der er imidlertid en tydelig forskel på alderen for den seksuelle debut, hvis man sammenligner danske unge og nydanskere. F.eks. ligger danske pigers debutalder på 16-17 år, mens nydanske piger gennemsnitligt er 20 år gamle, når de har deres første samleje.

Hvad er årsagen til den seksuelle debut?

Hovedmotivet til den seksuelle debut er lyst og forelskelse, viser Ung 99-undersøgelsen. Tre ud af fire svarer, at de havde deres første samleje, fordi de var forelskede. En tredjedel siger, at de havde talt med kæresten om det i længere tid. Lidt mere end hver tiende siger, at grunden til, at de debuterede, var, at de mente, vennerne havde større seksuel erfaring end dem selv. Hver tiende eller derunder angiver pres fra partneren, pres fra kammeraterne eller frygt for, at kæresten skulle finde en anden, som årsag til den seksuelle debut.

Hvem debuterer de unge med?

De unge debuterer som regel med én fra vennekredsen eller skolen. Dette gælder især for pigerne. Pigerne vælger typisk en ældre dreng, mens drengene vælger en jævnaldrende. 43 procent af deltagerne i Ung 99-undersøgelsen har kendt deres første partner i mindre end én måned. Hvor hver femte dreng debuterer med én, han har mødt samme dag, gælder det for knap hver tiende af pigerne. Sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse foretaget i 1989 er der sket et fald i de helt kortvarige affærer.

Hvordan er de unges seksuelle adfærd?

Hvis man sammenligner pigernes og drengenes seksuelle aktivitet, viser det sig, at pigerne er mere aktive i alle aldersgrupper. I Ung 99-undersøgelsen svarede 18 procent af de 16-årige piger f.eks., at de ofte havde sex, mens det kun var 10 procent af drengene, der svarede 'ofte'. Ifølge en undersøgelse, som Ekstra Bladet har foretaget blandt gymnasieelever i efteråret 2001, er unges foretrukne seksuelle seance kombinationen af 'almindeligt' samleje og oralsex, men én ud af ti har prøvet analsex, og syv procent har prøvet andre former for sex, for eksempel bondage, hvor den ene binder den anden.

Ifølge Ekstra Bladets undersøgelse har langt de fleste deres første samleje i trygge rammer, f.eks. på værelset hjemme hos sig selv eller hos kæresten. Kun 16 procent mistede mødommen under åben himmel eller til en fest. Flere drenge end piger har sex første gang ved en engangsaffære.

Mange unge er berusede, når de dyrker sex, især den første gang. Ifølge Ung 99-undersøgelsen var 27 procent af pigerne og 33 procent af drengene berusede ved første samleje. Der er en tydelig sammenhæng mellem alkohol og prævention, da de unge har en tendens til at glemme præventionen, når de er påvirket af alkohol, hvilket Ung 99-undersøgelsen også påpeger.

Selv om Sundhedsstyrelsen i mange år har forsøgt at få de unge til at dyrke sikker sex, overhører mange unge advarslen om smittefaren ved usikker sex. Ung 99-undersøgelsen viser f.eks., at 90 procent af de over 7.300 adspurgte finder brugen af kondomer ?problematisk?, og at 29 procent af de aktive drenge og 17 procent af de aktive piger ikke anvender nogen form for prævention. Hovedparten af de unge frygter i dag graviditet mere end kønssygdomme.

Hvilke konsekvenser har unges seksualadfærd?

Unges manglende lyst til at bruge kondom betyder, at der er større risiko for, at de bliver smittet med kønssygdomme. Den mest udbredte kønssygdom blandt unge er i dag klamydia, som bl.a. kan være årsag til barnløshed hos kvinder. Hvert år finder man 13.000 med klamydia, hvoraf halvdelen er 15-24-årige, oplyser Sundhedsguiden.dk (se kildeliste). I virkeligheden skønnes tallet dog at være langt højere, da mange kan være smittet uden at vide det. Man regner med, at op mod hver tiende mellem 15 og 24 er smittet. På baggrund af opkald til Sexlinien for Unge samt erfaringer med seksualundervisning i skoleklasser ved man, at mange unge slet ikke er klar over, at klamydia er meget udbredt i Danmark. Ifølge tal fra Statens Serum Institut er der i Danmark sket en stigning på 15 procent i laboratoriepåviste klamydiatilfælde.

Til trods for at unge generelt har et noget anstrengt forhold til kondomer, er de unge - og især pigerne - blevet bedre til at beskytte sig mod graviditet, f.eks. er anvendelsen af p-piller på ti år steget fra 70 til 80 procent blandt de unge piger på Frederiksberg. Desværre er der mange bivirkninger forbundet med unges brug af p-piller, bl.a. risikerer pigerne at miste et par centimeter af deres slutvækst, og p-pillerne beskytter heller ikke mod seksuelt overførte sygdomme.

Hvordan har de unges brug af prævention udviklet sig i Danmark?

I løbet af det sidste årti er der sket en ændring i, hvilken type prævention de unge bruger første gang. Hvor flere tidligere satsede på usikre præventionsformer som afbrudt samleje, så bruger de fleste i dag enten kondom eller p-piller - eller slet ingenting. Trods de store aids-kampagner i 1980'erne og 1990'erne har hver fjerde i dag deres første samleje uden prævention. Jo kortere tid de unge har kendt hinanden, jo større er tendensen til ikke at bruge prævention. Et stigende antal unge går dog efterhånden i den anden grøft og dobbeltsikrer sig med både p-piller og kondom. Denne præventionsmetode bliver af fagfolk kaldt for 'dobbelt dansk', da metoden i højere grad har vundet indpas i Danmark end i vores nabolande.

Ifølge Ung 99-undersøgelsen er p-piller den foretrukne præventionsmetode i de faste forhold. Selv om den seksuelle debutalder stort set ikke har flyttet sig i de sidste årtier, tager stadig flere helt unge piger p-piller, før de har nået den seksuelle lavalder, som er 15 år. Det skyldes bl.a., at forældre ifølge lovgivningen ikke har krav på at få besked om behandling af deres børn, når det gælder prævention. Derfor kan piger, også under den seksuelle lavalder, i dag kontakte deres læge for at få p-piller uden deres forældres samtykke. Ifølge Maria Vilhardts artikel Læger giver helt unge piger p-piller, bragt i Jyllans-Posten oktober 2001 (se kildeliste), udskrev de praktiserende læger i år 2000 recepter på p-piller til knap 4.000 10-14-årige piger, hvilket er en voldsom stigning på få år.

Gennem 1990?erne har antallet af aborter blandt unge piger været svagt faldende, viser Sundhedsstyrelsens aborttal fra deres hjemmeside (se kildeliste). Faldet skyldes bl.a. den stigende udbredelse af nødprævention, den såkaldte fortrydelsespille. I 1999 brugte 29.400 kvinder pillen, hvilket er en stigning på næsten 50 procent i forhold til 1996, som var det første år, fortrydelsespillen var på markedet herhjemme.

Hvordan har 'sikker sex'-kampagnerne virket på de unge?

Sundhedsstyrelsen indledte i 1987 'sikker sex'-kampagnerne for at få unge til at dyrke sikker sex, men det totale salg af godkendte kondomer og udbredelsen af klamydia peger i dag på, at de dyre kampagner har slået fejl. Kampagner og paratviden har nemlig ikke den store effekt på de unges seksuelle adfærd. En undersøgelse af 9. klassernes sundhed og sundhedsadfærd, som Børn og Unge-Lægeordningen i Århus har lavet i efteråret 2001, viser f.eks., at de ældste skoleelevers viden om sikker sex er faldet i de sidste fem år, sandsynligvis fordi de ikke har været udsat for de store aids-kampagner, men at det ikke har ændret på deres seksuelle adfærd i forhold til årgangene før dem.

Ifølge Bjarne Rasmussen, som er ankermand på Ung 99-undersøgelsen, mangler de unge i dag ikke paratviden, men holdninger og handlekompetence, som han mener, de unge snarere kan tilegne sig gennem personlig samtale og vejledning end gennem de store kampagner. Derfor gælder det for ham at skabe nogle former i og uden for skolen, der engagerer de unge og uddanner dem om sex og prævention.

Hvad er holdningen til unges seksuelle adfærd i samfundet?

De unges seksualitet er i dag særdeles synlig i samfundet, hvor mere eller mindre alt fra teenagemode til ungdomstv og -reklamer emmer af sex. Det afspejler, at samfundet generelt er blevet mere åben over for seksualitet, også når det gælder de unges seksuelle adfærd. Alligevel undgår stadig flere forældre at tale med deres teenagebørn om sex og relaterede emner. Ifølge Ung 99-undersøgelsen taler 54 procent af pigerne og 70 procent af drengene sjældent eller aldrig med deres forældre om sex. Ti år tidligere var tallene henholdsvis 42 procent af pigerne og 58 procent af drengene.

Årsagen skal måske søges i, at børn/unge og voksne i dag lever i mere opdelte verdener end for ti år siden og derfor har sværere ved at tale med hinanden om intime emner som sex. Eller man kan forestille sig, at de massive aids-kampagner har fået forældrene til at føle, de kan overlade emnet til professionelle, fordi de ikke føler, at de har viden nok. Imidlertid har forældrene langt større indflydelse på børnenes seksuelle adfærd end kampagner og seksualundervisning. Flere undersøgelser viser nemlig, at påvirkningen fra forældre og venner har større betydning for de unge end den fra skole og medier.

I Carsten Ellegaards artikel Prostitution blandt skolebørn skal undersøges, bragt i Jyllands-Posten december 2001(se kildeliste), refereres der til en undersøgelse fra Oslo, hvor der trækkes en ny problemstilling ind i diskussionen om unge og sex: ungdomsprostitution. Den norske undersøgelse viser, at 1,4 procent af de norske skoleelever har modtaget penge for seksuelle ydelser, og det er meget muligt, at det samme er tilfældet i Danmark. Det er en problemstilling, som samfundet må reagere på. Derfor skal københavnske skolebørn i alderen 14-17 nu igennem en større undersøgelse.

Hvad er holdningen til sex og parforhold blandt de unge selv?

Ifølge Ekstra Bladets undersøgelse fra efteråret 2001 synes 84 procent af de adspurgte gymnasieelever, at sex er dejligt, mens kun 1 procent synes, sex er problematisk. Fire procent synes, at sex er stærkt overvurderet. I forbindelse med artikelserien 'Unge & sex' i Ekstra Bladet i efteråret 2001 peger seksualforsker og ph.d. Christian Graugaard på, at unge i dag romantiserer sex langt mere end for blot ti år siden. Han mener, at nutidens unge har et ideal om, at sex og kærlighed skal smelte sammen til en højere enhed, og at der er en tendens til, at pigerne og drengene nærmer sig hinanden ved, at de begge har et romantisk ideal om det ultimative kærlighedsspil med nærvær og ømhed. Mange mener tilsyneladende, at sex hører hjemme i et fast parforhold.

Ung 99-undersøgelsen viser da også, at de unge er blevet væsentligt mere moralske og trofaste end tidligere. Kun seks procent af de adspurgte unge accepterer, at partneren har seksuelle forhold ved siden af mod 12 procent i 1989. Til gengæld florerer dobbeltmoralen hos især de unge drenge: 27 procent af de selvsamme drenge, som kræver troskab af deres partner, har sidespring, men det gælder kun 17 procent af de piger, som kræver troskab.

Trods dobbeltmoralen er andelen af trofaste unge højere end i 1989. Af piger og drenge med mere end fire års seksuel erfaring har tre fjerdedele af pigerne og to tredjedele af drengene aldrig sidespring. I 1989 var det blot to tredjedele af pigerne og en tredjedel af drengene, som kunne holde sig på måtten. Og mange har erfaringer med lange, stabile forhold, f.eks. viser Ung 99-undersøgelsen, at en tredjedel af pigerne over 16 år har haft forhold på over et år.

Hvilke perspektiver er der for udviklingen af unges seksualitet?

Selv om samfundet bliver mere og mere 'seksualiseret', er der fra USA en ny puritansk bølge på vej, der med bl.a. popstjernen Britney Spears som bannerfører gør det trendy at være jomfru indtil ægteskabet. I Danmark er denne bølge endnu ikke så tydelig, men der er en tendens til, at det ikke længere er så flovt at være jomfru. Ifølge fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen fra Instituttet for Fremtidsforskning er det blevet mere legitimt at vente på den eneste ene, inden man prøver sex.

Det skyldes, ifølge Anne Skare Nielsen, at samfundet stort set ikke længere har nogen seksuelle tabuer. I en form for protest gør de unge seksualiteten til en 'ren' zone ved at glorificere og romantisere seksualiteten. Flere undersøgelser viser, at de unge mere søger efter kvalitet end kvantitet, og at de har færre skiftende partnere. Det skyldes næppe en reaktion på aids-kampagnerne, men er snarere en reaktion på medie- og reklamebombardementet, men det afspejler måske samtidig også, at nutidens unge er trætte af forældrenes skilsmisser og roderi med forskellige partnere. Flere helt unge er eller vil gerne være i lange forhold, hvilket måske kan ses som et udtryk for en søgen efter tryghed i en verden fuld af sex og zappen rundt.

 

Kilder

Undersøgelser

UNG 99 - en seksuel profil
Undersøgelse af unge danskeres seksualvaner, brug af prævention m.m. er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 7.355 unge fra Frederiksberg Kommune og fra Århus, Bornholms , Storstrøms, Viborgs og Fyns amter. Rapporten består af tre dele. Rapport 1: En beskrivelse. Rapport 2: Seksualundervisningen og AIDS-kampagner. Rapport 3: Viden, holdninger, sex og AIDS.
Ekstra Bladets gymnasieundersøgelse
Ekstra Bladet har i efteråret 2001 foretaget en spørgeskemaundersøgelse om unges sexvaner blandt 380 gymnasieelever på forskellige danske gymnasier.
9. klassernes sundhed og sundhedsadfærd
Børn- og Unge-Lægeordningen i Århus Kommune har i november 2001 foretaget en undersøgelse af 9. klassernes sundhed og sundhedsadfærd.

Forskningskilder

Oplysning om seksualitet, prævention, abort og rettigheder. Her kan du også læse Foreningen Sex & Samfunds nyhedsbreve med aktuelle artikler.
Debat om kvindeliv og kvindekroppen samt opfølgning af bogen. Udbygget litteratur- og adresseliste.
Omfattende website med masser af artikler om sex og samliv og med et debatforum.
Her finder du bl.a. nyt fra Sundhedsstyrelsens faglige områder, statistikker og registre.

Rådgivning og oplysning

Masser af oplysning om hiv og aids
Råd og vejledning om seksuelle spørgsmål og problemer.
Ungdomsblad til ældste klasser i folkeskolen om sundhed og forebyggelse.

Lægesider

Familiens lægemagasin, som også findes i en trykt version.
Danmarks uafhængige lægetjeneste.
Uafhængig sundhedsinformation.
er et seksualoplysningsprojekt, der sender medicinstuderende ud for at undervise folkeskolens ældste klasser i seksualoplysning.
Danmarks sundhedsportal, hvor du kan finde svar på stort set alt fra sygdom til sundhed.

Prævention

Salg af kondomer og sex-legetøj på nettet - fremsendes diskret.
De danske præventionsklinikker.

Aviser

Ellegaard, Carsten:
Prostitution blandt skolebørn skal undersøges, Jyllands-Posten, 2001-12-20.
Artikelserien Unge & Sex, bragt i Ekstra Bladet i oktober-november 2001:
Bentzen, Signe W.; Skovbjerg, Stinne:
Brug livrem og seler, Ekstra Bladet, 2001-11-11.
Bentzen, Signe W.; Skovbjerg, Stinne:
Sex på hjernen, Ekstra Bladet, 2001-11-04.
Bentzen, Signe W.; Skovbjerg, Stinne:
Farlig brandert, Ekstra Bladet, 2001-10-28.
Bentzen, Signe W.; Skovbjerg, Stinne:
Sexfortrydere, Ekstra Bladet, 2001-10-28.
Maveskindet bedrager, Ekstra Bladet, 2001-10-21.
Tryghed og fast forhold, Ekstra Bladet, 2001-10-21.
Vilhardt, Maria:
Læger giver helt unge piger p-piller, Jyllands-Posten, 2001-10-06.
Hanzii; Soju:
Drømmen om den eneste ene, Ekstra Bladet, 2001-08-05.
Methling, Inge:
Færre gravide teenagere, Politiken, 2001-01-21.
Grundtvig, Annemette:
Åbenhed på retur, Politiken, 2000-02-05.

Magasin- og tidsskriftsartikler

Madsen, Jesper:
Klamydia - den lumske sygdom, Sundhedsguiden, 2000-09-28.
Madsen, Jesper:
Snak bedre end kampagner, Sundhedsguiden, 1999-10-22.
Rosenkilde, Martin:
Undersøgelser af unge og kondomer, Foreningen Sex & Samfund, Nyhedsbrev nr. 30, oktober 2000.

Relevant faglitteratur

Angier, Natalie:
Kvinde - din krop er fantastisk, Gyldendal, 2000.
Dagmar Johansen, Birgit:
Grib Chancen - Tal med dit Barn om Sex og Seksualitet, L&R Fakta, 1998.
Engvall, May:
Kys og Kram - en Ordbog fra Voksne til Børn om Kærlighed og Sex, Carlsen, 1997.
Holsøe, Sisse; Clausen, Babara Borre:
Værd at vide om prævention, Komiteen for sundhedsoplysning, 2000. Søg på www.sundkom.dk eller ring 35 26 54 00.
Masters, William H.:
Sexualitet. Bogen om sex og kærlighed, Gyldendal, 1988.
Pedersen, Beth Lilja; Wilken-Jensen, Charlotte:
Præventionsguide, Gyldendal, 2000.

Emnesøgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Unge og sex'