Introduktion til ungdomskriminalitet

Hvad er ungdomskriminalitet?

Når børn og unge under 18 år begår kriminalitet, bliver det defineret som ungdomskriminalitet. Det er desuden værd at have for øje, at der ofte skelnes mellem kriminalitet begået af 15-17 årige, og kriminalitet blandt børn under 15 år. Det skyldes, at den kriminelle lavalder i dag er 15 år, hvilket betyder, at børn under 15 år kort sagt ikke kan stilles strafferetligt til ansvar for deres handlinger.

Hvor mange unge begår kriminalitet?

De seneste ti år er kriminaliteten blandt børn og unge kun gået én vej: nedad. Det viser flere undersøgelser.

I Danmarks Statistiks opgørelse (se kilder) over domme til 15-17-årige kan man se, at de unge i 2006 blev idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf 1.930 gange. I 2016 var det tal nede på 965 for aldersgruppen. I samme periode er antallet af bødestraffe til de 15-17-årige faldet fra 8.473 i 2006 til 3.842 i 2016.

Ifølge Justitsministeriets undersøgelse af udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet (se kilder) blev der i 2016 registreret 11.487 sigtelser eller mistanker mod 10-17-årige. Det betyder, at der har været et fald på 54% i løbet af de seneste 10 år. I 2006 blev der nemlig registreret 25.125 sigtelser eller mistanker mod samme aldersgruppe. Det er særligt hærværk (fald på 78%) og indbrud (fald på 70%), som de unge begår langt mindre af end for et årti siden.

Især de 10-14 årige begår langt mindre kriminalitet i dag. Mistanker og sigtelser mod denne aldersgruppe er faldet med 72% fra 2006 til 2016, mens antallet af mistanker og sigtelser mod de 15-17-årige er faldet 46%

En anden måde at undersøge ungdomskriminaliteten på er ved at spørge de unge selv. Det har professor i retssociologi Flemming Balvig gjort ad tre omgange siden 2005. Hans seneste undersøgelse fra 2016 (se kilder) viser, at der er sket et markant fald i de 14-15-åriges kriminalitet inden for tyveri, vold, trusler og hærværk. Eksempelvis svarer 1,9% af de 14-15-årige, at de har begået meget alvorligt kriminalitet – såsom vold eller indbrud - i løbet af det seneste år. I 2005 var det 3,2%, der svarede, at de havde begået meget alvorlig kriminalitet. Samtidig siger 69% af de 14-15-årige i 2016, at de slet ikke har begået kriminalitet overhovedet det seneste år. I 2005 kunne kun 54% svare, at de slet ikke havde begået kriminalitet det seneste år.

Hvem er de unge kriminelle?

De børn og unge, der begår kriminalitet, er vidt forskellige. De kommer både fra velhavende hjem og fattigere hjem. De er både etnisk danske og efterkommere af indvandrere. Alligevel er der enkelte faktorer, der stikker ud, når man taler om kriminelle børn og unge:

For det første er de fleste drenge. I 2016 blev 81% af den samlede registrerede børne- og ungdomskriminalitet begået af drenge, viser Justitsministeriets undersøgelse (se kilder).

Det er også tydeligt, at de fleste af de unge, der begår kriminalitet, er i 16-17-årsalderen. Eksempelvis er det kun under 10% af børne- og ungdomskriminaliteten, der bliver begået af børn i alderen 10-13 år, viser undersøgelsen ”De mest Krimelle Unge” fra Justitsministeriets forskningskontor (se kilder).

De fleste unge, der begår kriminalitet, er af etnisk dansk oprindelse. Dog er andelen er unge, der bliver mistænkt eller sigtet for kriminalitet, højere blandt unge af anden etnisk herkomst end dansk. Blandt unge, der begår alvorlig kriminalitet, er 9% indvandrere og 24% efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande, viser Justitsministeriets undersøgelse, der har analyseret al kriminalitet begået af samtlige borgere født i 1996.

Denne undersøgelse viser også, at det er en meget lille gruppe af unge, der begår store dele af den samlede kriminalitet. Én procent af årgang 1996 står for 44% af alle lovovertrædelser.

Hvilken slags kriminalitet begår de ungdomskriminelle?

De unge begår en lang række forskellige typer af kriminalitet. Oftest bliver unge sigtet eller mistænkt for butikstyveri, som særligt er udbredt blandt unge kriminelle piger. 58% af pigernes kriminalitet i 2016 var butikstyveri, mens det udgjorde 15% af drengenes forbrydelser[FF4] .

Den næstmest udbredte form for kriminalitet blandt børn og unge er vold og trusler, viser Justitsministeriets undersøgelse ”Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016” (se kilder).

Hvad er forskellen på børn og voksnes kriminalitet

Hvis man skal sammenligne den type kriminalitet, som voksne og børn begår, bliver man nødt til at adskille de to grupper allerede ved 15-årsalderen. Det skyldes, at børn over 15 år er over den kriminelle lavalder og dermed bliver ligestillet med voksne i mange statistikker.

Danmarks Statistiks seneste rapport over kriminalitet i Danmark (se kilder) viser, at den klart mest udbredte form for kriminalitet blandt 10-14-årige i 2016 var butikstyveri, som stod for 35% af alle politianmeldelser. Butikstyveri udgør kun 5% af anmelderne hos de voksne (over 15 år). Generelt er børnenes kriminalitet også mere personfarlig. 11% af anmeldelserne mod børn handler om vold, mens det kun gælder 6% blandt de voksne.

Derimod bliver voksne i langt højere anmeldt grad for indbrud, hvilket tæller 15% af de samlede anmeldelser mod voksne, mens det kun tæller 4% af børnenes. De voksne bliver – ikke overraskende – også i højere grad anmeldt for seksualforbrydelser og økonomisk kriminalitet.