International turisme

Citat
De Fremmede finder, at den danske Folkekarakter er aaben, tiltalende og vindende, saaledes at Turisten let føler sig hjemme i Landet. Folket betegnes som højt kultiveret. Det danske gode Humør, dansk Venlighed og Gæstfrihed berømmes. Og det fremhæves ofte, at de Fremmede møder meget ringe Sprogvanskeligheder, idet saa godt som alle Danske, de kommer i Berøring med, kan forstaa saa meget Tysk eller Engelsk, at de kan retlede Turisterne. Paa Hoteller, Restauranter og Jernbaner bliver de forstaaet, vel betjent og altid høfligt behandlet af Personalet. Endelig fremhæver talrige Udlændinge, at Turisterne kann føle sig fuldstændig sikker paa det danske Folks Ærlighed. De Fremmede vil aldrig paa Grund af Sprogvanskeligheder eller Ukendskab til særlige Forhold komme til at betale mere end Landets egne Børn. Danskerne er fuldt paalidelige. Den fremmede Turist kan trygt række dem en Haandfuld Penge og være sikker paa, at der aldrig vil blive taget mere end den faste Pris.
Danmarks Turistpropaganda. Beretning fra Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet. 1934.

Hvor stor er turistindustrien?

Turistindustrien har igennem de seneste seks årtier været i vedvarende vækst og udgør i dag et af verdens største og hurtigst voksende erhverv. På globalt plan udgør turistindustrien 10 % af verdens bruttonationalprodukt og skaber 1 ud af 11 arbejdspladser i hele verden. Turistindustrien er en fællesbetegnelse for de erhverv, der er knyttet til turisme, som eksempelvis hoteller, restaurationer og persontransport.

Indtægterne fra turisme på turistdestinationerne, de steder som turisterne besøger, er steget 2 mia. US dollars i 1950 til 1260 mia. US dollars i 2015. Hertil skal lægges de indtægter, som kommer fra transporten af turister til deres destinationer. Tallene stammer fra udgivelsen 'World Tourism Highlights – 2016 Edition', der er udgivet af FN's turistorganisation UNWTO (se kilder).

Hvilke turistlande besøges mest?

Antallet af internationale turistrejser er steget fra 25 millioner i 1950 til 1186 millioner i 2015. 

Ifølge 'World Tourism Highlights – 2016 Edition' (se kilder) er de 10 mest populære turistlande målt ud fra antal ankomster af internationale turister:

Frankrig       85 mio.

USA              78 mio.

Spanien       68 mio.

Kina              57 mio.

Italien           51 mio.

Tyrkiet          40 mio.

Tyskland      35 mio.

Storbritannien 34 mio.

Mexico         32 mio.

Rusland       31 mio.

Hvad er danskernes foretrukne internationale turistdestination?

Danmarks Statistik udarbejder hvert år en undersøgelse af danskernes rejsevaner baseret på interviews af et repræsentativt udvalg af befolkningen. Den senest udkomne undersøgelse dækker året 2015, og resultaterne er beskrevet i 'Nyt fra Danmarks Statistik' (se kilder).  Undersøgelsen viser, at Spanien, ligesom året før, var danskernes foretrukne internationale turistdestination målt på ferierejser til udlandet med mindst fire overnatninger. Top-15 over danskernes foretrukne feriedestinationer viser, at langt de fleste ferierejser foregår inden for Europa:

Spanien                            16%

Tyskland                             9%

Frankrig                               8%

Italien                                   7%

Grækenland                        5%

Tyrkiet                                  5%

Norge                                   5%

Sverige                                5%

Østrig                                   4%

Storbritannien                    4%

USA                                     3%

Portugal                              2%

Thailand                              2%

Tjekkiet                                1%

Belgien                                1%