Skoleelever leger i frikvarter på Hadsundvejens Skole i Randers
Der er store forskelle på hvor meget skolebørn bevæger sig i skoletiden
Foto: Henning Bagger / Scanpix

Skolen (Faktalink light)

cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. Maj 2015.
Top image group
Skoleelever leger i frikvarter på Hadsundvejens Skole i Randers
Der er store forskelle på hvor meget skolebørn bevæger sig i skoletiden
Foto: Henning Bagger / Scanpix
Main image
Den amerikanske skolelærer Joel Levin fra New York har udviklet en version af computerspillet Minecraft som bruges på Grejsdal Skole i Vejle.
Den amerikanske skolelærer Joel Levin fra New York har udviklet en version af computerspillet Minecraft som bruges på Grejsdal Skole i Vejle.
Foto: Bo Amstrup / Scanpix

Skolen har forandret sig meget i de mere end 1.000 år, der har været skoler i Danmark. De allerførste skoler var kun for drenge, og kristendom var det vigtigste fag, men i 1814 indførte man folkeskolen. I dag skal alle danske børn lære at læse, skrive og regne, men de skal også bruge deres fantasi, lege og undervises i rettigheder og pligter. Skolen skal nemlig hjælpe eleverne med at udvikle sig til voksne, der kan en masse ting selv, uddanne sig og få et arbejde.

Artikel type
faktalinklight

Hvorfor skal man gå i skole?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvorfor skal man gå i skole?
175 folkeskolelever bliver hvert år budt inden for i Folketinget til udvalgsmøder, spørgetimer og lovbehandling.
175 folkeskolelever bliver hvert år budt inden for i Folketinget til udvalgsmøder, spørgetimer og lovbehandling.
Foto: Jacob Schou Nielsen / Scanpix

De tre vigtigste grunde til at børn skal gå i skole er: 

1. Børnene skal få lyst til at lære mere. Skolen skal forberede eleverne til at uddanne sig, når de er færdige med skolen. Eleverne skal lære om dansk kultur og historie og om forholdet mellem Danmark og verden. De skal også lære om relationen mellem mennesker og natur, og den enkelte elev skal undervises på en måde, så han eller hun udvikler sig både fagligt og personligt. 

2. Skolen skal give eleverne mulighed for at opleve ting og fordybe sig, og de skal få lyst til at få ideer og sætte nye ting i gang. De skal bruge deres fantasi og lære at tro på sig selv. 

3. Eleverne skal forberedes til at være aktive i det danske samfund. De skal kunne tage ansvar for og deltage i samfundet, og de skal kende deres rettigheder og pligter. 

Alt dette står i loven om folkeskolen fra maj 2013.

Hvad skal man lære i skolen?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad skal man lære i skolen?
På Langbjergskolen i Humlebæk har de fået lov til at eksperimentere med fagene. Her har de har slået idræt og hjemkundskab sammen til sundhed.
På Langbjergskolen i Humlebæk har de fået lov til at eksperimentere med fagene. Her har de har slået idræt og hjemkundskab sammen til sundhed.
Foto: Malte Kristiansen / Scanpix

Dansk, matematik og idræt er de eneste fag, man skal have i alle de år, man går i skole. De andre fag er fordelt på forskellige klassetrin, som passer til den alder, børnene har. 

De mange forskellige fag er inddelt i tre grupper: 

A. De humanistiske fag: dansk, engelsk, kristendom, historie og samfundsfag 

B. De praktiske og musiske fag: idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab 

C. Naturfagene: matematik, natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi   

Hvad man skal lære i de enkelte fag er beskrevet i det, der hedder ”Fælles mål”. Det er lærerens manual eller tjekliste. Her står f.eks. beskrevet, hvad en elev skal kunne i dansk i 6. klasse. Men der står også, at eleverne skal arbejde på tværs af fagene. F.eks. skal man arbejde med sprog, IT og nye, kreative ideer i alle fag.