Kilder

Rapporter og undersøgelser

EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, maj 2006. Kan downloades her.
Amnesty International, oktober 2010. Kan downloades her.
Human Rights Watch, oktober 2010. Kan downloades her.
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Delegationen för romska frågor. Juli 2010. Kan downloades her.
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), oktober 2009.
EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, maj 2006. Kan downloades her.
The Office of the Public Defender of Rights, marts 2006. Kan downloades her.
Report to the OSCE Conference on Anti-Semitism and other Forms of Intolerance, Cordoba, Spain, June 8-9, 2005. International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), juni 2005. Kan downloades her.
”The Atlas of Roma Communities in Slovakia 2004”.
Office of the Plenipotentiary for Roma Communities, Slovakiet, 2004.
European Commission, 2004. Kan downloades her.
A Regional Human Development Report. UNDP, januar 2003. Kan downloades her.
ERRC, European Roma Rights Center, 2001. Kan downloades fra ERRC’s hjemmeside under ‘country reports’.

Menneskerettigheds- og romaorganisationer i Danmark

Den danske afdeling af menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Har blandt andet udtalt sig kritisk om udvisningen af romaer fra Danmark i sommeren 2010.
Arbejder blandt andet med projekter i Kosovo og Serbien, herunder med genhusning af romaer i Mitrovica.
Frivillig, diakonal hjælpeorganisation, der hjælper socialt udsatte, herunder hjemløse.
Selvejende organisation, der kombinerer gadeplansarbejde blandt hjemløse med forskning i hjemløshed og udstødelse.
Forening, der arbejder for at sikre flere flygtninge asyl, har blandt andet samlet dokumentation om romaers forhold i Kosovo.

Menneskerettigheds- og romaorganisationer i udlandet

Global menneskerettighedsbevægelse med 2,8 millioner støtter, medlemmer og aktivister fordelt på mere end 150 lande. Laver kampagner for at bekæmpe menneskerettighedskrænkelser. Udgiver jævnligt rapporter om romaers forhold.
Amerikansk ngo, der blandt andet har dokumenteret tvangssteriliseringer af romakvinder.
Tjekkisk ngo, der arbejder for at oplyse om romaernes skæbne i Bøhmen og Mæhren under 2. Verdenskrig.
Roma-ngo med hovedsæde i Budapest. Samler dokumentation om romaers forhold over hele Europa.
Human Rights Watch
Uafhængig international menneskerettighedsorganisation, der arbejder på at beskytte og forsvare menneskerettighederne. Har sat fokus på menneskerettighedskrænkelser mod romaer i bl.a. Kosovo.
Menneskerettighedsorganisation, der blandt andet arbejder med at sikre ofre for holocaust erstatning.
International Romani Writers’ Association: Sammenslutning af forfattere med romabaggrund.
Organisation, der arbejder for at fremme demokrati og menneskerettigheder.
Tysk romasammenslutning, som har etableret Europas første permanente udstilling om romaernes holocaust i Heidelberg.

Museer i udlandet

Museum i den tidligere nazistiske udryddelseslejr Auschwitz-Birkenau i Polen.
Kulturcenter og museum med fokus på romaernes holocaust i Heidelberg i Tyskland.
Med en udstilling om romanifolkets historie og kultur.
(Musem for Romakultur), Brno (Tjekkiet).

Myndigheder og offentlige instanser

European Commission against Racism and Intolerance.
Uafhængigt organ under EU med base i Wien. Skal rådgive EU-landene og EU om, hvordan de kan sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder for borgerne, når de implementerer EU-lovgivning. Blev etableret i 2007 som afløser for European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC.
Udgiver jævnligt rapporter om EU’s indsats for at forbedre romaernes forhold.
(Sverige) side om romaer
(Danmark). Nedlagt december 2008, afløst af Ligebehandlingsnævnet.
Etableret 1. januar 2009 som afløser for Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling. Behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination, blandt andet på grund af etnicitet.
Ombudsman (Tjekkiet).

Kampagner og programmer

(Årtiet for Inklusion af Romaer).
(Opfølgning på World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance in Durban, South Africa, in 2001).

Danske nyheds- og baggrundssites

Undervisningsportal - med flere artikler om romaernes Holocaust under menupunktet ’Fokusartikler om Holocaust’ http://www.folkedrab.dk/sw50558.asp.
Websiden om romaer / sigøjnere i Europa og Danmark med artikler, foto og fakta om romaer i Danmark og Europa samt links og litteraturlister.

Udenlandske nyheds- og baggrundssites

Den romska spegeln. Svensk tidsskrift om og for romaer.
Artikelsamling om romaernes kultur og historie, med et væld af artikler om alt fra bryllupstraditioner til romanationalisme.
Sektion om romaer.
Radio Pragues temaside.
Slovakisk mediebureau, der beskæftiger sig med romaers forhold.
Leksikal database over romani.
Temaside om romaer.
Lauritzen, Thomas:
EU vil satse stort på at hjælpe romaer. Politiken, 2010-10-20.
Pedersen, Birthe B.:
Franskmænd er splittede i roma-spørgsmålet. Kristeligt Dagblad, 2010-10-18.
Pillay, Navi:
Romaer er de mest diskriminerede i EU. Kristeligt Dagblad, 2010-10-06. Kommentar (af FN’s højkommissær for menneskerettigheder)
Schelde, Nanna:
Romaerne er nederste kaste i varmestuen. Kristeligt Dagblad, 2010-10-06.
Omar, Tarek:
Romaer skal ud af offerrollen. Politiken, 2010-09-18.
Omar, Tarek:
Romaer: Vi eksisterer ikke - vi lever som spøgelser. Politiken, 2010-09-07.
Fenger-Grøndahl, Malene:
Europa bekæmper sine fattige. Kristeligt Dagblad, 2010-08-26. Kronik.
Fenger-Grøndahl, Malene:
”Tyrkiet har fjernet verdens ældste romakvarter”. Kristeligt Dagblad, 2010-08-21.

Avisartikler

Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
1000 år som Europas udstødte. Kristeligt Dagblad, 2006-11-24. Kronik.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Sigøjnerkvarter skal jævnes med jorden. Kristeligt Dagblad, 2006-08-03.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Roma-kvinder i Tjekkiet tvangssteriliseret. Information, 2006-05-02.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
De tog vores kvindelighed fra os. Information, 2006-05-02.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Romaer kan vi være derhjemme. Weekendavisen, 2006-04-12.
Fenger-Grøndahl, Malene:
Romadag: Frygt for blodigt oprør. Politiken, 2006-04-08.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Europas største integrationsproblem? Information, 2006-04-08. Kronik
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Diskrimineret for deres egen skyld. Politiken, 2006-01-03. Kronik.
Lautrop, Jonas:
Sigøjnerliv. Sigøjnerne i Brønshøj. Jyllands-Posten, 2002-11-26.
Feilberg Villadsen, Jeppe:
Blandt bøger og bleer på Bryggen. Jyllands-Posten, 2001-03-21.
Sperling, Vibeke:
Romaernes fristed på Balkan. Politiken, 2000-10-12.
Schmidt, Dana:
En hel landsby på bistand. Politiken. 2000-04-03.
Thomle, Erik:
Udskud. Jyllandsposten, 1999-08-15.

Magasin- og tidskriftsartikler

Fenger-Grøndahl, Malene (m.fl.):
Tema-artikler om romaer i Europa. Hus Forbi, september 2010.
Bach Madsen, Maj:
’Du tror måske jeg er roma?’. Videnskab.dk, 2010-09-16.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Roma betyder menneske. Lettre Internationale, nr. 9, 2006.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Solsidens sigøjnere. Samvirke, årg. 79, nr. 1/2006.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Særbehandling? Ja tak, hvis den er frivillig. Information om Indvandrere, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, årg. 9, nr. 3. 2005.
Gauss, Karl Markus:
Cafe Casablanca. Lettre Internationale, nr. 8, december 2004.
Schmidt, Dorte:
Danmarks sigøjnere. Brikker til et fællesskab, Kommunernes Landsforening, Boligselskabernes Landsforening og Københavns Kommune, 9. årgang, nr. 1, 2003. Artikelsamling.
Henriksen, Birgitte Theresia:
Musik skaber identitet. Djembe, nr. 33, juli 2000.
Grigore, Delia:
Education Patterns in the Roma Family versus Roma Children’s Schooling. Kan downloades via www.romanothan.ro/

Radioindslag

Danmarks Radios P1 bragte i 2005 flere indslag om fordrevne romaer i Kosovo, der lever i blyforgiftede lejre. Den kan findes på programmets hjemmeside ved at søge på ’sigøjnere’.

TV-indslag og dokumentarfilm

Roma Beyond Stereotypes: EU-støttet multimedieprojekt, der har til formal at bekæmpe fordomme om romaer og være med til at skabe social integration - via 25 små tv-dokumentar-indslag, der beskriver almindelige romaers hverdag, levevilkår, drømme og håb i Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Slovakiet. Tv-indslagene er lavet i samarbejde mellem romaer og journalister fra de nævnte lande samt studerende fra School of Communication på University of Miami.

Faglitteratur

Blacker, William:
Along the Enchanted Way. A Romanian Story. John Murray Publishers, 2009.
Freud, Jonathan:
Romer. Leopard Förlag, 2006. En bog om forfatterens møde med svenske og rumænske romaer og hans venskab med dem gennem årtier.
Fenger-Grøndahl, Carsten og Fenger-Grøndahl, Malene:
Sigøjnere - 1000 år på kanten af Europa. Aarhus Universitetsforlag, 2006. Reportage- og analysebog, som på basis af de to forfatteres besøg i romamiljøer i 12 forskellige lande giver et indtryk af romaernes vilkår i Europa i dag.
Goldschmidt, Ditte Bentzon:
Udenfor - en rejsende romafamilie, Vinduet/Underskoven, 2006. På baggrund af breve fra en omrejsende romafamilie i Sverige til en dansk folkemindesamler, skrevet i perioden 1913-1934 belyses familiens skikke og familierelationer samt de hårde vilkår som romaerne levede under.
Bruchfeld, Stéphane:
I skal fortælle det - en bog om Holocaust i Europa 1933-1945. Dansk Institut for Internationale Studier, 2005.
Jansson, Karl-Axel og Schmid, Ingemar (red.):
Ett fördrivet folk. Antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande. Forum för levande historia, 2005.
Kenrick, Donald:
Gypsies - from the Ganges to the Thames. Centre de recherches tsiganes, University of Hertfordshire Press, 2004. Om romaernes oprindelse og forbindelse til Indien samt om deres udsatte position i Europa gennem historien. Skrevet af en af verdens førende forskere på feltet, men på forholdsvis letlæst engelsk.
Bejder, Peter og Holt, Kim Boye:
Eljmi er roma. Mañana, 2002. En beskrivelse af en 16-årig romadreng og hans fortid som flygtning fra Jugoslavien samt hans dagligdag i Danmark og hans fremtidsdrømme. Faktabokse om integration, indvandring, fordomme m.m.
Hancock, Ian:
We are the Romani people. Centre de recherches tsiganes, University of Hertfordshire Press, 2002. En introduktion til romaernes historie, kultur og sprog skrevet af en verdens førende forskere inden for feltet, der selv er roma.
Hazell, Bo:
Resandefolket - från tattare till traveller. Ordfront, 2002. En gennemgang af romaernes historie og nuværende forhold i Sverige samt enkelte andre lande - med interview med romaer, der fortæller om diskrimination og forfølgelse, men også om stoltheden over deres etniske oprindelse og deres folks kultur.
Guy, Will (red.):
Between past and future. The Roma of Central and Eastern Europe. University of Hertfordshire Press, 2001. Antologi om romaernes forhold i Øst- og Centraleuropa med fokus på udviklingen siden Murens fald. Skrevet af forskere i et akademisk sprog, med et væld af kildeangivelser.
Bakker, Peter; Hübschmannová, Milena; Kalinin, Valdemar m.fl.:
What is the Romani language? Centre de recherches tsiganes, University of Hertfordshire Press, 2000. En introduktion til romaernes sprog, romani. Med bidrag af blandt andre Peter Bakker, lektor ved Aarhus Universitet.
Hvinden, Bjørn (red.):
Romanifolket og det norske samfunnet. Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. Fagbokforlaget, 2000. Antologi med en række artikler om fortidens overgreb mod romaerne i Norge og konsekvenserne heraf.
På randen af Europa.
Et historie-/samfundsfagshæfte fra Operation Dagsværk Roma 2000. Operation Dagsværk, 2000. Artikelsamling i anledning af Operation Dagsværk 2000. Giver en generel introduktion til romaerne og deres historie samt et indblik i forholdene i Makedonien omkring årtusindskiftet med fokus på uddannelse.
Kenrick, Donald (red.):
In the shadow of the Swastika. The gypsies during the Second World War 2. Centre de recherches tsiganes, University of Hertfordshire Press, 1999. Andet bind i en skriftserie om romaernes skæbne under holocaust. Fokus på de diskriminerende tiltag før krigen samt forholdene i en række koncentrationslejre. Med gengivelse af arkivmateriale.
Rosenberg, Otto:
Brændglasset (fortalt til Ulrich Enzensberger), CDR-Forlag, 1998. Den tyske roma Otto Rosenberg fortæller om sin barndom og ungdom i Berlin op til Anden Verdenskrig og om opholdene i koncentrationslejrene Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Ellrich og Bergen-Belsen.
Fings, Karola; Heuss, Herbert; Sparing, Frank (red.):
From ’race science’ to the camps. The Gypsies during the Second World War 1. Centre de recherches tsiganes, University of Hertfordshire Press, 1997. Første bind i en skriftserie om romaernes skæbne under holocaust. Med eksempler fra en række lande, bl.a. Italien, Frankrig, Bulgarien, Rumænien, Bøhmen og Mæhren.
Fonseca, Isabel:
Den lange vej. Sigøjnerne og deres rejse. Tiderne Skifter, 1997. Forfatteren, som er amerikansk forsker i religionsvidenskab, skildrer på grundlag af flere rejser og ophold i Østeuropa romaernes slægtstraditioner, familieformer, ritualer m.m.
Mørch Jensen, Eline:
Sigøjnere/roma - historie, kultur. Dansk Flygtningehjælp, 1996. Et letlæst faktahæfte om romaernes historie og kultur.
Fraser, Angus M.:
The Gypsies. Blackwell, 1995 (2. udgave). En klassiker inden for emnet. Introducerer til romaernes historie, kultur og traditioner.
Fenigsen, Alicja:
Hvem er sigøjnerne?. Munksgaard, 1994. En letlæst introduktion til romaernes oprindelse, historie og kultur med beskrivelse af ritualer, familieforhold, fester og musik samt stereotyper og fordomme.
Mørch Jensen, Eline og Antvorskov, Nina:
Sigøjneren i os. 23 samtaler med skandinaviske sigøjnere. Borgen, 1993. Interviewbog med samtaler med skandinaviske romaer mellem 12 og 75 år om deres liv, traditioner, drømme og identitet og deres forhold til det omgivende samfund. Indeholder desuden en kort introduktion til romaernes oprindelse og historie.
Pedersen, Fritz:
Skyd Zigeunerne. Zigeunernes Holocaust under nazismen 1933-45, Carnet, 1990.
Høiris, Ole:
Fremmede i Danmark. Åløkke, 1983. En gennemgang af indvandringen til Danmark og dansk udlændingepolitik. Et afsnit om romaernes historie i Danmark og myndighedernes behandling af dem.
Enevig, Anders:
Sigøjnere i Danmark. Fremad 1969. Om den historiske baggrund for sigøjnernes ophold i Danmark, deres skikke og adfærdsmønster samt om lokalsamfundet Amagers reaktioner i 1968 på en sigøjnerlejr der.

Skønlitteratur

Kaaberbøl, Lene og Agnete Friis:
Et stille umærkeligt drab. People’s Press, 2010. Krimi. Et par fattige romadrenge i Ungarn finder noget, der kan sælges på det sorte marked, og kriminelle typer tvinger dem til at flygte til Danmark, hvor de kommer i kontakt med sygeplejersken Nina Borg.
Bonnicksen, Irene:
Vilde roser. Gramma, 2008. Ungdomsroman om den 14-årige Christian og hans mor, der tilfældigt møder nogle serbiske asylsøgere med romabaggrund og via venskabet med dem får øjnene op for de vilkår, romaerne lever under i Europa.
Hørlych Karlsen, Hugo:
Den første sønderhoning. Historisk roman 1550-1607. Hovedland, 2006. Roman om unge roma Mathis, der sammen med sin mor Fatima kommer til Fanø i slutningen af 1500-tallet.
Lundgren, Gunilla:
Svarta Rosor - Kale Ruze. Romsk litteratur, kultur och historia. Bokförlaget Tranan, 2003. Svensk samling af romadigte og -noveller fra mange lande.
Hicyilmaz, Gaye:
Pigen i rødt. Thorup, 2000. Beretning om Francis, der bor i en betonforstad i England, hvor romapigen Emilia fra Rumænien flytter ind. Francis bliver venner med Emilia, men hans mor vil have Emilia og hendes familie smidt ud.
Djurick, Rajko; Dowd, Siobhan og Hancock, Ian:
The Roads of the Roma - a PEN anthology of Gypsy Writers. University of Hertfordshire Press, 1998. Antologi med romadigte fra hele verden.
Mørch Jensen, Eline:
Rosas vej. Borgen, 1998. Roman om romapigen Rosa, der undslipper nazisternes forfølgelse og herefter lever forklædt som dreng, men siden optages i et omrejsende cirkus, hvor hun kan få lov at udvikle sig til ung kvinde.
Lauritzen, Inge:
Vinger af tårer. Ca’Luna, 1998. Erindringsroman om forfatterens mormor, romakvinden Christine, der mistede sin familie og voksede op i et dansk bondesamfund ved Nyborg.
Sigøjnerpoesi.
Dansk gendigtning af Narcisa Vucina. Husets Forlag, 1995. Et udvalg af romadigte og -sange.
Taikon, Katarina:
Zigenardikter. Ett urval zigenardikter från olika länder och miljöer. FIBs Lyrikklubb Stockholm, 1964. En samling romadigte, udvalgt af den svenske roma Katarina Taikon.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Sigøjnere'