Øvrige skribenter

Journalist Kristine Bertelsen 2015.
Kathrine Malthe 2013.