Selvskade blandt unge piger

Artikel type
faktalink
cand.mag. Morten Jørsum, iBureauet/Dagbladet Information. Opdateret af journalist Kristine Bertelsen. Januar 2015
Main image
Selvskader, ”Cutter”. Ung sovende pige har ar på armene efter at have skåret sig med en skarp genstand. Modelfoto
Selvskader, ”Cutter”. Ung sovende pige har ar på armene efter at have skåret sig med en skarp genstand. Modelfoto
Foto: Scanpix Danmark

I de seneste år er et nyt alvorligt fænomen dukket op blandt unge piger: Flere og flere skader sig selv ved at drikke store mængder alkohol, rive hår ud, brænde sig med cigaretter og ikke mindst skære i sig selv. Undersøgelser viser, at mellem 20 og 22 procent af alle unge piger i Danmark har gjort skade på sig selv en eller flere gange. Fænomenet er også udbredt i udlandet, men tallene for Danmark er væsentligt større.

Mange unge piger klager over stress og et stort forventningspres i dagligdagen. For nogle af dem bliver de selvskadende handlinger en måde at overdøve den indre smerte. I 1990’erne oplevede man i Danmark mange tilfælde af bulimi og anoreksi blandt unge piger. Nu ser det ud til, at mange i stedet vælge at skære i sig selv, når livet gør ondt.

I Danmark er der stor opmærksomhed på spiseforstyrrelser og selvmord, men mange politikere har endnu ikke fået øje på det nye alvorlige fænomen.

 

 

 Selvskade

Introduktion til selvskade

Landsforeneingen mod spiseforstyrelser og selvskade stod sammen med modefirmaet Carmakoma bag det særlige modeshow der foregik under uret på Hovedbanegården i januar 2014.
Landsforeneingen mod spiseforstyrelser og selvskade stod sammen med modefirmaet Carmakoma bag det særlige modeshow der foregik under uret på Hovedbanegården i januar 2014.
Foto: Linda Kastrup / Scanpix

Hvad er en selvskadende handling?

At gøre skade på sig selv kaldes inden for sundhedsfagsproget for “selvmutilation”. Center for Selvmordsforskning udarbejdede i 2002 den første omfattende undersøgelse af selvskade i Danmark, hvilket udmøntede i rapporten “Unges (mis)trivsel” (se kilder). Til brug for undersøgelsen definerede man selvskade som: “en bevidst og villet handling, som individet har foretaget for at skade sig selv, og som individet ikke kunne være helt sikker på at overleve, men hvor skaden ikke har medført døden. Selvskadende handlinger er udover overdreven brug af medicin eller alkohol, at skære sig i håndleddet eller på anden måde at udføre selvdestruktiv adfærd.”
Centeret refererer desuden til et europæisk projekt, ”Child and Adolescent Selfharm in Europe” (CASE), (se kilder), hvoraf denne definition på selvskade fremgår: ”En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje foretog sig én eller flere af følgende ting:

1.  tog initiativ til handling (fx snitte sig selv, springe fra højde), med den hensigt at skade sig selv

2.  indtog et stof udover den foreskrevne eller generelt anbefalede terapeutiske dosis

3.  indtog et afslappende (recreational) eller ulovligt stof, som en handling, personen anså for at ville være selvskadende

4. indtog et ikke-indtageligt objekt eller stof.”

Hvilke former for selvskadende handlinger findes der?

Der er mange forskellige måder at skade sig selv på. Nedenfor beskrives dem, der er mest almindelige blandt danske unge:

· Cutting: Skære i sig selv med en kniv eller andre skarpe objekter. Cutting er den hyppigste form for selvskade.

· Tage en overdosis af piller.

· Drikke store mængder alkohol.

· Brænde sig med cigaretter.

· Overhælde sig med kogende vand.

· Hårudrivning (trikotillomani) er en form for selvskade, hvor personen hiver sine egne hår ud (hovedhår, øjenvipper, skæg, kønsbehåring m.m.). Det skønnes, at 1 til 2 procent af den danske befolkning lider af denne form for selvskade, som medfører skaldede pletter.

Hvad er den mest udbredte form for selvskadende adfærd?

Den mest udbredte måde at skade sig selv på er ved skære sig forskellige steder på kroppen, hvilket har fået den internationale betegnelse cutting. Hele 74 % procent af unge, der skader sig selv, er cuttere, som det omtales i artiklen ”De Stille Piger” i LMS NYT i 2010 (se kilder). Om dette skriver psykolog Bo Møhl i artiklen “At skære smerten bort” i Politiken (se kilder): “De mest almindelige steder at skære sig er på håndled, ben og arme, men mange piger skærer sig også i bryst- og maveområdet, og nogle inddrager kønsorganerne eller ansigtet. Nogen skærer mønstre ind i huden, andre skærer sig på kryds og tværs for at skabe smerte. For at forøge smerteoplevelsen kan nogen overhælde sig med varmt vand, gnide salt eller sæbe i såret eller overhælde sig med ætsende syre.”

Hvem skader sig selv?

Selvskadende handlinger forekommer hovedsageligt blandt unge piger, men forekommer også blandt drenge. Det er mest almindeligt, at det starter i teenageårene, men nogle piger begynder at skade sig selv allerede ned i 13-års alderen. En rapport udarbejdet af Center for Selvmordsforskning i 2014 (se kilder) viser, at omkring 16 % af unge i alderen 13-19 år har forsøgt at skade sig selv med vilje. Der er næsten 4 gange så mange piger som drenge, der har forsøgt at skade sig selv en eller flere gange..).

Selvskadende handlinger kan dog også begynde i voksenlivet, men det er mindre udbredt. Den selvskadende adfærd finder som regel sted, når personen er alene, og 82 % af de selvskadende handlinger foregår i hjemmet. Den selvskadende person har oftest, men langtfra altid, været udsat for psykiske og fysiske overgreb i barndommen. Hun føler sig tom indeni og oplever, at ingen rigtigt forstår hende, fremgår det af artiklen “Selvmutilation – hvordan kan vi forstå mennesker der skader sig selv?” i tidsskriftet Psykologisk set (se kilder).

Hvor udbredt er selvskadende adfærd i Danmark?

Center for Selvmordsforskning har i rapporten ”Unges selvskadende adfærd” (se kilder) adspurgt omkring 20.000 danske unge over en årrække fra 2001 til 2011 om selvskade. Fra 2001 og 2002 er det udelukkende unge fra fynske skoler, der har deltaget i undersøgelsen. De efterfølgende år omfatter rapporten besvarelser fra unge i hele landet. I perioden 2001 til 2011 har der været en nogenlunde konstant stigning i andelen af unge, som opgiver, at de skader sig selv. Antallet af unge, der skader sig selv, er ikke opgjort ud fra registrering på hospital eller praktiserende læge, men ud fra de unges egne besvarelser i Center for Selvmordsforsknings undersøgelse.

Om selvskadende handlinger viser undersøgelsen følgende:

· Omkring 20 % af de unge har haft alvorlige overvejelser om at skade sig selv. Tallene varierer dog en del over årene.

· Mere end 10 % af de unge føler, at de har problemer, der kræver professionel hjælp

· 16 % af alle unge har skadet sig selv mindst en gang.

En anden undersøgelse fra Center for Selvmordsforskning fra 2002, ”Unges (mis)trivsel” (se kilder), viser på hvilken måde, de unge skadede sig selv. Langt de fleste snittede sig selv i håndleddet, mens andre tog en overdosis af piller eller drak store mængder alkohol.

I en artikel fra avisen MetroXpress (se kilder) fremgår det, at hele 21,5 procent af danske gymnasieelever i alderen 15-19 år har forsøgt at gøre skade på sig selv.

Selvskade i udlandet

Hvor udbredt er selvskade i USA?

Psykiateren Bo Møhl refererer i artiklen “At skære smerten bort” i Politiken (se kilder) nogle amerikanske undersøgelser, der viser, at cirka 14 % af amerikanske studerende med mellemrum skader sig selv. Yderligere viser undersøgelserne, at 35 % af de amerikanske studerende har skadet sig selv mindst en gang. På hjemmesiden VIOSS, Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade (se kilder), kan man læse om forskellige undersøgelser angående selvskade blandt unge i Danmark og i udlandet. Her refereres til et amerikansk studie fra 2009, omtalt i bogen ”Selvskadens psykologi”(se kilder), der viser, at hele 35 % af amerikanske unge på et tidspunkt har begået selvskade. Ifølge videnscentrets hjemmeside viser undersøgelser desuden, at 14 % af amerikanske studerende jævnligt udfører selvskade, mens det gælder 4 % af den samlede befolkning.

Hvor udbredt er selvskade i England?

Undersøgelser har vist, at selvskade også er et udbredt fænomen i England. På den engelske hjemmeside TheSite.org (se kilder), der oplyser om selvskade, kan man finde forskellige undersøgelsesresultater og statistikker om fænomenet. En af undersøgelserne, som blev foretaget blandt skoleelever mellem 15 og 16 år, viste, at:

· 11 % af pigerne havde skadet sig selv.

· 3 % af drengene havde skadet sig selv.

· 54,8% af dem, der svarede, at de havde skadet sig selv, havde gjort det gentagne gange.

Undersøgelsen viste, at langt de færreste havde snakket med deres forældre om det. Nye tal, opdateret på TheSite.org. (se kilder) i januar 2013, viser, at omkring 25.000 unge mellem 11 og 25 år i England hvert år havner på hospitalet efter at have gjort skade på sig selv. Dermed er England blandt de lande i Europa, hvor selvskade hos unge er mest udbredt. Cutting er den mest udbredte form, og man mener, at ca. 1 ud af 15 britiske unge har skadet sig selv ved cutting.

Hvor udbredt er selvskade i Norge?

I Norge er selvskade også et udbredt fænomen. En undersøgelse blandt skoleelever mellem 15 og 16 år viste, at:

 6,6% af alle unge har skadet sig selv.

· 10,2 af pigerne har skadet sig selv.

· 3,2% af drengene har skadet sig selv.

Undersøgelsen viste også, at langt de fleste skadede sig ved at skære i sig selv (74,1%). Yderligere viste undersøgelsen, at kun 14,7%, af dem, der havde skadet sig, efterfølgende var i kontakt med et sygehus, hvilket peger på, at det er foregået i det skjulte.

Undersøgelsen er fremlagt i Tidsskrift for den norske lægeforening i artiklen “Villet egenskade blandt ungdom”, (se kilder).

Hvor udbredt er selvskade i udlandet sammenlignet med i Danmark?

En tydelig tendens både i udlandet og i Danmark er, at det overvejende er piger, der skader sig selv. Undersøgelserne viser også, at selvskade stort set altid foregår i det skjulte. Der er dog også forskelle på landene.

Tallene for selvskade blandt unge er markant højere i Danmark end i de øvrige nævnte lande. Knap 22 % af de danske piger i folkeskolen har erfaring med selvskade, mens tallet for unge piger er 10,2% i Norge og 11 % i England.

Ifølge en artikel i MetroXpress (se kilder) viser et studie fra 2011, at gennemsnitligt 5,8% af europæiske unge i alderen 15-16 år har gjort skade på sig selv en eller flere gange inden for det seneste år.  Tallet for USA er højere end for England og Norge, men stadig lavere end de danske tal. I artiklen ”Hver 10. ung skader sig selv” fra Girltalk.dk i 2011 (se kilder) skriver Stine Jessen, at hver tiende unge dansker er cutter. Til sammenligning er andelen blandt britiske unge ca. 1 ud af 15.