Baggrund om selvmord

Citat
Du kan kontakte Livslinien, hvis du har selvmordstanker eller er i anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord.
Telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05

Mailrådgivning og chatrådgivning: For at se åbningstider og for at skrive, gå ind på www.livslinien.dk

Hvad er selvmord og selvmordsforsøg?

Der er flere forskellige definitioner på, hvad selvmord og selvmordsforsøg er, men hos det danske Center for Selvmordsforskning læner man sig op ad de definitioner, som World Health Organization (WHO), Verdenssundhedsorganisationen, har vedtaget. Ifølge Lægehåndbogen af WHO (se kilder) defineres selvmord således: “En handling med dødelig udgang, som afdøde, med viden eller forventning om et dødeligt udfald, havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den afdøde ønskede forandringer.”

Selvmordsforsøg defineres af WHO således: “En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis af medicin eller lignende eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende for personen, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede fysiske konsekvenser”.

Hvor mange begår selvmord om året i Danmark?

Hver dag er der i gennemsnit to danskere, som begår selvmord, skriver Center for Selvmordsforskning på deres hjemmeside (se kilder). Der er cirka 600 personer, der dør af selvmord hvert år i Danmark. Ud af de omtrent 55.000 personer, der hvert år dør i Danmark, udgør selvmord altså omtrent 1,1% af alle dødsfald. Det er cirka tre gange så mange, som der dør i trafikuheld, skriver Center for Selvmordsforskning (se kilder).

Siden 2010 er antallet af selvmord hverken vokset eller faldet. I stedet har antallet af selvmord ligget stabilt på omtrent 600 om året i Danmark, skriver Psykiatrifonden i en artikel fra 2017 (se kilder).

Hvor mange begår selvmord om året på verdensplan?

Hvert år begår knap 800.000 personer selvmord på verdensplan – og endnu flere forsøger, skrev WHO i august 2018 (se kilder). I 2016 var selvmord den næsthyppigste dødsårsag for unge mellem 15 og 29 år, skriver WHO. 79% af alle selvmord det år fandt sted i lande med lav- eller middel-indkomst, skriver WHO.

Hvem er de mest udsatte grupper for selvmord i Danmark?

Ifølge Livslinien, der rådgiver både selvmordstruede og efterlade personer, har nogle grupper i befolkningen statistisk set øget risiko for at begå eller at forsøge at begå selvmord. Det gælder personer, der lider af en psykisk sygdom, ældre mænd, unge piger, personer, der tidligere har forsøgt selvmord, og efterladte efter selvmord.

Ifølge Psykiatrifonden er personer med en psykisk sygdom – inklusiv misbrug af for eksempel alkohol eller stoffer – i større fare for at begå selvmord end personer uden psykisk sygdom. For kvinder med psykiske sygdomme er risikoen 12 gange større end for befolkningen i øvrigt, og for mænd er den 7,5 gange større.

Mænd og kvinder med lav uddannelse og lav indtægt har dobbelt så stor risiko for at tage livet af sig selv som personer med høj uddannelse og høj indtægt, skriver Psykiatrifonden med henvisning til en rapport fra 2011 ved navn ”Attributable risk of psychiatric and socio-economic factors for suicide from individual-level, population-based studies: a systematic review” af Z. Li, A. Page, G. Martin og R. Taylor (se kilder).

Hvilke grupper er på verdensplan mest udsatte for selvmord?

I mange højindkomstlande er det – ligesom i Danmark – især psykisk syge personer, der er i risikogruppen for at begå eller forsøge at begå selvmord. Men kigger man mere bredt på verdensplan, skriver WHO (se kilder), at personer, der tager livet af sig selv eller forsøger på det, ofte gør det som en impulsiv reaktion på livskriser, såsom økonomiske problemer, kærestesorger eller kroniske smerter og sygdom. Hvis man oplever krig, konflikt, katastrofer, vold eller tab, eller hvis man føler sig isoleret, kan alt dette også føre til øget selvmordsrisiko. Ifølge WHO er sårbare grupper, som udsættes for diskrimination, også ofte i større fare for at begå eller forsøge at begå selvmord. Det gælder for eksempel flygtninge og migranter, medlemmer af indfødte folk, LGBTQ-personer og indsatte i fængsler. Men den allerstørste risikofaktor for at begå selvmord er, hvis man tidligere har forsøgt at gøre det, skriver WHO (se kilder).