Introduktion til Røde Kors

Hvad er Røde Kors?

Den internationale Røde Kors-bevægelse er verdens største humanitære  bevægelse. Bevægelsens hovedopgaver er at hjælpe nødstedte under krige og naturkatastrofer ved at yde nødhjælp og beskyttelse.

Der er tre niveauer i organisationen:

· Den internationale Røde Kors-komite (ICRC), som har eksisteret siden 1863, varetager soldaters og civilbefolkningens interesser under krise-, konflikt og krigssituationer uafhængigt af religiøse og politiske interesser.

· Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåneselskaber (IFRC), der har eksisteret siden 1919, er paraplyorganisation for de 186 nationale selskaber. Forbundet samarbejder med ICRC og de nationale selskaber i forbindelse med katastrofer og udviklingshjælp – altså ved de katastrofer, der ikke er relateret til krig, for eksempel naturkatastrofer.

· De 186 nationale selskaber, der er lokalt forankrede i lande rundt omkring i verden, og som tilsammen har over 100 millioner medlemmer. Herunder hører eksempelvis Dansk Røde Kors.

flag med rødt kors

Hvad er Røde Kors’ symboler?

Røde Kors har fire symboler, som medarbejderne bærer på tøj med mere, når de agerer i verdens brændpunkter. Symbolerne skal gøre det tydeligt for soldater, at bevægelsens hjælpearbejdere ikke deltager i krigshandlinger og derfor ikke må angribes. De fire symboler er:

· Eet rødt kors på en hvid baggrund: Det første beskyttelsessymbol, som blev vedtaget på en international konference i Geneve i 1863. Det er en inversion af det schweiziske flag med omvendte farver – til ære for Henry Durant, der stiftede den oprindelige bevægelse – og det er altså ikke direkte forbundet med kristendommen. Af de 186 nationale foreninger bruger 154 det røde kors som officielt symbol.

· Røde halvmåne: Symbolet blev skabt af tyrkerne under den russisk-osmanniske krig i 1876-1878. Baggrunden var, at de tyrkiske myndigheder var bekymrede for, at det røde kors ville fremmedgøre soldaterne, fordi de så en kristen symbolik i det. Røde Halvmåne-symbolet blev officielt godkendt i 1929 under en revidering af Geneve-konventionen, og bruges i dag af 32 foreninger verden over.

· Røde løve med sol: Symbolet blev benyttet fra 1924 til 1980 af Irans nationale forening under Røde Kors. Symbolet blev godkendt af ICRC i 1929, og selvom Iran gik over til at bruge den røde halvmåne i 1980, hævder landet stadig retten til at bruge løven.

· Røde krystal, eller røde diamant: Symbolet, blev indført i 2006 ved den 29. internationale konference for Røde Kors- og Røde Halvmånebevægelsen. Et af formålene med det nye symbol var at give Israels største humanitære forening, Magen David Adom (Røde David Stjerne), mulighed for at slutte sig til ICRC. Det gav også den palæstinensiske forening Palestine Red Crescent Society mulighed for at blive del af ICRC.

Hvad er Røde Kors’ motto?

ICRC’s originale motto var ‘Inter Arma Caritas’, der betyder ‘Næstekærlighed i krig’. I 1961 blev det kristent inspirerede slagord erstattet med det mere neutrale ‘Per humanitatem ad Pacem’, der kan oversættes til ‘Med humanitet mod fred’.

IFRC benytter i dag sidstnævnte motto, men bruger også slagordet ‘Beskyttelse af menneskelig værdighed’, der blev vedtaget på den 28. internationale konference i Geneve i december 2003.

Hvad er Røde Kors’ syv principper?

Røde Kors blev grundlagt på syv principper, der gælder for alle Røde Kors-medarbejdere og frivillige i verden, og som er en del af fundamentet i Røde Kors-bevægelsen. Principperne er ifølge den danske afdeling af Røde Kors’ hjemmeside (se kilder) følgende:

· Medmenneskelighed: At hjælpe mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes.

· Upartiskhed: At hjælpe alle uanset nationalitet, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning.

· Neutralitet: Aldrig at tage parti, men at hjælpe alle uden at tage hensyn til skyld og uskyld.

· Uafhængighed: Aldrig at lade sig tvinge til eller forhindre i at hjælpe, hvor organisationen mener, der er brug for den.

· Frivillighed: At lade foreningen basere på frivillig arbejdskraft og være uafhængig af statslige interesser.

· Enhed: Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i hvert land, og selskabet skal være åbent for alle.

· Almengyldighed: Alle Røde Kors-selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter.