donorkort
Donorkort fra Sundhedsstyrelsen.
Foto: Christian Lindgren / Scanpix

Organdonation

Artikel type
faktalink
journalist Ane Nordentoft, iBureauet/Dagbladet Information. Januar 2014. Opdateret af journalist Malene Fenger-Grøndahl. Marts 2017.
Top image group
donorkort
Donorkort fra Sundhedsstyrelsen.
Foto: Christian Lindgren / Scanpix
Main image
Sundhedsstyrelsen og Transplantionsgruppens organdonationskampagne bag på busrute 5A i København.
Sundhedsstyrelsen og Transplantionsgruppens organdonationskampagne bag på busrute 5A i København.
Foto: Kristian Sæderup / Scanpix

Indledning

I Danmark står hundredvis af mennesker på venteliste, ofte i årevis, fordi de har behov for en ny nyre, nye lunger, en ny lever eller et nyt hjerte. Både i Danmark og på verdensplan er der mangel på organer til transplantation. Den mangel forsøger myndigheder og patientforeninger at råde bod på ved at få flere til at melde sig som organdonorer. Nye tal viser faktisk også, at et stort flertal af danskerne gerne vil være organdonorer. Alligevel er det kun hver femte dansker, der har ladet sig registrere som organdonor.
Der er ikke enighed om, hvor langt man skal gå for at få flere til at melde sig som donorer. Er det f.eks. en god ide at indføre nye regler, som betyder, at alle danskere fra fødslen er organdonorer og skal melde aktivt fra, hvis de alligevel ikke ønsker at stå i donorregistret? Er det rimeligt, at man selv kan komme først i køen til at få et organ, hvis man har meldt sig som donor? Og må det offentlige lave kampagner, der kan få folk til at føle, at de bør melde sig som donorer? I debatten er der argumenter både for og imod disse forslag.
Netop fordi spørgsmålene omkring organdonation er så komplekse, har Det Etiske Råd flere gange behandlet emnet. I oktober 2016 bad daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) rådet om at tage spørgsmålet op igen, og i foråret 2017 vil rådet bl.a. diskutere 'formodet samtykke' – det vil sige, at alle danskere i fremtiden automatisk skal være tilmeldt Donorregistret og aktivt skal melde sig ud, hvis de ikke ønsker at være organdonorer