Baggrund om opdagelsesrejser

Main image kapitel
Naturvidenskabsmanden Charles Darwin (1809 - 1882).
Naturvidenskabsmanden Charles Darwin (1809 - 1882).
Foto: Lock and Whitfield / Scanpix

Hvad er en opdagelsesrejse?

En opdagelsesrejse er en udforskning, der har haft en betydningsfuld indflydelse på vores syn på verden. Ofte forstår vi opdagelsesrejser som betrædelsen af nyt land, hvor ingen har været før, men i virkeligheden er de fleste store opdagelsesrejser foretaget til dele af verden, der i forvejen har været beboet. Den gængse forståelse af opdagelsesrejser tager dermed udgangspunkt i den vestlige kulturs forståelse af verden og kan ses som udvidelser af den vestlige kulturs atlas over den kendte verden. Det vil sige, at man kunne beskrive og kortlægge dele af verden, der før fremstod som hvide pletter på verdenskortet, som det så ud, når det blev tegnet med udgangspunkt i den vestlige verdens viden om resten af verden.

En opdagelsesrejse kan også forstås som en rejse, der resulterer i en dybere forståelse af verden, opnået gennem udforskning. Derfor kan eksempelvis naturvidenskabsmanden Charles Darwins jordomrejse med skibet HMS Beagle i 1800-tallet også forstås som en opdagelsesrejse. Darwins iagttagelser og indsamling af dyr, planter og fossiler dannede grundlag for evolutionsteorien og forandrede dermed fuldstændig vores syn på verden (Se faktalinket om Charles Darwin). 

Hvorfor har man foretaget opdagelsesrejser?

Robin Hanbury-Tenison kommer i indledningen til antologien ”De store rejser” (se kilder) ind på en række faktorer, der har motiveret opdagelsesrejsende til at udforske verden.

Blandt disse faktorer eller motiver er religiøse grunde i jagten på hellige skrifter eller templer. Andre motiver kan være ønsket om at erobre nyt land eller at finde nye handelspartnere. Med tiden bliver den videnskabelige udforskning af naturen og fremmede kulturer en af de vigtigste grunde til at tage på opdagelsesrejse. Man skal heller ikke glemme ønsket om at søge efter hæder, og sidst, men ikke mindst, er der menneskets grundlæggende nysgerrighed, som konstant driver os til at udforske, hvad der gemmer sig i det ukendte. 

Er der stadig noget at opdage på Jorden?

Af artiklen ”Videnskaben: Stadig rum for opdagelsesrejsende” i Berlingske (se kilder) fremgår det, at amerikanske og britiske forskere har offentliggjort, at de for nylig har opdaget en kløft, der er mindst 750 km lang samt op til ti km bred og 800 meter dyb. Med disse mål er den intet mindre end verdens største af sin slags – endnu større end Grand Canyon i USA. Denne kløft er forblevet uopdaget indtil nu, fordi den gemmer sig under kilometertyk indlandsis på Grønland.

I artiklen spekuleres der i, at det formentlig er sidste gang, at vi får lejlighed til at opdage noget så markant på overfladen af vores planet. Men samtidig vurderes det, at der venter nye opdagelser, og i så fald vil de formodentlig ske enten i de polare egne eller på bunden af verdenshavene.

Det er først i det 20. århundrede, at man er begyndt at kortlægge havbunden og har foretaget neddykninger til de dybeste havbunde. Men hvad der i øvrigt findes på havbunden, er i vidt omfang ukendt. For eksempel mener vulkanforskere, at Jorden meget vel kan rumme over én million vulkaner, men at langt størsteparten af disse er ukendte for os, fordi de befinder sig på bunden af verdenshavene.