Baggrundskilder

Undervisningsmateriale på nettet

Målrettet undervisningsmateriale til undervisningen i samfundsfag, biologi og naturgeografi. Udarbejdet af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med SEGES – Landbrugets faglige Videns- og Innovationscenter.
Undervisningsmateriale udarbejdet af Økologisk Landsforening målrettet de tekniske skoler. Materialet indeholder både elevopgaver og præsentationer, der dækker områderne: fødevarer, miljø og sundhed.

Organisationer og institutioner i Danmark

En dansk interesseorganisation, der arbejder for en udbredelse af økologisk fødevareproduktion og en større samfundsmæssig bæredygtighed som energibesparelser i byggeriet samt en mindsket luftforurening
Rådet har til opgave at se på udviklingsmulighederne for økologien i Danmark og består af repræsentanter fra fødevarebranchen, forbrugere og offentlige myndigheder. Rådet er et rådgivende organ for fødevareministeren om regler, kontrol, salg og mærkning af økologiske produkter. Rådet hører under NaturErhvervstyrelsen, der ligger under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
En forening af landmænd, virksomheder og forbrugere, der vil styrke den økologiske produktion af fødevarer.
Økologiske Landsforening beskriver udfordringer og løsninger i forhold til økologi og klima.
Fond oprettet af Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening, hvor almindelige borgere og virksomheder inviteres til at støtte opkøb af landbrugsjord til økologisk drift.

Bøger

Holmstrup, Martin (red.) og Danmarks Miljøundersøgelser: Økologisk landbrug og naturen. Gads forlag. 2003.

Lille overskuelig udgivelse, der giver en indføring i og konkrete tal på økologiens betydning for miljø og natur.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Økologi