koncerthuset i Stockholm ved Nobelprisuddeling
Uddeling af Nobelprisen i Koncerthuset i Stockholm den 10. december 2016.
Foto: Scanpix

Nobelprisen

cand.mag. Anne Vindum/iBureauet/Dagbladet Information. 2011. Senest opdateret af cand.mag. Maria Høher-Larsen, Bureauet, januar 2020.
Top image group
koncerthuset i Stockholm ved Nobelprisuddeling
Uddeling af Nobelprisen i Koncerthuset i Stockholm den 10. december 2016.
Foto: Scanpix
Main image
Nobels fredsprismedalje 2010 som blev tildelt den kinesiske dissiident Liu Xiabo
Nobels fredsprismedalje 2010 som blev tildelt den kinesiske dissiident Liu Xiabo
Foto: Scanpix Norge

Indledning

Nobelprisen anses som den største og mest prestigefyldte anerkendelse, fagfolk kan få. Siden 1901 er der hvert år blevet uddelt Nobelpriser inden for områderne litteratur, kemi, fysik, medicin/fysiologi, fred og økonomi, og flere end 800 personer har nydt godt af den ære og anselige pengesum, der følger med prisen. På listen over prismodtagere er adskillige internationalt kendte personer, blandt andre politikerne Barack H. Obama, Nelson Mandela og Theodore Roosevelt og forfatterne Selma Lagerlöf og Rudyard Kipling.

Men uddelingen af Nobelpriserne har ofte også vakt debat, og særligt Det Svenske Akademi og tildelingen af Nobelprisen i litteratur har været præget af skandale og debat de seneste år. I 2018 aflyste Det Svenske Akademi årets tildeling af Nobelprisen i litteratur efter beskyldninger om både seksuelle krænkelser og magtmisbrug, der involverede medlemmer og personer med forbindelse til akademiet. Og i 2019 skabte det debat, da Nobelprisen i litteratur gik til den østrigske forfatter Peter Handke, som har været kritiseret for at sympatisere med den serbiske krigsforbryder Slobodan Milosevic.

Bekendtgørelsen af vinderen af Nobels Fredspris 2019, den etiopiske premierminister Abiy Ahmed Ali.

Artikel type
faktalink

Baggrunden for Nobelprisen

Print-venlig version af dette kapitel - Baggrunden for Nobelprisen

Hvad var Alfred Nobels baggrund?

Alfred Nobel blev født i Stockholm den 21. oktober 1833. Faderen Immanuel Nobel var ingeniør, men året, hvor Alfred blev født, gik han konkurs. Som følge af dette besluttede han i 1837 at flytte til Rusland for at etablere en ny virksomhed. Alfreds moder, Andriette Ahlsell, var nu efterladt med Alfred og hans to ældre brødre, Robert og Ludvig. Hun åbnede en købmandsforretning og forsørgede således sig selv og sine sønner. I Rusland gik det hurtigt fremad med Immanuels nystartede virksomhed, og i 1842 havde han mulighed for at få familien til Skt. Petersborg i Rusland.

Hvilken uddannelse havde Nobel?

Som barn flyttede Alfred Nobel med sin familie fra Stockholm til Skt. Petersborg, hvor han og hans to brødre fik privatundervisning af nogle af de dygtigste undervisere. De blev undervist i naturvidenskab, litteratur og fremmedsprog. Alfred fattede hurtigt interesse for kemi og fysik, men også engelsk litteratur og poesi var blandt yndlingsfagene. Han var en dygtig elev, og allerede som 17-årig talte han flydende svensk, russisk, engelsk, fransk og tysk.

Immanuel, Alfreds far, var ikke begejstret for Alfreds interesse for poesien, og for at opildne hans interesse for naturvidenskaben sendte han Alfred af sted på en slags dannelsesrejse, der kom til at vare to år og førte ham både til Sverige, Tyskland, Frankrig og USA. I Paris kom Alfred i lære i laboratoriet hos den berømte kemiprofessor T.J. Pelouze, og der traf Alfred den italienske kemiker Ascanio Sobrero, der nogle år tidligere havde opfundet sprængstoffet nitroglycerin. På dette tidspunkt var nitroglycerin endnu ikke taget i brug, da man vurderede, at det var for risikabelt. Netop dette problem blev Alfred meget optaget af, og han gik videre med forskningen, da han kom tilbage til Rusland. Imidlertid begyndte det at gå tilbage for faderens forretning, og familien valgte at flytte tilbage til Sverige.

Hvornår opfandt Nobel dynamitten?

Alfred Nobel opfandt dynamitten i 1866. Opfindelsen var et resultat af de eksperimenter med sprængstoffet nitroglycerin, som han var begyndt på under et studieophold i Paris omkring 15 år tidligere, og som han fortsatte med efter at være kommet tilbage til Skt. Petersborg og siden til Sverige. Han forsøgte sig med at tilsætte forskellige stoffer til nitroglycerin, og efter en del mislykkede eksperimenter, som medførte adskillige dødsulykker blandt besøgende i laboratoriet, herunder hans yngre bror Emil, lykkedes det ham at udvikle formlen til dynamit. I 1867 blev opfindelsen patenteret, og i løbet af kort tid havde Alfred åbnet over 90 dynamitfabrikker i mere end 20 forskellige lande. Han bosatte sig i Paris, hvor han fortsatte med at lave eksperimenter og nye opfindelser, og samtidig brugte han megen tid på at rejse rundt i verden for at tilse sine fabrikker og pleje sin forretning.

Hvordan var Nobels familieliv?

Selvom Alfred Nobel efter at have opfundet dynamitten var blevet en verdensberømt og succesfuld videnskabsmand, følte han sig ensom. Han havde hverken kone eller børn, og i hverdagen savnede han kvindeligt selskab. Derfor annoncerede han i en avis efter en “moden dame”, der kunne arbejde for ham som sekretær. En østrigsk dame ved navn Bertha von Suttner fik jobbet, men efter kort tids ansættelse vendte hun tilbage til Østrig for at gifte sig. Deres bekendtskab fik dog alligevel en vis betydning for Alfred - og siden hen for Nobelprisen. Efter at Bertha var rejst hjem, holdt de kontakten ved lige gennem hyppig brevveksling, og Bertha blev på den måde holdt underrettet om Alfreds videre eksperimenter med sprængstoffer, mens Alfred fik kendskab til Berthas engagement i fredsbevægelsen og hendes bog “Ned med vaabnene” (1889). Så muligvis var det med sin tidligere sekretær i tankerne, at Alfred Nobel mange år senere i sit testamente skænkede midler til oprettelsen af en fredspris.

Hvornår døde Nobel?

Alfred Nobel døde i Italien den 10. december 1896. I hans testamente skrev han, at det meste af hans formue skulle doneres i form af priser til personer, som havde præsteret det ypperste inden for fysik, kemi, medicin/fysiologi, litteratur - eller som havde kæmpet for verdensfreden.

De fem kategorier, som Nobel testamenterede sin formue til, var alle fagområder, der havde hans store interesse.

Der var dog ikke fuld enighed om, hvordan testamentet skulle tolkes, og det var derfor først fire år efter hans død, at man nåede til enighed, og først efter fem år, 1901, at de første fem Nobelpriser blev uddelt. Den sjette pris, prisen for økonomi, kom først til senere og var formelt set ikke en del af Alfred Nobels testamente.

Nobelfonden

Print-venlig version af dette kapitel - Nobelfonden

Hvad er Nobelfonden?

Nobelfonden er en privat institution, der blev etableret få år efter afsløringen af Alfred Nobels testamente. Formålet med fonden er at varetage de interesser og ønsker, som Alfred Nobel udtrykte i sit testamente, og dermed sikre, at Nobelpriserne bliver uddelt inden for de ønskede kategorier efter en procedure, der er i overensstemmelse med Nobels ønsker. Fondens vigtigste opgave er dog at administrere Nobels formue, som udgør selve fundamentet for priserne.

Nobelfonden har ingen indflydelse på, hvem der nomineres til priserne, og hvem der modtager dem; den er blot det administrative og finansielle organ, der sikrer, at Nobelpriserne bliver korrekt uddelt hvert år.

Hvem arbejder for Nobelfonden?

Nobelfondens opgaver og ansvarsområder er nedfældet i et regelsæt, som slår fast, hvordan de forskellige aktiviteter og arbejdsområder bliver fordelt blandt grupper eller individer, der er tilknyttet Nobelfonden. Regelsættet er blevet revideret adskillige gange de sidste 100 år, og blandt de vigtigste ændringer kan nævnes, at Nobelfondens bestyrelsesformand ikke længere behøver at være en højtrangerende statsmand. Frem til 1960 var det nemlig kun ministre eller andre prominente embedsfolk, der fik lov at bestride formandsposten, men i dag kan formanden også rekrutteres blandt eksperter inden for de fagområder, som der uddeles priser inden for. En anden vigtig ændring i lovsamlingen skete i 1986, hvor man vedtog, at de fem bestyrelsesmedlemmer også kunne indbefatte nordmænd. Det var den oprindelige tanke, at nordmænd skulle indgå i bestyrelsen, men i 1901, da de første priser skulle uddeles, var Norge i gang med at løsrive sig fra Sverige, og man mente derfor ikke, at det var hensigtsmæssigt med nordmænd i bestyrelsen. Reglen, om at de fem bestyrelsesmedlemmer skulle være mænd, eksisterer heller ikke længere; begge køn kan nu være repræsenteret i fondens bestyrelse. Udover at administrere økonomi og investeringer er det også Nobelfondens opgave at arrangere den årlige prisoverrækkelse og dertilhørende banket.

Hvor afholdes Nobelprisuddelingen?

Overrækkelsen af de fem priser inden for fysik, kemi, medicin/fysiologi, litteratur og økonomi og festen i forbindelse med prisoverrækkelsen finder sted i Stockholm, mens overrækkelsen af fredsprisen finder sted i Norge og derfor arrangeres af den norske Nobelkomité.

Fra den første svenske overrækkelsesceremoni i 1901 og frem til 1925 fandt prisoverrækkelsen sted på Det Gamle Royale Musikakademi. Da arrangementet blev større og gæsterne flere, besluttede man i 1926 at flytte prisoverrækkelsen til Stockholm Koncerthal, og med ganske få undtagelser har overrækkelsesceremonien fundet sted dér lige siden.

Den pompøse fest, banketten, der hvert år følger i kølvandet på prisoverrækkelsen, blev i mange år afholdt på det elegante Grand Hotel i Stockholm, men i begyndelsen af 1930´erne krævede også denne del af prisceremonien større lokaliteter, og fra 1933 blev banketten afholdt i “Den gyldne sal” på Stockholms Rådhus. Nobelbanketter, der har indbefattet ekstra mange gæster, har undtagelsesvis fundet sted i rådhusets Blå Sal.

Hvornår uddeles Nobelprisen?

Ifølge traditionen skal Nobelprisen overrækkes på årsdagen for Alfred Nobels død, den 10. december. Denne tradition er dog blevet brudt nogle gange, hvor prisen enten er blevet overrakt på et andet tidspunkt eller slet ikke er blevet uddelt.

I 1919 valgte man - for at fejre 1. Verdenskrigs afslutning og den svenske sommer - at afholde Nobelceremonien i juni måned. På grund af dårligt vejr og afbud fra kongehuset blev dette arrangement dog en fiasko, og lige siden er Nobelfesten - de år, priserne er blevet uddelt - blevet afholdt den 10. december.

Under både 1. og 2. Verdenskrig udgik Nobelarrangementet helt, bortset fra at litteraturprisen i 1939 blev overrakt ved en diskret ceremoni, og i 1924 blev prisoverrækkelsen aflyst, fordi adskillige af de nominerede var forhindrede i at møde op.