Introduktion til mode

Hvad er mode?

Ordet mode er oprindeligt fransk og kommer af det latinske ord "modus", der betyder "måde". Udtrykket "mode" betyder bogstaveligt, at en genstand eller en adfærd er den måde, der er mest anerkendt af så stor en gruppe som muligt. Hvis man ikke følger denne "måde", følger ens adfærd eller udseende ikke "moden". Modebegrebet anvendes på områder, der har med adfærd, kultur og samfund at gøre. I forhold til påklædning er mode en given måde at klæde sig på, som skaber en tavs dialog mellem mennesker, og samtidig indgår i forskellige sociale sammenhænge. Et af de vigtigste aspekter ved mode er, at den både kan bruges til at signalere, at man ønsker at skille sig ud fra mængden og/eller, at man tilhører en bestemt social gruppe.

I dag er moden et resultat af forskellige processer mellem for eksempel en designers kreative skaben, den teknologiske produktion, og hvordan den mod- og optages af den almindelige forbruger.

Hvad er antimode?

Antimode er ifølge Modeleksikon (se kilder) et oprør mod den fremherskende mode. Den første antimode-bevægelse startede i sidste halvdel af 19. århundrede som modreaktion på periodens strenge krav til påklædningen – primært kvinders brug af korset. Korsettet snørede kvindens talje ind, ofte til halvdelen af det naturlige taljemål, og var særdeles usundt. Brugen af korset kunne medføre skæve ribben, punkterede lunger og beskadigelse af indre organer. Med Reformkjolen, introduceret af den østrigske maler Gustav Klimt i slutningen af 1800-tallet, behøvede man ikke at bære korset. Klimt ønskede en mere naturlig stil, der lige som hans billedkunst tog udgangspunkt i naturens og kroppens former. Reformkjolen krævede ikke, at man bar korset, og den fulgte kroppens naturlige former og frigjorde derfor kvinden til et mere aktivt og smertefrit liv.

I midten af 20. århundrede afstedkom de mange kulturelle og samfundsmæssige ændringer forskellige antimoder. For eksempel signalerede hippiemoden modstand mod det kapitalistiske, materialistiske og forbrugerbestemte samfund. Tøj fra militærlagre blev brugt ironisk, og genbrugstøj, blomster og billeder af revolutionære ikoner var alt sammen symboler på denne modstand.

Antimode mister dog ofte sin oprindelige betydning, idet den selv kan blive mode, der optages af en større befolkningsgruppe.

Hvad er modens særkende?

At moden skifter i en mere eller mindre regelmæssig cyklus er ofte det, man opfatter som modens vigtigste karakteristika. Som regel starter modens skiftende cyklus hos designeren, som formgiver tøjet. Dernæst skal tøjet produceres og promoveres for til sidst at ende som færdigt produkt i forretningen.

Samtidig gentager moden sig selv med forskellige tidsrum, men oftest med et twist. Denne udvikling startede i begyndelsen af 1800-tallet. Opdagelsen og udgravningen af antikke civilisationer i slutningen af 1700-tallet skabte en enorm interesse for den græske og romerske påklædning i antikken. Dermed opstod "empire"-moden, som lignede antikkens med draperede, tynde, hvide stoffer, men blev tilført et moderne twist med pufærmer, stram talje flyttet til under barmen og kysehatte. Disse tilføjelser understregede barmen og bevarede samtidig en vis ærbarhed i forhold til kjolerne. I forhold til den foregående mode var "empire"-stilen noget ’uanstændig’, da man for første gang i flere århundreder kunne se kvindernes ben og oftest mere end ane kroppens konturer.

Denne form for gentagelse kaldes retro eller nostalgi og er et gennemgående tema i moden. I starten af 00’erne var det 1930’ernes engelske landadel-stil, 50’ernes vide skørter og smalle talje samt 60’ernes miniskørt og grafiske A-linje, der igen blev moderne. Mode udtrykker derfor både, at historien gentager sig, og at samfundskulturen ændrer sig.