Mediernes magt

Artikel type
faktalink
journalist Lisbeth Svalgaard, iBureauet/Dagbladet Information. Februar 2013
Main image
Magtens korridor. Interview med den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, Venstre.
Magtens korridor. Interview med den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, Venstre.
Foto: Martin Stampe / Scanpix

Medierne kaldes ofte ’den fjerde statsmagt’ og ses traditionelt som en vigtig brik i et åbent, demokratisk samfund – ved siden af de tre officielle statsmagter: den lovgivende, den dømmende og den udøvende. I Danmark spiller medierne en stor rolle som samfundsoplysende institutioner. Men medierne er under stort økonomisk pres, blandt andet på grund af den teknologiske udvikling, som gør det muligt for borgerne at hente oplysninger via internettet. Den nye teknologi giver dog også medierne mulighed for at inddrage og engagere borgerne på nye måder. Forholdet mellem medier og politikere har udviklet sig til et indviklet spil, hvor begge parter har meget at vinde – eller tabe – og der er en vis risiko for, at også borgerne bliver tabere, når forholdet mellem medier og politikere fremmer en mere personfikseret journalistik og mere strategiske politiske udmeldinger. En ny offentlighedslov kan muligvis gøre det vanskeligere for medierne at kontrollere politikernes gøren og laden, samtidig med at den giver politikere og embedsmænd mere arbejdsro.