Udbredelsen af McDonald’s

Hvor stor er McDonald’s' internationale udbredelse?

Det kan efter dansk målestok være svært helt at forstå omfanget af McDonald’s udbredelse. I 2019 var der 13.837 McDonald’s-restauranter alene i USA, hvilket dog er et mindre fald siden 2012. hvor der var 14.157 restauranter, ifølge Statista (se kilder).

De første restauranter uden for USA åbnedes i 1967 i Richmond, Canada og i Puerto Rico. I 1971 åbnedes den første europæiske restaurant i Holland. Danmark fulgte først med 10 år efter i 1981, hvor McDonald’s åbnede sin første danske restaurant på Vesterbrogade ved Tivoli i København. På det tidspunkt havde McDonald’s 5.770 restauranter i USA og 1.359 internationalt. 

I 1984 kom der virkelig gang i McDonald’s' samlede omsætning, og hver 17. time blev der et eller andet sted i verden åbnet en ny McDonald’s-restaurant. I 1988 slog man dørene op for restaurant nummer 10.000 i staten Virginia i USA. I 1990 serverede McDonald’s sin hamburger nr. 80 milliarder, og ved årets udgang var den samlede omsætning over 18 milliarder amerikanske dollar.

I 1992 åbnede der i gennemsnit én McDonald’s-restaurant hver 14. time et eller andet sted i verden. Blandt andet i Polen og Afrika, hvor McDonald’s betrådte nye markeder. Samme år åbnede verdens største McDonald’s i Beijing i Kina; i toetages faciliteter på 2.600 m2, hvor der er plads til over 700 siddende gæster og 1.000 ansatte. I 1993 blev det gjort op, at McDonald’s hver dag året rundt serverede et måltid mad for 22 millioner mennesker over hele kloden. I 1994 kunne fem lande i Mellemøsten for første gang opleve McDonald’s burgere og pommes frites, da restauranter åbnedes i Egypten, Oman, Kuwait, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater.

McDonald’s Corporation er i dag den største ejer af detailvirksomhed i verden. Faktisk tjener virksomheden hovedparten af sine penge på at opkræve husleje og ikke på at sælge fastfood, som man umiddelbart kunne tro. Ifølge virksomhedens internationale hjemmeside (se kilder) eksisterede der i 2018 37.855 restauranter fordelt på over 100 lande, som til sammen ekspederer 69 millioner kunder dagligt. I 2019 var dette antal McDonald’s-restauranter steget til 38.700 fordelt på verdensplan, ifølge Statista (se kilder).

I 2020 åbnede McDonald’s en ny type restaurant i Walt Disney World Resort, der skaber nok vedvarende energi på stedet til at dække 100 procent af sit energibehov på årsbasis.

Hvor stor er McDonald’s udbredelse i Danmark?

Efter lanceringen af den første McDonald’s i Danmark gik der ikke længe, før kæden fik franchisetagere og åbnede restauranter over hele landet. På McDonald’s' danske hjemmeside (se kilder) ligger kædens årsrapporter, hvori man kan følge antallet af danske McDonald’s restauranter gennem årene. Udviklingen ser sådan ud:

· 1981: 2 restauranter

· 1991: 16 restauranter

· 2001: 95 restauranter

· 2011: 84 restauranter

· 2020: 89 restauranter

Som opstillingen viser, eksploderede antallet og efterspørgslen af McDonald’s restauranter i midt 1990’erne for at kulminere i år 2000. Da restaurant nr. 99 åbnede på Fisketorvet i København, blev der sat dansk rekord ved at sælge en Big Mac hver 5. sekund i 13 timer. 

På grund af en faldende fortjeneste på landsplan i de følgende år, lukkede 15 restauranter fra 2000-2004. Nedlæggelserne beroede ifølge virksomhedens danske hjemmeside (se kilder) på fejlplaceringer og ændringer i infrastrukturen.

I slutningen af år 2015 oplyste McDonald’s Danmark A/S, at der var 22 franchisetagere og 4.500 medarbejdere i Danmark. McDonald’s skriver i øvrigt i sin årsrapport, at 2015 blev året, hvor man i Danmark besluttede at sælge næsten alle restauranterne til franchisetagerne, for at man selv kunne fokusere på indtægter fra ejendomsinvesteringer:

“McDonald’s danske hovedkontor, selskabet McDonald’s Danmark, tog desuden i 2015 en strategisk ledelsesmæssig beslutning om at sælge størstedelen af de selskabsdrevne restauranter til kædens franchisetagere og således gøre McDonald’s tilstedeværelse endnu mere lokal forankret. En beslutning, som tydeligt giver sig udslag på McDonald’s Danmarks omsætning i selskabets årsrapport, idet salget nu er rykket over i de selvstændige franchisetageres regnskaber, og McDonald’s Danmark udelukkende kan indregne en højere andel af huslejeindtægter frem for hele salgsprisen på Cheeseburgere, Big Macs mv.

Hvor stor er McDonald’s' omsætning?

Ifølge bogen ”Fastfood Nationen” (se kilder) tjener kæden hovedparten af sine penge uden for USA. Ifølge hjemmesiden Statista (se kilder) var McDonald’s samlede omsætning på 19,12 milliarder dollars i 2005. Omsætningen toppede i 2013 med 28,11 milliarder dollars. I 2019 lå omsætningen på 21,08 milliarder dollars. I 2018 havde McDonald’s en omsætning herhjemme på 414 millioner kroner, fordelt på i alt 88 restauranter, fremgår det af artiklen ”Burgerglade danskere forgylder McDonald’s” fra Berlingske (se kilder).

Hvad er Big Mac Indexet?

Fordi McDonald’s er så udbredt verden over, har nogle økonomer ment, at McDonald’s-priserne i et givet land kan sige noget om selve landets økonomi. I 1986 præsenterede det engelske magasin The Economist for første gang et ”Big Mac Index”. Magasinet opstillede en liste over de lande, hvor McDonald’s var repræsenteret, med en angivelse af, hvad en Big Mac kostede i de enkelte lande. Hvis alle valutaer var lige meget værd, ville prisen på burgeren være den samme i alle lande, da en Big Mac stort set er ens over hele verden. Men da valutaerne ikke er lige stærke, så er priserne heller ikke ens. Prisen på en Bic Mac blev således benyttet som udgangspunkt for at sammenligne de forskellige landes valutaer. Forskellen i pris benyttedes dels til at vurdere, hvor stærk et givet lands valuta var, dels til en indikation af hvor i verden, det var dyrest og billigst at spise, leve og bo. 

Selv om indekset mere eller mindre blev lavet som en spøg, er det nu så populært, at The Economist udsender indekset hvert år i april måned. Eksperter mener, at Big Mac Index egentlig udtrykker de økonomiske styrkeforhold ganske godt. På trods af, at indekset er yderst simpelt, minder tallene om de resultater, internationale økonomer når frem til.

Hvordan fungerer McDonald’s som organisation?

McDonald’s har internationalt hovedkontor i Oak Brook, Illinois, men hvert enkelt land, hvor McDonald’s er repræsenteret, har nationale hovedkvarterer. De nationale hovedkvarterer er 100 procent ejede datterselskaber af McDonald’s Corporations. I det daglige er de lokale hovedkvarters vigtigste opgave at fungere som samarbejdspartner for de nationale franchisetagere i forbindelse med uddannelse, drift, markedsføring, kommunikation, strategi og økonomi. Moderorganisationens primære opgave er til gengæld at opføre bygninger eller indrette lejemål til restauranterne rundt omkring i verden. Lokalerne udlejes så til franchisetagere, og de fleste af McDonald’s indtægter kommer som nævnt fra disse leje- og forpagtningsopgaver samt fra omsætningen i de selvdrevne restauranter.

Hvad er McDonald’s' værdisæt? 

På McDonald’s' internationale hjemmeside (se kilder) kan man læse, at virksomheden sætter følgende fire værdier højest:

 • Ansvarligt lederskab: McDonald’s vil gerne være en god arbejdsgiver for sine millioner af ansatte. Derudover vil de være ansvarsbevidste i forhold til samfund og klima.
   
 • Inklusion: McDonald’s beskriver sig selv om et af verdens mest universelle og demokratiske brands.
   
 • Progressivitet: McDonald’s ser sig selv som rastløse og ønsker altid at gøre tingene bedre i morgen end i dag.
   
 • Lokal integration: McDonald’s søger at integrere sig i de lande, hvor de eksisterer.
   

I Danmark har man desuden yderligere fire fokusområder, som fremgår af McDonald’s danske hjemmeside under afsnittet ”Vores værdier” (se kilder):

 • Respekt og anerkendelse
   
 • Konkurrencedygtig løn og personalegoder
   
 • Ledelsesværdier: McDonald’s sige, de lægger vægt på åben og ærlig kommunikation
   
 • Læring, udvikling og personlig vækst