McDonald's som arbejdsplads

Hvem arbejder på McDonald’s?

McDonald’s har en personalepolitik, der fokuserer på integration. Derfor er McDonald’s personale kendetegnet ved, at der ansættes personale med forskellig social og kulturel baggrund. Virksomheden er ad flere omgange blevet anerkendt for dens personalepolitik, blandt andet kan man på den internationale McDonald’s hjemmeside (se kilder) læse, at den er på top 25 over firmaer for mennesker med handicaps, og at den er udnævnt som en topvirksomhed for minoriteter i arbejde i Fortune Magazine.

Hvem arbejder på McDonald’s i Danmark?

McDonald’s personale i Danmark er typisk mellem 18 og 30 år. Der er lige mange mænd og kvinder i virksomheden, både blandt medarbejdere og på lederniveau. Men franchisetagerne er stadig hovedsageligt mænd. Ifølge artiklen ”McDonald’s gør noget ved sine folk” (se kilder) er organisationen god til at håndtere forskellighed. 

Virksomheden fokuserer ved rekruttering af nye medarbejdere på deres evne og vilje til at samarbejde med kollegaer med forskellige kulturelle og sociale baggrunde. På McDonald’s’ hjemmeside (se kilder) skriver de, at de gerne vil være ’en rummelig arbejdsplads’: ”Mangfoldighed er en integreret del af vores værdigrundlag, medarbejderpolitik og lederuddannelse. Det præger en lang række processer i vores virksomhed, som rekruttering, daglig ledelse og uddannelse. Vores mål er først og fremmest at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke i vores restauranter samtidig med, at vi giver noget tilbage til det lokalsamfund, som vi er en del af.”

Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk er høj hos McDonald’s i forhold til andelen i befolkningen. Og andelen af ledere med anden etnisk baggrund er endnu højere. McDonald’s tilbyder et specielt designet tørklæde, hvis en ansat ønsker at bære hovedbeklædning på grund af kulturelt tilhørsforhold. Det er desuden ikke et krav at kunne tale dansk for at få et job hos McDonald’s, og der planlægges et individuelt udviklingsforløb for alle, som tager hensyn til sprogfærdigheder. Det fremgår af McDonald’s’ hjemmeside under afsnittet ”Rummelig arbejdsplads” (se kilder), at:

  • McDonald’s er en af Danmarks mest mangfoldige arbejdspladser.
  • 15 procent af vores medarbejdere har anden etnisk baggrund end dansk.
  • 2 procent af vores medarbejdere har et fysisk handicap.

Hvordan er McDonald’s' service?

Det specielle ved McDonald’s er, hvordan arbejdsprocesserne sættes i system. Hver eneste arbejdsrolle er gennemkoreograferet. Lige fra hvordan pommes fritterne og burgerne håndteres til, hvordan de produceres og sælges. Hele vejen rundt er opgaven defineret i trin. Ekspedienterne skal for eksempel følge seks trin i kundebetjening. Disse opstilles i artiklen ”McDonald’s gør noget ved sine folk” i Berlingskes Nyhedsmagasin (se kilder) som følgende:

1. Øjenkontakt og hilsen

2. Modtage bestillingen

3. Slå beløbet ind

4. Hente varerne

5. Modtage penge

6. Aflevere bakken og ønske vedkommende en god dag

Rækkefølgen trænes. I starten er der en instruktør, der overvåger nyt personale ved kassen.

Hvad betyder McJob?

Ordet McJob blev brugt første gang af den amerikanske forfatter Douglas Coupland i hans roman "Generation X" fra 1991 (se kilder). I romanen benyttes ordet om et lavtlønnet, lavprestige, fremtidsløst job i servicesektoren. Kåringen som landets næstbedste arbejdsplads i 2002 har været med til at bryde forestillingen om, hvad et job hos McDonald’s står for, så derfor var ledelsen ikke glade over ordet McJobs negative ladning. Burgerkædens topchef i 2004, Jim Cantalupo, har i et åbent brev til flere større amerikanske medier protesteret over, hvad han kalder en helt urimelig og upræcis beskrivelse af restaurantfaget. Han mener, det er et slag i ansigtet på de 12 millioner mænd og kvinder, som arbejder i restaurantbranchen.