Promotion

Hvad karakteriserer den traditionelle reklame?

De traditionelle reklametyper er annoncer, trykte reklameaviser og annoncer i radio og tv. Det karakteristiske for dem er, som Asger Liebst skriver i bogen ”Reklamedrøm i trykte og sociale medier” (se kilder), at de er udtryk for envejskommunikation på afsenderens betingelser, som forsøger at overtale forbrugeren gennem gentagelser af det samme budskab. De traditionelle reklamer er desuden udformet efter målgruppen som et færdigt produkt, der ikke ændrer sig, når først det er kommet i medierne. De traditionelle reklamer er altid tydeligt genkendelige som reklamer (se kilder).

Hvor betydningsfuld er den traditionelle reklame?

Med undtagelse af den trykte reklameavis, som er på vej ud, er disse reklametyper stadig aktuelle. Som Asger Liebst skriver i ovennævnte udgivelse, betyder udviklingen mod de sociale og mobile medier ikke, ”at de gamle reklameformer forsvinder, men at brugen af dem specialiseres” (se kilder). De traditionelle reklametyper er ifølge Liebst stadig velegnede til specifikke formål. Tv-reklamen kommer f.eks. stadig ud til de fleste etablerede husstande og er derfor velegnet til promoveringen af dagligvarer, som retter sig mod brede målgrupper.

Hvad er karakteristisk for nyere reklamer?

De nye reklameformer er dem, som internettet og de sociale medier har bragt med sig. På grund af de sociale medier, og ikke mindst vores hyppige Google-søgninger, har producenterne i dag langt større muligheder for at indsamle viden om den enkelte forbruger og dennes vaner og interesser. Som forbrugere bliver vi med andre ord overvåget, hver gang vi søger eller klikker på noget. Reklamerne på internettet har derfor mulighed for at målrette deres indhold mod den enkelte kunde. Hvis man for eksempel har Googlet ordet ”slankekur”, kan man være sikker på, at man efterfølgende vil støde på en del reklamer for slankekure og fitness på Facebook. Den mest afgørende forskel på de moderne og de traditionelle reklametyper er altså, at de nye er individualiserede i langt højere grad end tidligere. Modsat de traditionelle reklameformer leveres mange internetbaserede reklamer altså ikke som færdige produkter, men udvikler og tilpasser sig i mødet med internetbrugeren.

Hvad er advertorials?

En advertorial er en betalt reklame præsenteret som en artikel. Ordet advertorial er da også en sammentrækning af ordene advertisement og editorial, altså annonce eller reklame og så redaktionel. Advertorials er skrevet som en almindelig artikel, og iklæder sig på den måde troværdigheden fra den journalistiske artikelgenre og fra det medie, den optræder i. Til forskel fra en almindelig reklame får læseren med advertorials en del informationer om et givent produkt.

Advertorial-genren er i fremgang og det er efterhånden blevet en del af mange af de journalistiske mediers hverdag at indgå samarbejder med virksomheder om sponsorerede artikler, ofte skrevet af journalister fra mediernes redaktioner.
Dog er det en hovedregel, at medierne tydeligt skal markere for deres brugere, når der er tale om annoncørbetalt indhold. Dette for at sikre, at man som læser og forbruger har
en chance for at kunne se forskel på de almindelige kildekritiske artikler og reklameartiklerne.