Afkodning af markedsføring

Hvad skal man bemærke om produktet i analyse af markedsføring?

· Hvad er det for et produkt, der sælges?

· Hvem appellerer produktet umiddelbart til?

· Hvilke konkurrerende produkter findes der?

· Hvordan passer det i forhold til virksomhedens brand?

· Hvordan er prisen i forhold til konkurrenterne?

· Hvad signalerer emballagen? (luksus, discount, ungdom, seriøsitet ol.)

Hvad skal man bemærke om markedsføringsstrategien?

· Hvilken overordnet strategitype er der anvendt? (udifferentieret, differentieret eller koncentreret?)

· Er der tale om push- eller pull-strategi?

Hvad skal man lægge mærke til om markedsføringens brug af medier? -  Hvilke medier er anvendt i markedsføringen? (moderne og/eller traditionelle?).

· Hvem når mediet primært ud til / hvor bredt når det ud?

· Lægger mediet op til envejskommunikation eller dialog og brugerinddragelse?

· Fremgår afsenderen og reklamegenren tydeligt – ligner det en reklame?

Hvad skal man lægge mærke til for at kunne afkode reklamens indhold?

· Hvilke virkemidler anvender den og hvordan? (billeder, tekst, video, happenings)

· Er der en tydelig fortælling eller et tydeligt budskab?

· Hvad er argumentet for, at man skal købe produktet?

· Knyttes der en oplevelse, drøm eller signalværdi til produktet?

· Hvordan forsøger reklamen at påvirke modtageren? (via følelser, fornuft, overraskelse, humor)

· Hvilke værdier udtrykker reklamen?

· Hvem er reklamens målgruppe?

· Hvordan stemmer reklamen overens med produktet og virksomheden i øvrigt? · (Er der tale om en fornyelse eller en bekræftelse af, hvad firmaet står for?)

Hvordan kan man samlet set vurdere en markedsføring?

· Virker kampagnen troværdig?

· Når den sin målgruppe eller skyder den forbi?

· Bemærker man kampagnen, eller drukner den i informationsstrømmen?

· Lykkes det at få et klart budskab igennem?