Hvad er fossile brændstoffer?

Kul er et fossilt brændstof. At det er fossilt betyder, at man har fundet det under jorden. Der er også andre fossile brændsler. Ud over kul findes der:

  • tørv
  • olie
  • naturgas
  • tjæresand
  • olieskifer, som er en bjergart, der indeholder olie

Hvad er problemet med kulkraft?

Det forurener meget, når man brænder kul af. Derfor kaldes kulkraft også for sort energi. F.eks. udleder du omkring 1 kg CO2 ved at se tv en aften, hvis strømmen kommer fra et kulfyret kraftværk. CO2-udledningen er med til at få temperaturen i atmosfæren til at stige. Nogle kalder derfor kulkraft for den største trussel mod klimaet.

Kina er det land i verden, der bruger allermest kul. Mange kinesiske byer er så forurenede, at folk må gå med masker. Den forurenede luft gør folk syge, og den forgifter børn og nyfødte. Desuden dør flere tusinde mennesker i kulmineulykker hvert år.