Forskellige energiformer - el - vind - kulkraft
Forskellige energiformer - el - vind - kulkraft
Foto: Lars Laursen / Scanpix

Kulkraft (Faktalink light)

cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. Februar, 2016
Top image group
Forskellige energiformer - el - vind - kulkraft
Forskellige energiformer - el - vind - kulkraft
Foto: Lars Laursen / Scanpix
Main image
Kulkraftværk i Kina. Intet land i verden bruger så meget kul som Kina.
Kulkraftværk i Kina. Intet land i verden bruger så meget kul som Kina.
Foto: David Gray / Scanpix

Indledning

Kul er det mest brugte brændsel i verden. Man bruger kul til at producere strøm og fjernvarme. Kul er ret billigt, fordi det findes naturligt i jorden, men på et tidspunkt vil der ikke være mere kul tilbage. Et stort problem ved at bruge kul som energikilde er, at det forurener. Når kul bliver brændt af, udleder det CO2, der er med til at skabe global opvarmning.

 

 

 

 

Artikel type
faktalinklight

Hvad er kul?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er kul?

Kul er rester fra døde træer og andre planter, der har ligget i våde områder uden at rådne. Det har taget millioner af år for planteresterne at blive omdannet til kul. Det er det kul, som bruges til at lave strøm og fjernvarme i dag. Kullet kan ligge op til 1 km under Jordens overflade. Overalt i verden er der miner, hvor man graver efter kul.

Brunkul er det mest almindelige i Europa, og der er især meget af det i Tyskland. I Danmark er der ikke kul i jorden, så det køber vi fra andre lande.

Hvad er et kraftværk?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er et kraftværk?
Avedøreværket i Københavns havn producerer el til 1,3 millioner husstande og fjernvarme til 200.000 husstande.
Avedøreværket i Københavns havn producerer el til 1,3 millioner husstande og fjernvarme til 200.000 husstande.
Foto: Arne Magnussen / Scanpix

Et kraftværk er en slags fabrik, der fremstiller strøm. Nogle kraftværker laver kun strøm, men der findes også kraftvarmeværker, som laver både strøm og fjernvarme. Det er smart, fordi der går mindre varme til spilde, når man samler produktionen.

Halvdelen af det brændsel, de danske kraftværker bruger i dag, er kul. Hvis et kraftværk bruger kul som brændsel, kaldes det et kulfyret kraftværk.

Avedøreværket syd for København er Danmarks største kraftværk. Værket har to blokke. I den gamle blok fra 1990 fyrer man med kul. I den nyere blok fra 2001 kan man i stedet for kul bruge halm, olie, træpiller og naturgas. 

Hvordan virker et kulfyret kraftværk?

Det tager lang tid at omdanne kul til elektricitet. Før man kan bruge kullet, skal det laves til pulver. Derfor hældes det ned i en stor kværn, der maler kullet til støv. Støvet blæses ind i en ovn, hvor det brænder ved en meget høj temperatur. Varmen bruges til at omdanne vand til damp. Dampen, der bliver mere end 500°C varm, føres ind i en eller flere turbiner. I turbinerne sidder en propel, der drejer rundt. Turbinen er forbundet til en generator, og det er den, der producerer strøm. Fra generatoren sendes strømmen igennem el-nettet ud til folks stikkontakter.