Krigen i 1864

Artikel type
faktalink
journalist og historiker, cand. mag. Nina Trige Andersen, iBureauet/Dagbladet Information. August 2014
Main image
Møllerne ligger på Dybbøl Banke hvor fronten stod under krigen i 1864. Her ligger en dreng fra dagens Danmark på én af kanonerne på den tidligere slagmark.
Møllerne ligger på Dybbøl Banke hvor fronten stod under krigen i 1864. Her ligger en dreng fra dagens Danmark på én af kanonerne på den tidligere slagmark.
Foto: Terkel Broe Christensen / Scanpix

Forholdet mellem danske nationalliberale og forbundet af tyske stater havde længe været anstrengt, da krigen i 1864 brød ud. Stærke kræfter i Danmark ønskede det tysksindede hertugdømme Holsten koblet fra den danske Helstat og det dansksindede hertugdømme Slesvig indlemmet i kongeriget. Det Tyske Forbund afviste derimod enhver deling af Slesvig-Holsten. De politiske magthavere i Danmark overvurderede deres manøvrerum og fejllæste den internationale situation, så da konflikten omkring hertugdømmerne udviklede sig til regulær krig, endte det med at koste den danske stat en tredjedel af territoriet. Så ydmygende var nederlaget for staten, at der skulle gå et halvt århundrede, før dem, der havde kæmpet ved fronten, fik kompensation. I mellemtiden var fokus flyttet fra territorial ekspansion til øget produktivitet inden for kongeriget.

 

 

Krigen 1864