Kommunikation

Artikel type
faktalink
journalist Malene Fenger-Grøndahl, iBureauet/Dagbladet Information. Februar 2015
Main image
Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Kommunikation er en uundgåelig og uundværlig del af vores liv som mennesker. Uden at kommunikere med hinanden, kan vi ikke danne relationer og heller ikke danne os som individer. Spædbørn kommunikerer med deres forældre og lærer derigennem sprog, som igen er en forudsætning for verbal kommunikation. Siden kommer skriftsproget til. Men det talte og skrevne sprog er blot nogle af mange former for kommunikationsredskaber, for vi kommunikerer mere, end de fleste af os er bevidste om. Kommunikation foregår dog også meget bevidst og strategisk, når f.eks. politiske partier, virksomheder og organisationer laver reklamer, kampagner og andre former for markedsføring for at påvirke andre til at forbruge, stemme, tænke eller handle på bestemte måder. Vi deltager således dagligt i mange former for kommunikation, både bevidst og ubevidst.

 

kommu