Kilder til baggrund

Undervisningsmateriale på nettet

Et undervisningssite om kloning udviklet af Etisk råd, der tilbyder både faktuel viden og lægger op til en diskussion af de etiske spørgsmål på området. Materialet er målrettet gymnasiet.
Kristeligt Dagblad har samlet et let tilgængeligt tema med både video, artikler og fakta om kloning og de etiske problemstillinger omkring dette.

Film

En kort dokumentarfilm om kloning af dyr. I filmen fortæller en kloningsforsker om sit arbejde. Vice, 2012-10-26.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på kloning