De etiske problemstillinger omkring kloning

Main image kapitel
Det etiske råd og Det dyreetiske råd holder pressemøde den 28. februar 2001 om kloning af henholdsvis mennesker og dyr.
Det etiske råd og Det dyreetiske råd holder pressemøde den 28. februar 2001 om kloning af henholdsvis mennesker og dyr.
Foto: Henrik Ole Jensen / Scanpix

Hvad siger modstanderne af kloning af dyr?

Kun en meget lille procentdel af kloninger af dyr lykkes, og når det endelig sker, er der stor risiko for, at det klonede dyr lider af betydelige helbredsproblemer. Derfor er snart sagt alle dyrevelfærdsorganisationer imod kloning. For eksempel kræver Eurogroup for Animals – en stor koalition af dyrevelfærdsorganisationer – at EU indfører et totalforbud mod kloning af dyr til fødevareproduktion. På samme måde kræver de, at det skal være forbudt at sælge afkom og importere sæd og fosteranlæg fra klonede dyr (se kilder).

Og det er langt fra kun dyrevelfærdsorganisationer, der råber vagt i gevær. For eksempel lyder det i en rapport fra 2008 af European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), der rådgiver Europa-Kommissionen i etiske spørgsmål:

“I betragtning af det nuværende niveau af lidelse og sundhedsmæssige problemer for mødrene og dyreklonerne, tvivler EGE på, at det kan forsvares etisk at klone dyr til fødevareforsyningen.” (Se kilder.)

Desuden vil den genetiske mangfoldighed falde, hvis man begynder at klone landbrugsdyr. Dette kan gøre dyrene mere modtagelige over for sygdomme. For hvis ét dyr er modtagelig for en særlig sygdom, så vil de andre dyr måske også være det.

Hvad siger modstanderne af kloning af mennesker?

Over hele verden finder man en meget stor modstand mod kloning af hele mennesker. Dette skyldes dels de risici, dette ville indebære for både kloner og de mødre, der skulle bære børnene, men også nogle mere grundlæggende filosofiske overvejelser omkring menneskelivet. I artiklen “Det Etiske Råds synspunkter vedrørende reproduktiv kloning” fastslår Det Etiske Råd i Danmark, at dets medlemmer er imod reproduktiv kloning af mennesker. Blandt andet argumenterer de, at kloning er en krænkelse af menneskets værdighed, og at alle børn har ret til en åben fremtid, hvor de ikke bare er kopier af mennesker, der allerede eksisterer (se kilder).

Hans Johnsen, der er forskningsleder på et laboratorium på Aalborg Universitetshospital, hvor der forskes i stamceller, er også modstander af reproduktiv kloning af mennesker. Til Faktalink siger han: "Det er ikke umuligt, at man allerede nu kan kernetransplantere fra en hudcelle og konstruere et klonet barn. Forestil dig, at man tager kerneceller fra den klogeste mand på jorden eller den bedste idrætsmand. Og så kan man sælge dem for 1000 dollar per styk i al fremtid. Du kan være helt sikker på, at der er nogen, der arbejder på at udnytte denne mulighed. Men der er ingen, der arbejder med den her problemstilling, som vil gå ud og tage den etiske diskussion. For hvis der kommer en opinion, risikerer de at miste anseelse og deres forskningsmidler. Men vi kan alle se, at potentialet eksisterer. Jeg mener, vi skal diskutere, om det er noget, vi vil tillade. Man skal passe på med at lege Vorherre." (Se kilder.)

Også religiøse grupper er utrygge ved muligheden for at klone mennesker og på den måde blande sig direkte i det, de mener er Guds skaberværk. Dette gælder for eksempel den katolske kirke, som officielt har fordømt kloning af mennesker – blandt andet i manifestet Dignitas Personae fra 2008, som er godkendt af Pave Benedict den 16 (se kilder).