Juletraditioner

Artikel type
faktalink
bibliotekar Susanne Nyegaard, DBC. 1999
Main image
Hos familien Guldmann håndhæves både svenske og danske 
juletraditioner.
Hos familien Guldmann håndhæves både svenske og danske
juletraditioner.
Foto: Bjarke Ørsted / Scanpix

I den kristne verden festligholdes julen for at fejre Jesu fødsel. Julen er for mange en af årets store kirkelige højtider; men for andre er den blevet et mere kommercielt foretagende, hvor de oprindelige begivenheder og de gamle traditioner er trådt i baggrunden.
I Norden har julen traditionelt været en højtid, der var tæt forbundet med familien og hjemmet, fejret som en optakt til det nye kirkeår og i mindet om den kristne frelsers fødsel under ydmyge forhold i en stald nær Betlehem.

Selvom julens traditioner minder om hinanden fra hjem til hjem, har hver enkelt familie og hver enkelt egn desuden haft sine særlige skikke at fejre julen med.