Jantelovens historie

Hvem er Aksel Sandemose?

Skaberen af Janteloven, Aksel Sandemose, levede fra 1899 til 1965. Han blev født som Axel Nielsen i Nykøbing Mors som søn af nordmanden Amalie Jakobsdatter og danskeren Jørgen Nielsen og voksede op under trange kår i en arbejderfamilie. Da han var 17 år stak han til søs for at slippe fra det, han opfattede som en snærende dansk mentalitet. Da han atter betrådte land, tog han studenterkursus i København. I 1921 mødte han Dagmar Ditlevsen, som han havde været forlovet med, imens han boede i Nykøbing Mors. Den 8. december samme år blev de gift, og året efter fik de tvillingedøtrene Eva og Hedda. I løbet af tyverne prøvede han et utal af beskæftigelser - som tørveskærer, kustode, redaktør med mere. 

I 1923 debuterede han med romanen “Fortællinger fra Labrador”. Samme år flyttede han med kone og børn til Hareskovby på Furesøegnen. Han fortsatte med at arbejde sideløbende med sit forfatterskab frem mod 1929, hvor Sandemose emigrerede med familien til Norge. Herfra skrev han kun romaner og journalistik, og det kun på norsk. Romanen “En flygtning krydser sit spor” udkom i 1933, og den gav Sandemose sit definitive gennembrud.  

En fyldestgørende biografi kan læses på hjemmesiden Sandemose (se kilder).

Hvad handler “En flygtning krydser sit spor” om?

I Aksel Sandemoses roman “En flygtning krydser sit spor” følger vi hovedpersonen Espen Arnakkes opvækst i den fiktive by Jante i begyndelsen af det 20. århundrede. Espen er en følsom dreng, der har svært ved at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Det har byens borgere til gengæld travlt med at belære hinanden om. De slår - i overført betydning - hinanden oven i hovedet med alt det, de ikke er gode til, og med alt det, de i hvert fald ikke skal tro, at de er gode til. Espen har kun en tanke i hovedet: at blive voksen hurtigst muligt og komme ud at sejle. 

Aksel Sandemose vedkender i forordet, at den fiktive by Jante har visse lignelser med hans egen fødeby Nykøbing Mors: “Jante og Nykøbing er den samme by, så længe det gælder omridsene, naturen, de døde ting. Menneskene kan man lige så godt henføre til Ribe eller Arendal.” Sandemoses pointe er altså, at Janteloven eksisterer i hele Norden, og måske endog over størstedelen af verden, og at vi alle sammen er skyldige i at reproducere den. 

Hvordan var modtagelsen af bogen?

Da “En flygtning krydser sit spor” udkom i 1933 fik Aksel Sandemose en halv snes injuriesager på halsen. Mange af Nykøbing Mors-beboerne betragtede den som en nøgleroman, og de følte, at de blev udleverede, og at de kunne læse sig ind i en eller flere af karaktererne i romanen. Hovedangriberen var Oscar Bang, der ud over at være sangskriver også var formand for den lokale turistforening. Han angreb ifølge artiklen “Aksel Sandemose og Nykøbing Mors” (se kilder) Sandemose for at “besudle sin egen rede”.

Sandemose skriver i forordet til 1955-udgaven af “En flygtning krydser sit spor” om Nykøbing Mors-borgernes reaktioner: “Skildringerne af byen Jante er i de ydre omrids taget fra Nykøbing på Mors omkring 1910. Dette førte engang til en række meget skarpe angreb på mig. Hvis de var kommet fra mennesker, der beherskede læsekunsten, kunne de nok have virket med et vist eftertryk, men nu var de blot urimelige. Mine forfølgere kunne sikkert have fundet frem til temmelig pinlige sager, men de var bare rasende, og da kan det jo være så som så med klarsynet. Så var der også en baggrund, som disse mennesker ikke kunne vide noget om, nemlig alle de breve jeg også fik om, hvor herligt det var, at jeg overfaldt byen. Jeg fik latrinære forslag om at tage imod nye oplysninger for at kunne sværte byen yderligere. [...] I hvert tilfælde har Jante i breve til mig sværtet sig selv mere end jeg nogen sinde har ønsket eller kunnet.”  

Selv om det i første omgang var Nykøbing Mors’ turistforenings formand, der udtrykte sit raseri over “En flygtning krydser sit spor”, så er forfatterens værk i dag den lokale turistforenings største aktiv. Turistbureauet laver pjecer med reklamer for Sandemoses by, der findes en Jantebutik med et skilt med Janteloven uden for og på Sallingsund Færgekro findes en jantestue, hvor servietter har påtrykt Janteloven. Sandemose har således medvirket til at gøre Nykøbing Mors kendt og ja - måske ligefrem til en turistattraktion.

Hvordan lyder den positive Jantelov?

Som en reaktion på Aksel Sandemoses Jantelov skabte lærer og forfatter Poul A. Jørgensen i 1977 en såkaldt positiv Jantelov. Samme år bragtes den positive Jantelov i DR’s radioprogram “Ved Dagens begyndelse”. Den lyder som følger: “

  • Du skal vide, vi andre regner med dig
  • Du må indse, at mindst 4-5 mennesker - dine nærmeste - er helt afhængige af dig
  • Du skal vide, at vi ved, at der er noget godt og værdifuldt i dig, som vi har brug for
  • Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af
  • Du skal vide, at vi andre også kender til at føle sig betydningsløs, værdiløs, ensom og mislykket
  • Du skal vide, at du hører sammen med os
  • Du skal vide, at vi vil gøre meget for dig
  • Du skal tro, at dit eget liv og vort samfunds beståen er meget afhængige af din indsats
  • Vi - du og jeg - kan løse problemerne i fællesskab”

Den positive Jantelov er altså, som en diametral modsætning til Janteloven, et forsøg på at indgyde hinanden selvværd og danne basis for positive relationer.