Kilder til baggrund

Undervisningsmateriale på nettet

Et netbaseret undervisningsmateriale om industrialisering i et arkitektonisk perspektiv med tilhørende baggrundsartikler.
E-museum særligt for elever i 8.-9. klasse og på Erhvervsuddannelserne. Via film, billeder, erindringer, artikler og statistikker præsenteres eleverne for industriarbejdets udvikling og forandring i Danmark gennem de seneste 150 år.
Strange, Erik Petersen:
Fremstillingserhverv og industrialisering. Artikel om industrialiseringen på danmarkshistorien.dk under temaet ”Det unge demokrati – 1848-1901”. På hjemmesiden i højre margin finder man desuden relaterede artikler og interessante oprindelige kilder om emnet.

Hjemmesider

Demokratisering og nationalisering (ca. 1810-1920). Faktaside om industrialisering og demokratisering i Norden.

Radio

Program om den nye arbejderbefolkning på Nørrebro.

Bøger

Knudsen, Birgit:
De rygende skorstene. Alinea 2007. Indføring i industrialiseringen i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet frem til 1920, målrettet folkeskolens udskoling og gymnasiet.