Hash - for og imod

Artikel type
faktalink
cand.mag. Maria Roslev, iBureauet/Dagbladet Information. Maj 2013
Main image
Hash indsamlet på Politigården i København.
Hash indsamlet på Politigården i København.
Foto: Esben Salling / Scanpix

Hash er næst efter alkohol det mest udbredte rusmiddel i Danmark, og det er til trods for, at det har været ulovligt siden 1953. Ifølge Sundhedsstyrelsen har 41,5 % blandt de 16-44-årige prøvet hash eller marihuana, og 9 % har indtaget stoffet inden for det seneste år.

Det diskuteres løbende blandt politikere, forskere, læger og andre, der har hash tæt inde på livet, om hash skal være lovligt eller ej, og debatten for og imod en legalisering af hash har i årtier bølget frem og tilbage. Københavns Kommune har for nylig fremsat et forslag om at lave en treårig forsøgsordning med lovligt salg af hash – et forslag de to gange tidligere har forsøgt at få vedtaget. Men uenigheden om hashen er stor, hvilket den nuværende regerings direkte modstand mod en legalisering er et tydeligt tegn på.