folketingssalen
Tirsdag d. 8. november 2016. Spørgetime til Statsministeren i Folketinget.
Foto: Nikolai Linares/Scanpix 2016

Folketinget (Faktalink light)

cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. Maj 2015.
Top image group
folketingssalen
Tirsdag d. 8. november 2016. Spørgetime til Statsministeren i Folketinget.
Foto: Nikolai Linares/Scanpix 2016
Main image
Statsminister Helle Thorning-Schmidt annoncerer folketingsvalg i Spejlsalen på Christiansborg den 27. maj 2015.
Statsminister Helle Thorning-Schmidt annoncerer folketingsvalg i Spejlsalen på Christiansborg den 27. maj 2015.
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix

Det er i folketinget, at politikerne diskuterer og bestemmer hvilke love og regler, der skal gælde i Danmark. Det er f.eks. folketinget, der har bestemt, hvor mange år danske børn skal gå i skole. Danmark har haft et folketing siden 1849, men det var først i 1953, at det blev, som det er i dag.

Der er 179 medlemmer af folketinget, som bliver valgt ind, når der er folketingsvalg.

 

 

Artikel type
faktalinklight

Hvad er folketinget?

Billedet er et forstudie til et berømt maleri der forestiller den radikale C. Th. Zahle som stod bag grundloven i 1915 som bl.a. gav kvinder stemmeret.
Billedet er et forstudie til et berømt maleri der forestiller den radikale C. Th. Zahle som stod bag grundloven i 1915 som bl.a. gav kvinder stemmeret.
Foto: Keld Navntoft / Sacnpix

Folketinget leder landet ved at lave lovene og beslutter. hvordan pengene skal fordeles. Derfor er folketinget den gruppe af politikere, der har mest magt i Danmark. Før 1849 var det kongen, der bestemte, men i 1849 fik Danmark sin første grundlov. 

 

Der stod i grundloven, at folket skulle have medindflydelse, så man valgte nogle folk til at repræsentere befolkningen. Fra 1849 til 1953 var der både et folketing og et landsting. Landstinget var kun for ældre, rige mænd, mens folketinget var for en mere blandet gruppe mænd. De to forsamlinger bestemte sammen over landet, indtil de i 1953 blev lagt sammen til ét folketing.

Hvem sidder i folketinget?

Den tidligere landsstyreformand i Grønland Aleqa Hammond ønsker at komme i Folketinget.
Den tidligere landsstyreformand i Grønland Aleqa Hammond ønsker at komme i Folketinget.
Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Der er 179 medlemmer i folketinget i dag. Af dem kommer to af medlemmerne fra Grønland og to fra Færøerne. De fleste politikere i folketinget er medlem af et politisk parti. Der er flere forskellige politiske partier.

Det betyder, at der er grupper i folketinget, der synes det samme, mens andre er meget uenige. Selvom man ikke er medlem af et politisk parti, kan man godt sidde i folketinget. Man kan højst sidde i folketinget i fire år ad gangen, så skal der være valg. Hvis man får stemmer nok, kan man sidde i Folketinget til man dør. 51 år er det længste, en politiker har siddet i folketinget.

Hvordan kommer man i folketinget?

Uffe Elbæk fra det nye politiske parti Alternativet er blevet officielt godkendt og håber på at komme i Folketinget ved valget den 18. juni 2015. Partiet får listbogstavet Å.
Uffe Elbæk fra det nye politiske parti Alternativet er blevet officielt godkendt og håber på at komme i Folketinget ved valget den 18. juni 2015. Partiet får listbogstavet Å.
Foto: Bax Lindhardt / Scanpix

Alle voksne danskere kan være med til at bestemme, hvem der skal lede landet. Det gør de ved at stemme ved folketingsvalgene. Et politisk parti skal have ca. 2 % af stemmerne for at komme i folketinget, men hvis en politiker får rigtige mange personlige stemmer, kommer de også ind. Frem til 1915 var det kun mænd, der kunne komme i folketinget, men i 1915 blev grundloven ændret, så kvinderne fik ret til at stemme og stille op til valg.

I dag kan alle danskere over 18 år, der bor i Danmark og som ikke har lavet slem kriminalitet stille op til folketinget. Men først skal man indsamle ca. 200 underskrifter fra folk, der gerne vil have at man bliver politiker. Er man et politisk parti, skal man have ca. 20.000 underskrifter.

Hvilke politiske partier sidder i folketinget?

Spørgetime i Folketinget den 10. marts 2015.
Spørgetime i Folketinget den 10. marts 2015.
Foto: Mathias Bojesen / Scanpix

Hvor mange politiske partier der sidder i folketinget skifter fra valg til valg. Nogle gange skifter politikerne også parti, mens de sidder i folketinget. I gamle dage var der fire store partier. Det var Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet og Det radikale Venstre, men i dag dannes der hele tiden nye partier.

Partierne er interesseret i forskellige ting. Nogle tænker på penge. Nogle synes natur og miljø er vigtigt, og andre vil gerne hjælpe de fattige mennesker i Danmark. I de fleste partier har man nogle ordførere. En ordfører er en person, man har valgt til at forklare, hvad partiet synes om et emne, f.eks. hvad partiet synes om trafik, økonomi eller sundhed.

Hvor ligger folketinget?

Folketinget ligger på Christiansborg slot i midten af København. Der er mange forskellige sale, værelser og kontorer på Christiansborg. Folketingssalen er det rum, hvor medlemmerne af folketinget sidder, når de diskuterer en lov. Det er også her, at de stemmer ja eller nej til, om en lov skal vedtages.

Dem, der har været kortest tid i folketinget, sidder på de bagerste stole, mens ministrene sidder tættest på talerstolen. Der er en særlig balkon, hvor kongefamilien sidder, når de besøger folketinget. Kongefamilien bruger også nogle af Christiansborgs andre sale, når de skal holde store fester.

 

Video hvor politiker Mogens Lykketoft viser rundt på Christiansborg: 

mogens

Hvad er folketingets opgaver?

Folketinget ligger på Christianborg Slot som ligger midt i København.
Folketinget ligger på Christianborg Slot som ligger midt i København.
Foto: Michael Bothager

Det er folketinget, der bestemmer, hvilke love der skal gælde i Danmark. Man siger, at dem, der bestemmer i et land, har magten. Magten i Danmark er opdelt i tre:

1. Folketinget

2. Regeringen

3. Domstolene

Folketingets arbejde er at lave de danske love. Der er rigtig mange love i Danmark om alt fra, at man ikke må gå over for rødt lys, til at man ikke må slå andre mennesker ihjel. Regeringen skal sørge for, at folk gør, hvad lovene siger. Hvis man ikke følger lovene, kan man blive dømt ved en domstol og få en straf. Det kan f.eks. være, at man skal betale en bøde, eller at man skal i fængsel.

Hvilke love vedtager folketinget?

De fleste love fortæller, hvad man må, og hvad man ikke må. De er skrevet i et svært sprog, som voksne også kan have problemer med at forstå. F.eks. står der i § 276: ”For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.” Det betyder, at man ikke må stjæle.

Der er én lov, der er anderledes end de andre love. Det er finansloven. Den er hele Danmarks regnskab. Hvert år skal politikerne i folketinget beslutte, hvad de synes landets penge skal bruges til det næste år. De regner på, hvor mange penge Danmark tjener, og hvor mange penge der skal bruges til at betale for hospitaler, skoler mm. Det svarer til, at en familie hvert år bestemmer, hvor mange penge de vil bruge på fodboldtræning, buskort og ture i biografen.

 

Animation om finansloven

animation

Kilder til baggrund

Hjemmesider

Her kan du læse nyheder fra folketinget. Der er også informationer om, hvem der sidder i folketinget, og hvad de laver. Når en ny lov skal vedtages ligger der information om indholdet på hjemmesiden. Hvis du klikker på ”Tv fra folketinget” kan du se direkte tv fra folketingssalen på Christiansborg.
Her kan du læse om, hvad politikerne på Christiansborg laver hver dag. Der er billeder og videoer. Der er også en kalender med møder, fester eller andre ting, som politikerne laver.
For at stemme skal man være fyldt 18 år, men i 2015 blev der afholdt skolevalg for alle elever i 8. og 9. klasse. På de to hjemmesider kan du læse en masse information om det danske valgsystem.

Film og tv-serier

Folketinget holder sommerferie fra midt i juni til den første tirsdag i oktober klokken 12. Når folketinget åbner efter sommerferien, skal statsministeren holde en tale. Her kan du se statsminister Helle Thorning-Schmidt holde sin åbningstale i 2013.
Kids’ News interviewer statsminister Helle Thorning-Schmidt, om hvor hun køber ind, og hvilket musik hun godt kan lide.
Dansk Tv-serie fra 2010-2013, der handler om hverdagen på Christiansborg. Politikerne og de politiske partier i serien er opdigtede, men de er inspireret af de partier, der sidder i det rigtige folketing. Serien er skrevet af bl.a. Adam Price og instrueret af Søren Kragh Jacobsen m.fl.