Udbredelsen af pædofili

Hvor mange pædofile er der i Danmark?

Det er vanskeligt at opgøre antallet af pædofile i Danmark, da de færreste pædofile står ved deres seksuelle tilbøjeligheder. Kriminalstatistikken medtager kun anmeldte overgreb mod børn, og forskerne taler derfor om, et der er et stort hul i den viden, man har om pædofile. Foreningen Daphne (se kilder) skønner, at der er mere end 20.000 praktiserende pædofile i Danmark, mens bogen ”Mænd i mørket” (se kilder) angiver antallet af danske pædofile til at være over 10.000.

Hvad var Pædofilgruppen?

I 1985 organiserede en gruppe danske pædofile sig i foreningen Pædofilgruppen, og de begyndte at udgive tidsskriftet Ny sexualpolitik og arbejdede for at lovliggøre sex med børn. Foreningen stod for at promovere de pædofile og informere offentligheden om dens holdninger gennem medierne og ved hjælp af en internetside. Blandt andet har den fremhævet, at pædofile elsker børn, at de er omsorgsfulde, interesserer sig for børnenes udvikling og aldrig vil gøre dem fortræd. Pædofiliforeningen skelnede mellem overgreb på børn og såkaldt lykkelige pædofiliforhold, hvor det efter deres opfattelse er barnet, der bestemmer forløbet.

Hvad var Pædofilgruppens argumenter for pædofili?

Pædofilgruppens argumenter for seksuelle forhold mellem en voksen og et barn lød som følger:

· Børn har en seksualitet, som de skal have lov at leve ud – også sammen med voksne.

· Børn er ikke uskyldige. Under tiden er det børnene, der lokker de voksne.

· Der eksisterer lykkelige og frivillige forhold mellem voksne og børn, som bygger på venskab og kærlighed, og hvor barnet når som helst kan trække sig tilbage.

· Forholdene afpasses barnets niveau. Det vil sige, at den voksne er deltager i barnets seksualitet.

· Pædofili er ikke en sygdom, men bør anerkendes som en seksuel orientering i lighed med homoseksualitet, transvestisme og sadomasochisme.

· Det er forældrenes og myndighedernes negative opfattelse af det pædofile forhold, som er det store problem.

· De pædofile er udsat for forfølgelse, sådan som homoseksualitet endnu er det flere steder i verden.

· Den seksuelle lavalder bør nedsættes fra 15 år til 11 år således, at nogle af de pædofile forhold afkriminaliseres.

Hvad er ’Mænd i mørket’?

I 1999 besluttede journalist Jacob Billing at infiltrere det pædofile miljø i Danmark for at give offentligheden en beretning om den pædofile verden. Han blev medlem af Pædofiliforeningen og deltog i foreningens møder igennem et år samt lærte nogle af medlemmerne at kende privat. Med skjult kamera og mikrofon og gemt bag en falsk identitet som pædofil kunne han afsløre den hidtil hemmelige verden, hvor voksne mænd udvekslede børneporno, vekslede fantasier om børn og delte deres seksuelle erfaringer med mindreårige med hinanden. I 2000 resulterede det i TV2 dokumentarprogrammet ”De pædofile danskere” (se kilder) samt i 2003 i bogen ”Mænd i mørket” (se kilder).

Hvordan er pædofile organiseret i Danmark i dag?

Ifølge artiklen ”Pædofilgruppen opløses” i Berlingske Tidende (se kilder) nedlagde Pædofilgruppen sin hjemmeside og standsede alle aktiviteter marts 2004, efter at den konservative justitsminister Lene Espersen havde bedt Rigsadvokaten undersøge foreningen nærmere for at finde ud af, om foreningen kunne forbydes ved hjælp af Grundloven. De pædofile er således ikke længere organiseret i en offentligt kendt gruppe.