Pædofili - lov og straf

Hvad er et seksuelt overgreb?

Ifølge ”Seksuelle overgreb mod børn i Danmark” (se kilder) omfatter seksuelle overgreb i barndommen meget forskellige handlinger. Lige fra udfordrende blikke og beluring over blufærdighedskrænkende handlinger såsom blotteri, opfordring til seksuel aktivitet, berøring, befamling af bryster og kønsdele til gennemført, eventuelt gennemtvunget, samleje.

Hvem definerer, hvad der er et seksuelt overgreb?

Det er de voksne, der definerer, hvad der er et seksuelt overgreb. Definitionen varierer fra land til land og afspejler det pågældende samfunds sociale og kulturelle normer for, hvad voksne bør og ikke bør gøre med børn. Seksuelle overgreb defineres overordnet set af det pågældende lands behandlings- og retssystem. Ifølge ”Mænd i mørket” (se kilder) er seksuelle relationer mellem voksne og børn tilladt i Indien for eksempel, blot der ikke er tale om penetration. I Danmark er alle former for seksuelt samkvem med unge under 15 år strafbart, uanset om den unge selv mener sig parat og villig til at indgå i et seksuelt forhold.

Hvad er straffen for pædofili i Danmark?

Ifølge den danske straffelov er det strafbart at have kønslig omgang med et barn under 15 år. Dog er aldersgrænsen 18 år, hvis den unge er betroet i ens varetægt, eksempelvis som elev, stedbarn eller lignende. Tidligere var det alene samleje, der var i fokus, men ved lov af maj 1981 blev der straffemæssig ligestilling mellem samleje og anden kønslig omgang, der eksempelvis kan være indføring af genstand i mund, skede eller endetarm, beføling af blottede kønsdele, bryster eller endetarmsåbning og onani med berøring af ofrets krop. Straffen vurderes individuelt i hvert enkelt tilfælde men kan være op til 8 år. Hvis barnet er under 12 år, eller hvis gerningsmanden har tvunget sig ret til samleje, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Blufærdighedskrænkelser er også forbudt ifølge straffeloven og kan give op til 4 års fængsel. For eksempel handlinger som beføling, blotteri, beluring, mundtlig uterlighed som telefonsexchikane, forevisning af pornografi eller medvirken til videooptagelse med pornografisk indhold.

Straffene var tidligere mildere, men i 1997 trådte en lovændring af straffeloven i kraft, som indebar en forstærket indsats mod seksualforbrydelser, navnlig seksualforbrydelser begået mod børn.

Hvad er en behandlingsdom?

I tilknytning til lovændringen af 1997 blev det besluttet at etablere to forsøgsordninger af tre års varighed med behandling af personer, der har begået seksualforbrydelse. I 2000 blev der foretaget en midtvejsevaluering af ordningen, som førte til, at den blev gjort permanent. Ordningen har følgende elementer:

· Kriminelle med en dom på op til 4 års fængsel for seksuelt misbrug får tilbudt psykiatrisk behandling under afsoning via en visitationsordning i Anstalten ved Herstedvester.

· Kriminelle med domme under halvandet års fængsel tilbydes behandling af mindst to års varighed i stedet for frihedsstraf. Behandlingen foregår på Rigshospitalets sexologiske klinik, Psykiatrisk Hospital i Aarhus og Odense Universitetshospital/Psykiatrisk Hospital Middelfart.

Ifølge artiklen ”Pædofile uden for rækkevidde” i Berlingske Tidende (se kilder) kan en dømt ikkevoldelig pædofil, der vælger at modtage en behandlingsdom, tage hjem til sig selv efter et tre til seks måneders ophold på et af Kriminalforsorgens pensionater mod at møde op en gang ugentligt til en samtale med en psykolog på en af landets tre sexologiske afdelinger i en toårig periode. Herefter er vedkommende fri.

Hvordan behandles de pædofile?

Meningen med at tilbyde krænkerne behandlingsdomme frem for udelukkende fængselsstraffe er et håb om, at behandlingsmiljøet kan give de seksualkriminelle tryghed og tillid, som får dem til at åbne op omkring de psykiske problemer, som man formoder ligger til grund for begåede overgreb. Formålet med den psykiatriske behandling er at ændre den pædofiles adfærd, og behandlingen er således en kombination af psykoterapi og social træning. Ifølge ”Sex og psyke” (se kilder) forsøger terapeuten at indgyde personen et bedre selvværd og resocialisere ham/hende og frem for alt forsøger terapeuten at hjælpe personen til at få et normalt voksent forhold til en alderssvarende partner.

En del har svært ved at forstå, hvad deres overgreb har af betydning for ofret, men det forsøger terapeuten at åbne op omkring. Hvis krænkeren ikke viser bedringer i løbet af terapien, kan behandlingen suppleres med kønsdæmpende medicin såsom antihormoner eller antidepressiva, der hæmmer kønsdriften.

Kan pædofile helbredes?

Ifølge artiklen ”Pædofile uden for rækkevidde” i Berlingske Tidende (se kilder) har forsøgsordningen dog ikke foreløbig givet synlige resultater. Ud af de 622 personer, der i perioden 1997 til 2004 er blevet idømt straf for seksuelle overgreb, er det kun en tredjedel, der er blevet behandlet, og de viser ikke synlige fremskridt frem for den ubehandlede gruppe. I artiklen udtaler overlæge på Retspsykiatrisk Afdeling i Århus, Trine Arngrim, at der er nogle, der begår seksuelle overgreb, som ikke kan behandles, fordi de hverken kan ændres eller ønsker at blive det. En del pædofile kan ikke helbredes, fordi de ikke betragter sig selv som syge men blot betragter sig som havende et begær, der er uacceptabelt af samfundet. Som en pædofil udtrykker det i ”Mænd i mørket” (se kilder), så “Kan vi jo ikke gøre for det, vel? At vi er som vi er? Man kan jo ikke gøre for, at man godt kan lide salmiaklakrids eller flæskesteg med sprød svær, vel?... Og jeg kan ikke se, at der er en sygdom i det”.

Ann-Charlotte Bondam, der er psykolog på Anstalten for seksualforbrydelser i Herstedvester siger i artiklen ”Pædofile uden for rækkevidde”, at “de pædofile er ret svære at ændre, mens voldtægtsforbrydere og nogle, der har begået incest, er nemmere at nå.” Et svensk behandlingsprojekt fra 1984 viser dog noget bedre resocialiseringsresultater for pædofile ifølge ”Det seksuelle overgreb – krænkerens profil” (se kilder).

Pædofili kan tilsyneladende ikke helbredes fuldstændig via de behandlingsmetoder, man har anvendt op til i dag. Det er dog i nogle tilfælde muligt via terapi og medicinsk behandling at ændre den pædofiles adfærd.