Børnepornografi

Er børnepornografi forbudt?

Ifølge dansk straffelov er det forbudt at eje og udbrede børnepornografisk materiale. Hvis man anvender børn eller unge til pornomodeller, kan man blive straffet med fængsel op til 6 år. Hvis man selv ejer børnepornografi, kan man straffes med bøde eller med fængsel op til 1 år mens, hvis man sælger børnepornografisk materiale, så kan man straffes med fængsel på op til 2 år.

Her er den direkte gengivelse af ”Kapitel 23: Straffeloven § 235 – børnepornografi” (se kilder):

”Efter straffelovens § 235, stk. 1, straffes den, som udbreder utugtige fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Efter straffelovens § 235, stk. 2, straffes den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, med bøde eller fængsel indtil 1 år. Dette gælder dog ifølge § 235, stk. 3, ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen.

Ved ”utugtige” fotografier, film eller lignende forstås billedoptagelser, hvor personen under 18 år har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, hvor der i forhold til personen under 18 år anvendes genstande på en måde, der svarer til samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, eller hvor personen under 18 år anvendes som model for fotografering af kønsdele eller seksuelt prægede berøringer. Lydoptagelser falder uden for bestemmelsen. Tegninger falder også uden for bestemmelsen. Der er i retspraksis eksempler på, at der ved vurderingen af, om en sammenhængende serie af fotografier er ”utugtige”, anlægges en helhedsvurdering, hvorefter billedserien i sin helhed anses som ”utugtig”, selv om kun et mindre antal af de enkelte fotografier i serien isoleret set er ”utugtige”, jf. TfK 2006.522 Ø og UfR 2008.540 Ø.

Ved ”andre utugtige visuelle gengivelser” forstås navnlig computergenerede billeder, der ikke afbilder en virkelig person under 18 år, men bortset fra det fiktive har fuld lighed med et fotografi. Den fiktive fremstilling skal således fremtræde på tilnærmelsesvis samme måde som fotografier og lignende.”

Hvordan distribueres børnepornografien?

Der foregår hele tiden en produktion og en udveksling af nye fotos og videoer i lukkede pædofilnetværk på Internettet. Billederne omfatter alt fra nøgenfotos af børn og teenagere til samlejescener med børn i alle aldre. Den seneste udvikling er længere videooptagelser, der kan modtages med en særlig dekoder. På den måde kan man få liveoptagelser med børnesex leveret lige ind i sin stue via computerskærmen. Der er eksempler på meget makabre optagelser på Internettet fra det tidligere Jugoslavien, hvor kvinder og børn voldtages og dræbes foran kameraet. Efter kommunismens fald er en stor del af pornoindustrien flyttet fra Sydøstasien til Østeuropa, til lande som Rumænien, Baltikum, Polen og Rusland.

Hvordan bekæmpes børnepornografi på Internettet?

Danmarks forskellige politikredse har det primære ansvar for bekæmpelse af it-kriminalitet. Til brug i efterforskningen har Rigskriminalpolitiet oprettet et EU-finansieret digitalt referencebibliotek, der opdeler og kategoriserer billedstoffet på Internettet i genkendelige dele. Nye billeder sammenlignes med tidligere. På den måde kan man finde ud af, om børn optræder flere gange, om baggrunden er den samme, med videre. I de seneste år har rigspolitiet ifølge ”Børnepornografi på Internettet” (se kilder) konstateret en kraftig stigning i antallet af anmeldelser angående børnepornografisk materiale på Internettet.

Der samarbejdes internationalt om bekæmpelse af børnepornografi på Internettet, Arbejdet foregår i de internationale organisationer Red Barnet, Unesco, UNICEF, ECPAT. Politimyndighederne i de forskellige lande samarbejder via Interpol og Europol om at bekæmpe børneporno på nettet. Både EU, Europarådet og FN er engageret i bekæmpelsen af børnepornografi.

Hvad er et antipornofilter?

I Sverige indførtes i maj 2005 et antipornofilter. Alle, der falder over en mistænkelig hjemmeside, kan henvende sig til en hotline-service eller direkte til politiet. Er siden hjemmehørende i Sverige, kan den umiddelbart lukkes, mens hvis den ligger på en udenlandsk server, så må politiet bede de ni tilknyttede internetudbydere om centralt at blokere adgangen til netop den side. Hvis en person forsøger at åbne en sådan side på sin computer, får vedkommende en meddelelse om, at han/hun er ved at overtræde loven. I oktober 2005 indførte Rigspolitiet i samarbejde med Red Barnet og TDC et tilsvarende filter i Danmark. Efter en måned oplyste Rigspolitiet, at cirka 1.200 personer hver dag ryger i filtret, kan man læse i artiklen ”Børnepornofilter stopper 1.200 dagligt” på dr.dk (se kilder).