Dyreforsøg

Artikel type
faktalink
journalist Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet Information. Marts 2016
Main image
Medicinalkoncernen Lundbeck har gensplejset mus så deres genetiske profil ligner den mennesker med skizofreni har.
Medicinalkoncernen Lundbeck har gensplejset mus så deres genetiske profil ligner den mennesker med skizofreni har.
Foto: Dennis Lehmann / Scanpix

Dyreforsøg har spillet en afgørende rolle i forebyggelse og behandling af en række sygdomme og test af kemiske produkters mulige bivirkninger. Antallet af forsøgsdyr har gennem en årrække fra slutningen af 1900-tallet ligget på cirka 300.000 dyr om året i Danmark, men siden 2009 har vi oplevet en markant nedgang i antallet af forsøgsdyr. Det skyldes blandt andet et øget fokus på dyrevelfærd i befolkningen og både folkelige og politiske krav om, at der skal bruges så få forsøgsdyr som muligt i forhold til den viden, man opnår via forsøgene. Også regler fra EU har haft indflydelse på forholdene i Danmark. I 2013 førte massivt pres fra dyrevelfærdsorganisationer til, at EU indførte et totalforbud mod at teste kosmetiske produkter, f.eks. sminke, ved hjælp af dyreforsøg. Samme år oprettede man i Danmark det såkaldte Danmarks 3R Center, et samarbejde mellem Fødevareministeriet, forskere, lægemiddelindustrien og dyrevelfærdsorganisationer. 3R Centeret arbejder på at forbedre forholdene for forsøgsdyr og nedbringe antallet af dyreforsøg. 

 

dyreforsøg