Baggrundskilder

Originalkilder

Den fulde lovtekst omhandlende antiterrorloven på www.retsinformation.dk

Officielle hovedkilder

Information om Politiets Efterretningstjeneste, PET.
Institut for Menneskerettigheder arbejder for at menneskerettighederne overholdes i forbindelse med terrorbekæmpelse
P1 Nyheder og aktualitet, 14. juli 2017.

TV-indslag og dokumentarfilm

’Hvor går grænsen?’
af Lars Feldballe Petersen. Danmark, 2006. 59 minutter. Tv-dokumentar om dilemmaet mellem menneskerettigheder på den ene side og liv og sikkerhed på den anden – kernen i den internationale antiterrorlovgivning. (Vist på DR1 den 11. marts 2007 kl. 22.05. Kan lånes via biblioteker).

Faglitteratur

Fenger-Grøndahl, Malene (red.):
11. september – verdens tilstand ti år efter. Aarhus Universitetsforlag, 2011.
Henriksen, Anders:
Antiterroren, retsstaten og demokratiet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.
Espersen, Ole (red.):
Frihedsrettigheder tur-retur? Om antiterrorlovgivningen. Tid til eftertanke – grunde til revision. Tiderne Skifter, 2010.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Den danske anti-terrorlov