Kilder citeret i artiklen

Resolutioner

FN har efter vedtagelsen af resolution 1373 om terrorbekæmpelse nedsat en særlig komité. Selve resolutionen findes under punktet 'dokuments' på komiteens hjemmeside.

Officielle hovedkilder

indeholder oplysninger om forhandlingerne om anti-terrorloven, retsudvalgets behandling (inklusive 142 bilag), lovforslaget i forskellige udgaver og den endelige lovtekst. Alle dokumenter ligger på og kan findes ved at søge i dokumenter fra samling 2001-02 efter L35 (som er lovforslagets betegnelse).
Information, 2001-12-15. Leder.
Berlingske Tidende, 2001-12-11.

Tidsskriftsartikler

Bunyan,Tony:
Krigen mod demokratiet og friheden, Tidsskriftet SALT, nr. 4/september 2002.
Bruun Pedersen, Mads:
Hemmelig retspleje i asylsager. Tidsskriftet SALT, nr. 2/maj 2002.
Bruun Pedersen, Mads:
Statens sikkerhed presser journalistikken. Tidsskriftet SALT, nr.4/september 2002.
Wilhjelm, Preben:
Terror som murbrækker for nedbrydning af retssikkerheden. Tidsskriftet SALT, nr. 4/september 2002.

Faglitteratur

Andersen, Lars Erslev og Aagaard, Jan:
Den afghanske forbindelse. Afghanistanveteraner, al-Qaida-netværk og den globale terrorisme. Mellemfolkeligt Samvirke, 2002.
Nauntofte, Jens:
Den globale terrorisme. Verden efter den 11. september 2001. Alinea, 2002.
Forsvarets Oplysnings- & Velfærdstjeneste:
Helliger målet midlet? -om terrorens trusler mod samfund og sikkerhed, 2002.
Demos, Gaia og Solidaritet:
Vanviddet efter den 11. september. Temahæfte, 2001-10-29.
Hansen, Birthe:
Terrorisme - de utilfredse og den nye verdensorden. Lindhardt og Ringhof, 2001.
Steele, Philip:
Terrorisme. OP, 1995.