Den danske antiterrorlov

Artikel type
faktalink
journalist Malene Fenger-Grøndahl, iBureauet/Dagbladet Information. Marts 2013
Main image
Antiterror konference afholdt af PET. Her taler Imam Fatih (mf).
Antiterror konference afholdt af PET. Her taler Imam Fatih (mf).
Foto: Brian Berg / Scanpix

Efter terrorangrebene i New York og Washington den 11. september 2001 satte mange lande straks ekstra penge af til at bekæmpe terror. I mange lande blev der også med stor hast vedtaget nye love, som skulle gøre det endnu vanskeligere for terrorister at organisere sig og planlægge og udføre terroraktioner.
I Danmark blev der i maj 2002 vedtaget en ny antiterrorlov. Tilhængerne af loven sagde, at den ville være med til at sikre et trygt, frit og demokratisk samfund, mens kritikerne af loven hævdede, at den ville underminere netop de demokratiske værdier og frihedsrettighederne. Siden blev der i 2006 vedtaget endnu en såkaldt ’terrorpakke’ bestående af love og tiltag, der skulle mindske risikoen for terror yderligere. Den blev ligesom den første terrorpakke mødt af kritik. Det er endnu uklart, hvor stor effekt de to terrorpakker har haft, og der er uenighed om, hvorvidt de økonomiske, praktiske og retssikkerhedsmæssige konsekvenser opvejes af fordelene ved tiltagene.