Revolution og krigens forløb

Hvordan forløb krigen og hvornår foregik den?

Krigen varede fra 1775 til 1783. George Washington blev i begyndelsen af konflikten valgt til at stå i spidsen for kolonisternes væbnede styrker. For det første fordi han havde mest militærerfaring, men bestemt også fordi han var fra Virginia. De oprindelige oprørere fra Boston og New England ville meget gerne inkludere de velstående ledere fra den vigtigste af sydstaterne for at signalere, at der var tale om et samlet amerikansk oprør. Til den opgave hjalp englænderne med at skabe amerikansk sammenhold ved at fare meget voldsomt frem, også mod civile. Kolonisterne i sydstaterne og i New England havde ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser, men da englænderne brændte Virginias største havn Norfolk og samtidig tilbød slaver deres frihed, hvis de flygtede og sluttede sig til den engelske hær blev de fleste i sydstaterne overbevist om, at de burde støtte modstanden mod englænderne. Den nystiftede amerikanske kongres sendte faktisk et forslag til den engelske konge, hvor de bad om forståelse og indgåelse af kompromis, men kongen nægtede at modtage det og erklærede i stedet, at kolonierne var i oprørstilstand og gav militære og civile myndigheder ordrer til at gøre alt, hvad de kunne, for at undertrykke oprøret.

George Washington belejrede i 1775 Boston med sin nyligt samlede hær – The Continental Army – på omkring 17.000 mand. Efter noget tid, og et drabeligt slag ved Bunker Hill, evakuerede briterne byen og fortrak med skib til Halifax længere oppe ad kysten. Englænderne mente at hvis de kunne møde Washingtons hær i et åbent slag om New York, ville kolonisternes bestræbelser om uafhængighed kunne afsluttes. Det lykkedes i første omgang at vinde over Washington, men langtfra at knække ham. Gennem de næste måneder blev Washingtons hær jaget gennem New York og New Jersey, og i december gav han udtryk for at nederlaget var tæt på. Men med et par hurtige sejre i overraskelsesangreb ved henholdsvis Princeton og Trenton i New Jersey omkring jul lykkedes det Washingtons trætte hær at vende krigslykken.

Amerikanernes foreløbigt største sejr var ved Saratoga i 1777. Den engelske general John Burgoyne ville angribe amerikanerne fra Canada, men blev over to omgange stoppet og omringet og måtte overgive sig. Sejren fik efterfølgende stor betydning og bliver anset som et vendepunkt i krigen. Herefter fik Frankrig mod til en åbenlys alliance med de amerikanske oprørere. Englændernes traditionelle fjende havde hidtil støttet oprøret mindre åbenlyst. I Europa kom England i krig med både Frankrig og Spanien og blev tvunget til at bruge færre ressourcer i Amerika.

I 1782 endte krigen med en fredsaftale, hvor briterne anerkendte amerikansk uafhængighed og overgav alt land syd for Great Lakes området i nord og syd for Mississippi i øst med undtagelse af New Orleans og Florida, der igen blev spansk. Før Uafhængighedskrigen havde de store europæiske kolonimagter udkæmpet en krig om kontrollen med de store landområder i Nordamerika, Asien, Afrika og Caribien. Frankrig havde mistet en stor del af Canada til englænderne, Spanien mistede Florida, men overtog Louisiana fra Frankrig. 

Hvilken betydning fik Thomas Paines Common Sense

Thomas Paine var oprindeligt englænder, men havde bosat sig i kolonierne. I 1775 udgav han en pamflet under titlen "Common Sense" (på dansk Sund fornuft, se kilder), der fik stor betydning for udbredelsen af uafhængighedstanken i Amerika. Skrevet i et klart, direkte og mere folkeligt sprog end hos de mere aristokratiske fortalere i kolonieliten. Paine var dygtig til at forklare tidens politiske filosofi på en måde, så den almindelige borger forstod det og fandt det rimeligt – især naturretstanken med afsæt i f.eks. Locke og Kan og det liberale grundprincip, at man må afgive noget af sin personlige selvbestemmelse til en fælles autoritet (en regering) til fordel for sin egen og fællesskabets sikkerhed. Ved at demonstrere at regeringer er et nødvendigt onde, der bedst konstrueres med repræsentanter for dem, der skal regeres, kunne Paine undergrave kongens autoritet som både kunstig, ugudelig og moralsk fejlbarlig. Han angreb også selve monarkiet for at være moralsk forkert og grundlæggende uretfærdigt. Især retten til privilegier ved fødslen gjorde Paine voldsomt oprør imod. "Common Sense" solgte over 100.000 eksemplarer i 1776 og fik meget stor indflydelse i forhold til at vinde mange kolonister til uafhængighedssagen.