demonstranter med banner om Aleppo
Ved en fredelig demonstration i Berlin demonstreres der mod krigen i Syrien den 7. december 2016.
Foto: Stefan Boness / Scanpix

Demokrati (Faktalink light)

cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. April 2016.
Top image group
demonstranter med banner om Aleppo
Ved en fredelig demonstration i Berlin demonstreres der mod krigen i Syrien den 7. december 2016.
Foto: Stefan Boness / Scanpix
Main image
Politikeren Naser Khader, i sit hjem et hemmeligt sted i København, viser sin tatovering. Der står demokrati på arabisk.
Politikeren Naser Khader, i sit hjem et hemmeligt sted i København, viser sin tatovering. Der står demokrati på arabisk.
Foto: Nils Meilvang / Scanpix

Der findes mange måder at forstå demokrati på. I et demokrati er det folket der bestemmer. Alle har ret til at stemme. Der afholdes frie valg, og det enkelte menneske har stor indflydelse på sit eget liv. F.eks. er Danmark et demokratisk land. Alle voksne danskere har stemmeret, og de kan frit sige hvad de mener.

 

demokrati

Artikel type
faktalinklight

Hvad er demokrati?

Ordet demokrati kommer fra græsk og betyder folkestyre. I et demokrati er det folket der bestemmer. Men det er ikke så simpelt som det lyder. For hvem er folket? Og hvordan skal de bruge deres magt? Det har der gennem tiden været mange forskellige svar på. F.eks. kan børn ikke stemme selvom de bor i et demokrati.

Hvad er diktatur?

En soldat fra Nordkorea står vagt i grænsebygningen mellem Syd- og Nordkorea.
En soldat fra Nordkorea står vagt i grænsebygningen mellem Syd- og Nordkorea.
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Demokrati beskrives tit som det modsatte af diktatur. I et diktatur er det kun en person, eller en lille gruppe, der har magten. Folket kan ikke tale frit, og det kan være farligt at kritisere dem der bestemmer. Derimod er der både politisk og personlig frihed i et demokrati. Her kan man diskutere problemer i samfundet og på den måde prøve at løse dem.

Hvilke former for demokrati er der?

Man skelner normalt mellem to former for demokrati:

  • direkte demokrati. Her har folket direkte indflydelse på hvordan samfundet skal være. Det er også direkte demokrati hvis en klasse stemmer om enten at spille fodbold eller håndbold.
  • repræsentativt demokrati. Her vælger folket nogle personer der bestemmer for dem. Det kan f.eks. være at en skole har et elevråd. Her sidder en elev fra hver klasse og er med til at bestemme skolens regler.

I Danmark har vi et repræsentativt demokrati. Når der er valg til Folketinget, stemmer danskerne på de kvinder og mænd som de gerne vil have skal sidde i Folketinget og lave love.

 

former

Hvor gammelt er demokratiet?

Den franske revolution i Frankrig i 1789 førte til demokrati i Frankrig.
Den franske revolution i Frankrig i 1789 førte til demokrati i Frankrig.
Historisk tegning / Scanpix

Demokratiet er meget gammelt. Det stammer fra Grækenland hvor man i år 507 f.Kr. havde det første demokrati. Her mødtes en gruppe af voksne mænd 40 gange om året og diskuterede. De ønskede frihed og lighed. Efter 200 år gik man væk fra denne styreform, og i mange år var den glemt. Først i 1700-tallet tog man ideen om demokrati op igen i Europa.

Hvor kom ideerne fra?

En vigtig del af det, vi forstår som demokrati i dag, er ideerne om frihed og lighed. De stammer bl.a. fra Frankrig. Her skrev man i 1789 en erklæring om menneskets rettigheder. I den stod, at folket skulle have magten. Der stod også at mennesket skulle kunne tale frit. Og folk skulle selv kunne vælge deres religion og bestemme over deres ejendomme.

Hvornår blev Danmark et demokrati?

I 1849 fik Danmark sin første Grundlov. Det var et skridt på vejen til at gøre landet demokratisk. Men Danmark var i slutningen af 1800-tallet ikke et demokrati som vi forstår det i dag. Det var nemlig kun de rige, ældre mænd der kunne stemme. De udgjorde kun 15 % af folket. Kongen havde også stadig meget magt. Først i 1915 blev det muligt for kvinder, fattige, kriminelle og flere andre at stemme. I 1901 indførte man hemmelig afstemning, og i 1953 fik Danmark det valgsystem som gælder i dag.

 

hvornår

Hvor mange demokratiske lande er der i verden?

Den tyske kansler Angela Merkel ved et møde i Europa Parlamentet  som er blevet kaldt Mickey Mouse Parlamentet af en engelsk politiker.
Den tyske kansler Angela Merkel ved et møde i Europa Parlamentet som er blevet kaldt Mickey Mouse Parlamentet af en engelsk politiker.
Foto: Scanpix

Kun 20 af verdens lande er velfungerende demokratier. I hvert fald hvis man ser på om de har frie valg hvor vælgerne kan føle sig trygge. Hvert år laves en liste over de mest demokratiske lande i verden. I 2015 var Norge det mest demokratiske land i verden. Danmark var nummer fem. Langt nede på listen lå Kina og en del afrikanske lande. Det mindst demokratiske land i verden var Nordkorea. Det er et diktatur. 

Hvad er problemet ved demokrati?

I dag er Danmark et af de mest demokratiske lande i verden. Men alligevel er det ikke alle som synes det er godt nok. For eksempel mener nogle at politikerne ikke lytter til folket. Andre nævner EU som et eksempel på at magten flyttes længere væk fra den enkelte. De mener at det danske demokrati ikke længere har så meget magt, fordi det nogle gange er EU der bestemmer tingene.

Kilder og klip

Hjemmesider

DR Skole har lavet et tema om demokrati. Her kan du læse mere om Grundloven, valg og de danske partier.
DR Ultra har lavet et tema om demokrati. Her kan du bl.a. læse om, hvad forskellen er på demokrati og diktatur.
Faktalink har skrevet en artikel om Folketinget.

Film

I denne lille animation fortælles demokratiets historie.
DR Ultra har lavet et filmindslag om, hvem der bestemmer i Folketinget.
På Folketingets hjemmeside kan du se en række videoklip om, hvordan Danmark blev et demokrati.
På Filmcentralen kan du se filmen ”Stem på mig”. Den handler om en kinesisk skoleklasse, der afholder et demokratisk valg. Du skal bruge et Unilogin for at få adgang til filmen.