Definition af deleøkonomi og platformsøkonomi

Hvad er deleøkonomi – og hvordan adskiller det sig fra platformsøkonomi?

Deleøkonomi betegner en praksis, hvor teknologi – typisk med digitale platforme og apps som formidlingskanal – gør det muligt for mennesker at dele ressourcer på kryds og tværs af geografiske områder og sociale cirkler. Ressourcerne kan være både fysiske ting, såsom boliger eller værktøj, og det kan være tjenester og ydelser, som f.eks. transport eller rengøring. Deleøkonomi involverer ofte betaling, men der findes også deleøkonomiske praksisser, hvor man udveksler ting eller tjenester, uden at der er penge involveret.

Begrebet deleøkonomi bruges ofte synonymt med begrebet platformsøkonomi, men de to begreber betyder ikke helt det samme.

Deleøkonomi handler om, at privatpersoner og virksomheder optimerer brugen af ressourcer, som de er i besiddelse af – men evt. ikke bruger hele tiden eller ikke bruger fuldt ud – ved at gøre det muligt for andre at få adgang til de ressourcer (med eller uden økonomisk transaktion). Hvis man f.eks. ejer en bil og skal køre fra A til B og tilbyder at andre kan køre med, så bilen fyldes op og udgifterne til turen deles.

Platformsøkonomi henviser derimod til en forretningsmodel, hvor virksomheder ved hjælp af digital infrastruktur tjener penge på at formidle kontakt mellem forbrugere og udbydere af ting og/eller tjenester.

I varianten digitale arbejdsplatforme formidles der bestemte tjenester til individuelle forbrugere og virksomheder, og dem, der udfører tjenesterne, bliver af platformene typisk ikke opfattet som ansatte, men som soloselvstændige. Den digitale platform afviser dermed at tage arbejdsgiveransvar og ofte også forsikringsmæssigt ansvar – både overfor den, der udfører, og den, der bestiller tjenesten.

I nogle tilfælde udbyder den digitale platform også andet end selve formidlingen, det kan f.eks. være udstyr til bude eller chauffører. Et eksempel på det er Uber, som er en del af platformsøkonomien, og som blev lanceret som en deleøkonomisk tjeneste, hvor folk kunne bruge deres private bil i fritiden til at tilbyde lift til andre. Men reelt er Uber i dag blot et taxaselskab/en udbringningsvirksomhed, som ikke vil ansætte sine chauffører/bude, og dermed heller ikke tage ansvar for hverken deres arbejdsvilkår, deres sikkerhed, deres uddannelse eller deres udstyr. I mange lande kan Uber-chauffører leje en bil af platformen, og platformsvirksomheden har dermed bevæget sig endnu længere væk fra den deleøkonomiske ide om at dele ressourcer, man allerede besidder, men ikke bruger fuldt ud.