Hvad har præget Sveriges historie?

Vikingetiden, der varede fra slutningen af 700-tallet til midten af 1000-tallet, er en vigtig del af Sveriges tidlige historie. Vikinger fra Danmark rejste mod vest og syd. Men de svenske vikinger rejste i højere grad til Baltikum og Rusland og også så langt væk som til Bagdad (i nutidens Irak). I 1397 blev Sverige forenet med Danmark og Norge i Kalmarunionen. Men i 1523 brød Sverige ud af unionen. Det blev begyndelsen på den såkaldte Vasaperiode hvor svenskerne erobrede store områder omkring Østersøen. I midten af 1600-tallet var Sverige en af Europas stormagter. Men Sverige havde fået mange fjender, og i 1700 begyndte Den Store Nordiske krig hvor Rusland, Sachsen-Polen og Danmark gik sammen mod Sverige. Sverige tabte krigen og måtte give store landområder fra sig. Bl.a. måtte de give Finland til Rusland som nu blev områdets stormagt.

Under Napoleonskrigene var Sverige på den vindende side, mens Danmark var blandt taberne. Da krigen sluttede i 1814-15, måtte Danmark afgive Norge til Sverige. Herefter var Norge og Sverige i union indtil 1905 hvor Norge blev selvstændigt.

Under Første og Anden Verdenskrig holdt Sverige sig neutral. Men siden er Sverige blevet kritiseret for at have leveret stål og maskindele til Nazityskland under 2. Verdenskrig.

Hvordan regeres Sverige?

Sverige er ligesom Danmark et konstitutionelt monarki. Det vil sige at monarken (det royale overhoved, kongen eller dronningen) ikke har reel politisk magt. Sverige er et demokrati. Landets højeste myndighed er Riksdagen som svarer til det danske folketing. Riksdagen, der består af 349 medlemmer, vælger en statsminister, og statsministeren udpeger en regering. Sverige blev medlem af EU i 1995, men har ligesom Danmark beholdt sin krone som valuta. Sverige er ikke medlem af NATO.