Perspektiv på socialisme

Er socialdemokrater socialister?

I Folketinget har Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten et historisk forhold til socialisme og kommunisme. De tre partier mener – især i deres nutidige form – imidlertid noget meget forskelligt med socialisme. Socialdemokratiet nævner kun socialisme et sted på deres nuværende hjemmeside, nemlig under opslaget ’Partiet’ (se kilder), hvor der står: ”De socialdemokratiske mål er enkle og klare (…) At udbrede demokrati, demokratisk socialisme, global lighed, international solidaritet og sikkerhed.” Som socialdemokraten Magnus Barsøe skrev i debatindlægget ”At være eller ikke være socialist” på netmediet Pio (se kilder): “Socialdemokraterne er ikke et socialistisk parti (…) I den seneste udgave af programmet fra 2011 optræder hverken ordet socialist eller socialistisk. Begrebet ’socialisme’ optræder kun to gange i teksten og aldrig uden tillægsordet 'demokrati'.”

I debatindlægget tager Magnus Barsøe afstand fra socialister, der ifølge ham er nogen, som står på en ølkasse og råber ”100 kr. mere i løn i dag eller vi brænder fabrikken ned ved daggry!”, mens de fornuftige socialdemokrater beder om 10 kroner mere i timen og “lader fabriksejeren være i fred”.

At Socialdemokratiet formelt og på ledelsesplan ikke længere kalder sig socialister, betyder dog ikke, at der kan være menige medlemmer af partiet, der opfatter sig som socialister.

Er Socialistisk Folkeparti socialister?

Socialistisk Folkeparti (SF) har bevaret ordet socialistisk i deres navn, men har ligesom Socialdemokratiet fjernet det mange andre steder i deres offentlige profil. SF kalder sig ”et rødt og grønt” parti og formulerer sig i abstrakte vendinger om ”lighed” og ”lige muligheder”. Et socialistisk samfund er imidlertid fortsat partiets mål, hvilket fremgår af deres principprogram fra 2012 (se kilder). SF blev stiftet af tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti, men har bevæget sig langt væk fra DKPs principper og er i dag et primært reformistisk parti. SF mener altså ikke, at det er nødvendigt at omstyrte kapitalismen, men at et socialistisk samfund kan opnås gennem gradvise reformer. SF er dog ikke så entydigt reformistisk som Socialdemokratiet og arbejder i princippet stadig på et marxistisk idegrundlag. Der er også SF-medlemmer, der går ind for klassekamp frem for klassesamarbejde og har en mere revolutionær tilgang til, hvordan et socialistisk samfund kan skabes.

Er Enhedslisten socialister?

Enhedslisten er det eneste parti i Folketinget, der fortsat mener, at vejen til et socialistisk samfund kræver mere end bare reform af kapitalismen. Kapitalismen skal ifølge Enhedslisten ”erstattes” af et socialistisk samfund, og ”som socialister er vi imod kapitalisme”, som der står i partiets principprogram. Tidligere talte Enhedslistens partiprogram også direkte om behovet for revolution, men det blevet taget ud af partiets formelle politiske profil. Blandt medlemmerne såvel som i ledelsen kan man finde både revolutionære socialister og socialistiske reformister. Der findes også organiserede revolutionære strømninger inden for Enhedslisten, f.eks. Socialistisk ArbejderPolitik (SAP) – dansk sektion af Fjerde Internationale, som var et af de tre partier, der var med til at danne Enhedslisten i 1989. De to andre partier var Venstresocialisterne og Danmarks Kommunistiske Parti. Førstnævnte har siden opløst sig selv. DKP findes derimod stadig som selvstændig organisation uden for Enhedslisten, men mange har meldt sig ud af DKP og er nu blot medlemmer af Enhedslisten, mens DKP stadig findes som selvstændig organisation uden for Enhedslisten. Af andre organiserede revolutionære marxistiske strømninger i Enhedslisten kan nævnes foreningen Socialisten, som udgiver et blad af samme navn. SAP har også et medie på nettet, som hedder Socialistisk Information.

Både SAP og foreningen Socialisten hører til den trotskistiske – det vil sige anti-stalinistiske og internationalistiske – tradition på venstrefløjen, men orienterer sig mod forskellige teoretiske videreudviklinger af marxisme og leninisme, og har forskellige strategier i arbejdet for socialisme og kommunisme.

Hvilke partier og organisationer i Danmark – uden for Folketinget – er socialister?

Der findes adskillige mindre partier, organisationer og grupper uden for Folketinget, som er socialistiske i forskellige former. I partitraditionen kan nævnes f.eks. Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD), som ligger tæt på Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). Dertil er der Kommunistisk Parti (KP), der opstod som en sammenlægning af to andre kommunistiske grupper (DKP/ML og Kommunistisk Samling) i 2006. KP udgiver avisen Arbejderen (tidligere udgivet af DKP/ML). Du kan læse mere om disse grupper på deres hjemmesider.

Der findes også gruppen Revolutionære Socialister, der – ligesom foreningen Socialisten og SAP i Enhedslisten – er trotskister, og ifølge deres hjemmeside (se kilder) arbejder ”for en socialistisk verdensrevolution. Vi kæmper for et stats- og klasseløst samfund, dvs. kommunisme”. Revolutionære Socialister driver Forlaget Marx og udgiver sammen med gruppen Marxistiske Studerende avisen Revolution.

Dertil kommer en række foreninger, netværk, kollektiver m.m., som orienterer sig marxistisk, socialistisk og kommunistisk, heriblandt feministiske (f.eks. er Kvindehuset i København erklæret socialistisk), antiracistiske, antifascistiske og anarkistiske grupper.

I 2019 startede netmediet Solidaritet (hvis historie i forskellige former går tilbage til starten af det 20. århundrede), som skriver i deres politiske grundlag (se kilder), at ”Mediehuset Solidaritet har en målsætning om at være den brede venstrefløjs demokratiske, udogmatiske samlingspunkt for debat, nyheder og analyse.” En af ambitionerne med mediet er at skabe et forum for at udvikle og undersøge, hvordan socialistisk organisering og strategi kan tage sig ud i nutiden, både i Danmark og internationalt.