Definition og baggrund

Hvad er prekariatet?

Prekariatet er en ny klasse af mennesker, som er ansat i skiftende, løse jobs og derfor lever et usikkert og udsat liv i periferien af arbejdsmarkedet, hvor de typisk ikke har mulighed for at spare op til pension eller for at få løn under sygdom og lignende. Prekariatet omfatter både vikarer, ufrivilligt løstansatte samt projektansatte og freelancere, der ønsker et fast job, men ikke har mulighed for at få det, hvilket både kan skyldes manglende uddannelse, men også i en del tilfælde skyldes, at andelen af midlertidige og usikre ansættelser er i stigning, også blandt akademikere og andre med lange uddannelser. Prekariatet beskrives nærmere i den britiske sociolog Guy Standings bog ”Prekariatet – den farlige nye klasse” (se kilder).

Hvorfra stammer begrebet prekariatet?

Ordet ’prekariat’ er skabt af en sammenstilling af de første stavelser i det engelske ord precarious og de sidste stavelser i ordet proletariat. Precarious genfindes i det danske ord ’prekær’, der ligesom det engelske har oprindelse i det latinske precarius, som betyder usikker og måske har rødder i preces, som betyder de bønner, man beder. Precarious betegner således en usikker situation, som man beder bønner om at komme ud af. Proletariat var oprindeligt i marxistisk teori betegnelsen for den ejendomsløse klasse, som var nødsaget til at sælge sit eneste aktiv, sin arbejdskraft, til kapitalisterne.

Hvem har sat begrebet på dagsordenen?

Ordet har været anvendt i en engelsksproget sammenhæng fra omkring 2006, men blev først for alvor udbredt, da den engelske sociolog Guy Standing i 2011 udgav bogen ”The Precariat: The New Dangerous Class” (udgivet i dansk oversættelse i 2017 (se kilder)). Guy Standing er britisk professor i udviklingsstudier ved School of Oriental and African Studies, University of London, og en internationalt anerkendt samfundsanalytiker og -debattør. Han har siden udgivelsen af sin første bog om prekariatet holdt foredrag rundt om i verden – også i Danmark – og debatteret prekariatet, baggrunden for det og eventuelle løsninger på denne nye klasses udfordringer. I 2014 udgav han endnu en bog, ”A Precariat Charter”, om prekariatet med fokus på, hvordan denne nye klasse berøves sine sociale rettigheder samt en række bud på, hvordan medlemmerne af prekariatet kan organisere sig og stille krav om at få forbedret sine vilkår.

Hvorfor er begrebet blevet mere brugt i samfundsdebatten for nylig?

Den stigende anvendelse af begrebet hænger formodentlig sammen med, at prekariatet er en voksende klasse, hvis udfordringer bliver tydelige for flere og flere politikere og samfundsdebattører. Nogle iagttagere mener også, at den stigende optagethed af prekariatet skyldes, at denne nye klasse omfatter en del journalister, akademikere og andre højtuddannede personer, som har nem adgang til medier og politiske debatfora, og som journalister, redaktører og andre, der er med til at sætte mediernes dagsorden, kan identificere sig med. Endelig har det været nævnt, at prekariatet udgør en stadig stigende vælgergruppe, som ikke har noget stabilt stemmemønster eller fast partitilhørsforhold, og som det derfor er interessant for både etablerede og nye politiske partier at appellere til.